แผ่นผ้ากรอง สำหรับถังกรอง HAYWARD

FT-HA-DEX2400DA

สำหรับถังกรอง DE2420 1 ชุด ใช้แผ่นใหญ่(DEX2400DA) 7 แผ่น แผ่นเล็ก (DEX2400DS) 1 แผ่น

THB 1,540 ฿ 1,540
THB 1,154 ฿ 1,154 -25%

FT-HA-DEX2400DS

สำหรับ ถังกรองผ้ารุ่น DE2420

THB 1,540 ฿ 1,540
THB 1,154 ฿ 1,154 -25%

FT-HA-DEX3600DA

สำหรับถังกรองผ้า รุ่น DE3620 ความสูง 18" 1 ชุด ใช้แผ่นใหญ่(DEX3600DA) 7 แผ่น แผ่นเล็ก (DEX3600DS) 1 แผ่น

THB 1,760 ฿ 1,760
THB 1,319 ฿ 1,319 -25%

FT-HA-DEX3600DS

สำหรับถังกรองผ้ารุ่น DE3620 ใช้แผ่นผ้าแผ่นใหญ่ 7 แผ่น แผ่นเล็ก(DE3600DS) 1 แผ่น

THB 1,760 ฿ 1,760
THB 1,319 ฿ 1,319 -25%

FT-HA-DEX4800DA

สำหรับถังกรองผ้ารุ่น DE4820 ใช้แผ่นใหญ่ (DEX4800DA) 7 แผ่น แผ่นเล็ก (DEX4800DS) 1 แผ่น

THB 2,035 ฿ 2,035
THB 1,525 ฿ 1,525 -25%

FT-HA-DEX4800DS

ใช้สำหรับถังกรองผ้า รุ่น DE4820 ใช้แผ่นใหญ่ 7 แผ่น แผ่นเล็ก(DEX4800DS) 1 แผ่น

THB 2,035 ฿ 2,035
THB 1,525 ฿ 1,525 -25%

FT-HA-DEX6000DA

สำหรับถังกรองผ้ารุ่น DE6020 ใช้แผ่นใหญ่ 7 แผ่น แผ่น เล็ก 1 แผ่น

THB 2,375 ฿ 2,375
THB 1,780 ฿ 1,780 -25%

FT-HA-DEX6000DS

สำหรับถังกรองผ้ารุ่น DE6020

THB 2,375 ฿ 2,375
THB 1,780 ฿ 1,780 -25%

FT-HA-DEX7200DA

THB 2,720 ฿ 2,720
THB 2,038 ฿ 2,038 -25%

FT-HA-DEX7200DS

ใช้กับถึงกรองผ้า DE7220 1 ชุดจะใช้ แผ่นใหญ่ 7 แผ่น แผ่นเล็ก 1 แผ่น

THB 2,720 ฿ 2,720
THB 2,038 ฿ 2,038 -25%