PS-HA-SP2605X751

Hayward super Pump 3/4 HP/1PH ท่อจ่าย 1.5" อัตราการไหล 12.49 m3/h (@ head 8 m.) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 13.50 kg. (Update 11/02/2022)

31,779 THB ฿ 31,779
22,246 THB ฿ 22,246 -30%
สมาชิก 20,379 THB ฿ 20,379 -36%

PS-HA-SP2607X1051

1 PH/1PH ท่อจ่าย 1.5" อัตราการไหล 14.08 ลบ./ชม.(@ Head 8 m) ขนาดรวมกล่องบรรจุ 27x74x30.5 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 15.78 kg. (Update 11/02/2022)

35,310 THB ฿ 35,310
24,717 THB ฿ 24,717 -30%
สมาชิก 22,644 THB ฿ 22,644 -36%

PS-HA-SP2610X1551

Super Pump 1.5PH/1PH ท่อจ่าย 1.5" อัตราการไหล 20.44 ลบ./ชม. (@ Head 8 m.) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 17.84 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26.5x74.5x30 cm. (Update 11/02/2022)

38,841 THB ฿ 38,841
27,189 THB ฿ 27,189 -30%
สมาชิก 24,908 THB ฿ 24,908 -36%

PS-HA-SP2616X2051

2PH/1PH ท่อจ่าย 2" อัตราการไหล 22.45 ลบ./ชม.(@ head 8 m) ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26x76.5x30 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 21.30 kg. (Update 11/02/2022)

45,903 THB ฿ 45,903
32,133 THB ฿ 32,133 -30%
สมาชิก 29,436 THB ฿ 29,436 -36%

PS-HA-SP2616X2053

Hayward Super Pump 2PH/3PH ท่อจ่าย 2" อัตราการไหล 22.45 ลบ./ชม.(@ head 8 m.) ขนาดรวมกล่องบรรจุ 27x74x29 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 18.34 kg. (Update 11/02/2022)

56,496 THB ฿ 56,496
39,548 THB ฿ 39,548 -30%
สมาชิก 36,299 THB ฿ 36,299 -36%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้