PS-HA-SP2605X751

Hayward super Pump 3/4 PH/1PH ท่อจ่าย 1.5" อัตราการไหล 10.60 ลบ./ชม. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 13.50 kg. (Update MAR 2021)

THB 24,000 ฿ 24,000
THB 17,160 ฿ 17,160 -29%
สมาชิก THB 15,444 ฿ 15,444 -36%

PS-HA-SP2607X1051

1 PH/1PH ท่อจ่าย 1.5" อัตราการไหล 14.70 ลบ./ชม. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 27x74x30.5 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 15.78 kg. (Update FEB 2021)

THB 26,000 ฿ 26,000
THB 18,590 ฿ 18,590 -29%
สมาชิก THB 16,731 ฿ 16,731 -36%

PS-HA-SP2610X1551

Super Pump 1.5PH/1PH ท่อจ่าย 1.5" อัตราการไหล 18.10 ลบ./ชม. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 17.84 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26.5x74.5x30 cm. (Update FEB 2021)

THB 29,500 ฿ 29,500
THB 21,093 ฿ 21,093 -28%
สมาชิก THB 18,983 ฿ 18,983 -36%

PS-HA-SP2616X2053

Hayward Super Pump 2PH/3PH ท่อจ่าย 2" อัตราการไหล 22.45 ลบ./ชม. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 27x74x29 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 18.34 kg. (Update FEB 2021)

THB 32,000 ฿ 32,000
THB 22,880 ฿ 22,880 -29%
สมาชิก THB 20,592 ฿ 20,592 -36%

PS-HA-SP2616X2051

2PH/1PH ท่อจ่าย 2" อัตราการไหล 22.45 ลบ./ชม. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26x76.5x30 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 21.30 kg. (Update FEB 2021)

THB 32,000 ฿ 32,000
THB 22,880 ฿ 22,880 -29%
สมาชิก THB 20,592 ฿ 20,592 -36%
 
ไม่พบสินค้า
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้