แผนก วิศวกรรม
พิชิตชัย แสนสุข (โจ)

            Mr.Pichitchai   Sangsuk
          Engineer Manager
  
02-989-1111 ต่อ 120
    094 567 0220

  
technic-winwin
  pichitchai@winwinpoolshop.com

 

พงษ์
          Parnpong  Jarasmaneekul
             Duputy Engineering Manager
  02-989-1111 ต่อ 122
    089-517-3124
  
   parnpong@winwinpoolshop.com
เอ้
          คุณจตุรงค์ เหมสุทธิ (เอ้)
           Jaturong Hemsutti
               วิศวกรโยธา

  02-989-1111 ต่อ 106
    080 051 377
  
 jaturong@winwinpoolshop.com

คุณสุนัน  นามราด (นุ้ย)
          คุณสุนัน  นามราด (นุ้ย)
               Sunan Namrat
           วิศวกร
  
02-989-1111 ต่อ 120
    
097 123  6867
  sunanwinwinpool

  engineer@winwinpoolshop.com
แมน
          คุณณัฐพงศ์ ผลภักดี (แมน)
        Natthaphong Phonphakdee
                        วิศวกร
  02-989-1111 ต่อ 122
    091-061-7006 
  0821057604 
   natthaphong@winwinpoolshop.com
วา
          คุณกฤษณะ วะดวงดี (วา)
           Kritsana Waduangdee
                      วิศวกร

  02-989-1111 ต่อ 122
    095-176-4737
  wayu135 
 engineer@winwinpoolshop.com 

เอก
          เอกพล วงศ์บัว (เอก)
           Aekapol Wongbua
                        วิศวกร
  
02-989-1111 ต่อ 122
    0624792024
  aekka_monn
  engineer@winwinpoolshop.com
เอ็ม
คุณเกียรติกำธร ไชยฉลาด (เอ็ม)
ช่างเทคนิค
กาฟิวล์
คุณธรรมนูญ อินทร์ผสม (กาฟิวส์)
ช่างเทคนิค
ต้อม
คุณอุทัย บุญเกิด (ต้อม)
ช่างเทคนิค
ไก่
คุณฤทธิ์เดช ดอนสิงห์ (ไก่)
ช่างเทคนิค
image
คุณปวีณา คำเขียว(เป้)
ช่างเทคนิค
กัน
คุณสุชญา บัวรุ่ง (กัน)
ช่างเทคนิค
ทอง
คุณพิมลทอง ทะทำมัง (ทอง)
ช่างเทคนิค
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy