บริษัท วิน วิน เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด (สาขาหัวหิน)

WIN WIN ENGINEERING SUPPLY CO.,LTD.
 
ตั้งอยู่ที่ 363,363/1 ม. 9 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน
จ.ประจวบคี รีขันธ์ 77110
โทรศัพท์  032 860 511, 081-1428834
 
image

คุณศศิวิมล ตรีเทพ (จอย)
Sasiwimon Treetep  
ผู้จัดการ สาขา หัวหิน
    083-1824561
  joy1999joy
  winwinpool.joy@gmail.com

image

   คุณสุพรรณษา ภูบัวดวง (รส)
   Supansa Poobuaduang  
     ฝ่ายขาย
    062 842 7771
  zingnakanaka
  winwinpool.supansa@gmail.com

image

   คุณอาริสา เลิศวงศ์สกุลชัย (แต้ว)
   Arisa Loedwongsakunchai  
     ฝ่ายขาย
    062 797 5456
  0970728429
  winwinpool.taew@gmail.com

image

   คุณ วริศรา เจือจาน (มิ้ว)
   
ฝ่ายบัญชี

image

   คุณ หงษ์ จินารักษ์ (หงษ์)
   
ช่างเทคนิค

image

   คุณ อุทิศ สิงหาพรหม (เปิ้ล)
   
เจ้าหน้าที่ คลังสินค้า

image

   คุณ รังสรรค์ เรืองไข (ก้อง)
   
ช่างเทคนิค

Map Shop

 
 
 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy