แผนก วิศวกรรม
พิชิตชัย แสนสุข (โจ)

          คุณพิชิตชัย แสงสุข (โจ)
     
      Pichitchai   Sangsuk
          ผู้จัดการวิศวกรรม
  
02-989-1111 ต่อ 120
    094 567 0220

  
technic-winwin
  phichitchai@winwinpoolshop.com

 

image
image
          คุณปานพงศ์  จรัสมณีกูล
           
 รองผู้จัดการวิศวกรรม
  
02-989-1111 ต่อ 120
   

  

  engineer@winwinpoolshop.com
ข้อความ  คุณสุนัน  นามราด (นุ้ย)
          คุณสุนัน  นามราด (นุ้ย)
               Sunan Namrat
           รองผู้จัดการวิศวกรรม
  
02-989-1111 ต่อ 120
    
097 123  6867
  sunanwinwinpool

  engineer@winwinpoolshop.com
แมน
          คุณณัฐพงศ์ ผลภักดี (แมน)
        Natthaphong Phonphakdee
                        วิศวกร
  02-989-1111 ต่อ 122
    091-061-7006 
  0821057604 
   natthaphong@winwinpoolshop.com
วา
          คุณกฤษณะ วะดวงดี (วา)
           Kritsana Waduangdee
                      วิศวกร

  02-989-1111 ต่อ 106
    095-176-4737
  wayu135 
 engineer@winwinpoolshop.com 

เอก
image
คุณเกียรติกำธร ไชยฉลาด (เอ็ม)
ช่างเทคนิค
image
คุณศุภสิทธิ์ จิตระชา (ทอม)
ช่างเทคนิค
image
คุณธรรมนูญ อินทร์ผสม (กาฟิวส์)
ช่างเทคนิค
image
คุณอุทัย บุญเกิด (ต้อม)
ช่างเทคนิค
image
คุณปวีณา คำเขียว(เป้)
ช่างเทคนิค
image
คุณปวีณา คำเขียว(เป้)

ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

ทอง
คุณพิมลทอง ทะทำมัง (ทอง)
ช่างเทคนิค
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy