แผนก วิศวกรรม
พิชิตชัย แสนสุข (โจ)

          คุณพิชิตชัย แสนสุข (โจ)
                Pichitchai Sangsuk
          ผู้จัดการวิศวกรรม
  
02-989-1111 ต่อ 120
    094 567 0220

  
technic-winwin
  phichitchai@winwinpoolshop.com

 

ข้อความ  คุณสุนัน  นามราด (นุ้ย)
          คุณสุนัน  นามราด (นุ้ย)
               Sunan Namrat
           รองผู้จัดการวิศวกรรม
  
02-989-1111 ต่อ 120
    
097 123  6867
  sunanwinwinpool

  engineer@winwinpoolshop.com
image
          คุณณัฐพงศ์ ผลภักดี (แมน)
        Natthaphong Phonphakdee
                        วิศวกร
  02-989-1111 ต่อ 122
    091-061-7006 
  0821057604 
   natthaphong@winwinpoolshop.com
image
          คุณกฤษณะ วะดวงดี (วา)
           Kritsana Waduangdee
                      วิศวกร

  02-989-1111 ต่อ 106
    095-176-4737
  wayu135 
 engineer@winwinpoolshop.com 

image
          เอกพล วงศ์บัว (เอก)
           Aekapol Wongbua
                        วิศวกร
  
02-989-1111 ต่อ 120
    0624792024
  aekka_monn
  engineer@winwinpoolshop.com
คุณกฤษณะ วะดวงดี(วา)

ตำแหน่ง: วิศวกร

 02-989-1111 ต่อ 106
   
 

 @winwinpoolshop.com

image
คุณเกียรติกำธร ไชยฉลาด (เอ็ม)
ช่างเทคนิค
image
คุณศุภสิทธิ์ จิตระชา (ทอม)
ช่างเทคนิค
image
คุณธรรมนูญ อินทร์ผสม (กาฟิวส์)
ช่างเทคนิค
image
คุณอุทัย บุญเกิด (ต้อม)
ช่างเทคนิค
image

คุณปวีณา คำเขียว(เป้)
ช่างเทคนิค

image
คุณปวีณา คำเขียว(เป้)

ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

ทอง
คุณพิมลทอง ทะทำมัง (ทอง)
ช่างเทคนิค
image
คุณณัฐพงษ์ นันทะใส (เปี๊ยก)
ช่างเทคนิค
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy