แผนก วิศวกรรม
พิชิตชัย แสนสุข (โจ)

          คุณพิชิตชัย แสงสุข (โจ)
     
      Pichitchai   Sangsuk
          ผู้จัดการวิศวกรรม
  
02-989-1111 ต่อ 120
    094 567 0220

  
technic-winwin
  phichitchai@winwinpoolshop.com

 

พงษ์
          คุณปานพงศ์ จรัสมณีกูล (พงศ์)
          Parnpong  Jarasmaneekul
             รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
  02-989-1111 ต่อ 122
    
  
   parnpong@winwinpoolshop.com
เอ้
          คุณจตุรงค์ เหมสุทธิ (เอ้)
           Jaturong Hemsutti
               วิศวกรโยธา

  02-989-1111 ต่อ 121
    
  
 jaturong@winwinpoolshop.com

คุณสุนัน  นามราด (นุ้ย)
          คุณสุนัน  นามราด (นุ้ย)
               Sunan Namrat
           วิศวกร
  
02-989-1111 ต่อ 120
    
097 123  6867
  sunanwinwinpool

  engineer@winwinpoolshop.com
แมน
          คุณณัฐพงศ์ ผลภักดี (แมน)
        Natthaphong Phonphakdee
                        วิศวกร
  02-989-1111 ต่อ 122
    091-061-7006 
  0821057604 
   natthaphong@winwinpoolshop.com
วา
          คุณกฤษณะ วะดวงดี (วา)
           Kritsana Waduangdee
                      วิศวกร

  02-989-1111 ต่อ 106
    095-176-4737
  wayu135 
 engineer@winwinpoolshop.com 

เอก
image
คุณเกียรติกำธร ไชยฉลาด (เอ็ม)
ช่างเทคนิค
ทอม
คุณศุภสิทธิ์ จิตระชา (ทอม)
ช่างเทคนิค
image
คุณธรรมนูญ อินทร์ผสม (กาฟิวส์)
ช่างเทคนิค
image
คุณอุทัย บุญเกิด (ต้อม)
ช่างเทคนิค
image
คุณปวีณา คำเขียว(เป้)
ช่างเทคนิค
กัน
คุณปวีณา คำเขียว(เป้)

ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

ทอง
คุณพิมลทอง ทะทำมัง (ทอง)
ช่างเทคนิค
image
คุณฤทธิ์เดช ดอนสิงห์ (ไก่)
ช่างเทคนิค
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้