ติดต่อฝ่ายขายและสั่งซื้อสินค้าได้  02-989-1111 , 02-130-6134-35 ext. 114-119  
Contact Sale     น้องปุ้ม : 097 254 7189    nongpum151835   |   น้องกระแต:    0062 340 6942    kratae2403    |  คุณหญิง :  095 504 6060    vijitra_ying    |
 คุณน้อง : 0931909638
  0931909638     คุณต้า:   086 352 6786      Tatar4g
 
 

PS-HA-SP2605X751

Hayward super Pump 3/4 PH/1PH Suction/Dischage  1.5" Flowrat 10.60 m3/hour

THB 24,000 ฿ 24,000
THB 14,938 ฿ 14,938 -38%

PS-HA-SP2607X1051

Hayward super Pump 1 HP/1PH. Dimension 27x74x30.5 cm. Net Weight  15.78 kg.

THB 26,000 ฿ 26,000
THB 16,199 ฿ 16,199 -38%

PS-HA-SP2610X1551

Super Pump 1.5PH/1PH Suction/Dischage 1.5" Flowrat 18.10 m3/h Net Weight 17.84 kg. Dimension 26.5x74.5x30 cm.

THB 29,500 ฿ 29,500
THB 18,333 ฿ 18,333 -38%

PS-HA-SP2616X2051

Hayward super Pump 2 Hp/1 Ph. Flowrat 22.45 m3/h Dimension 26x76.5x30 cm. Net Weight 21.30 kg.

THB 31,600 ฿ 31,600
THB 19,788 ฿ 19,788 -37%

PS-HA-SP2616X2053

Hayward Super Pump 2PH/3PH Suction/Dischage  2" Flowrat 22.45 Dimension 27x74x29 cm. Net Weight 18.34 kg.

THB 35,200 ฿ 35,200
THB 22,252 ฿ 22,252 -37%
 

PS-HA-SPX1600AA

เสื้อ SUPER PUMP 1.5" อะไหล่หมายเลข 1

THB 8,635 ฿ 8,635
THB 6,469 ฿ 6,469 -25%

PS-HA-SPX1620AA

เสื้อ SUPER PUMP 2" อะไหล่หมายเลข 1

THB 8,570 ฿ 8,570
THB 8,419 ฿ 8,419 -2%

PS-HA-SPX1600T

ซีลคอ ซูเปอร์ปั้ม อะไหล่หมายเลข 2 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 160 g ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

THB 360 ฿ 360
THB 312 ฿ 312 -13%

PS-HA-SPX1600R

ซีดฝารีดน้ำ SUPER PUMP, SUPER II PUMP อะไหล่หมายเลข 3 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 250 ฿ 250
THB 210 ฿ 210 -16%

PS-HA-SPX1600D

ฝา SUPER PUMP อะไหล่หมายเลข 4

THB 2,390 ฿ 2,390
THB 1,791 ฿ 1,791 -25%

PS-HA-SPX1600S

ซีลฝา SUPER PUMP อะไหล่หมายเลข 5 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 160 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x6 cm.

THB 470 ฿ 470
THB 394 ฿ 394 -16%

PS-HA-SPX1600M

ตะกร้า SUPER PUMP อะไหล่หมายเลข 6

THB 680 ฿ 680
THB 510 ฿ 510 -25%

PS-HA-SPX1600PN

SWIVEL NUT&KNOP อะไหล่หมายเลข 7 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 40 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 610 ฿ 610
THB 494 ฿ 494 -19%

PS-HA-SPX1700FG

1/4" DRAIN PLUG W/GASKET อะไหล่หมายเลข 8 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 180 ฿ 180
THB 172 ฿ 172 -4%

PS-HA-SPX1600Z52

MOUNTING FOOT CAP SCREW น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 220 ฿ 220
THB 202 ฿ 202 -8%

PS-HA-SPX1600VIT

ชาร์ปซีลสำหรับสระเกลือ SUPER PUMP, SUPER II PUMP อะไหล่หมายเลข 9

THB 1,700 ฿ 1,700
THB 1,357 ฿ 1,357 -20%

PS-HA-SPX1600F5

MOTOR MOUNTING PLATE อะไหล่หมายเลข 10

THB 1,408 ฿ 1,408
THB 1,055 ฿ 1,055 -25%