แผนก คลังสินค้าและการจัดส่ง

ผู้จัดการ แผนก
 
image
คุณชยพร นิยม (แชมป์)
รองผู้จัดการ แผนก คลังสินค้าออนไลน์
image
คุณธันวา บ่อใหญ่ (โก้)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ คลังสินค้า
 
image
คุณสิทธิพร จงใจกักดี (บอย)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ คลังสินค้า
 
image
คุณสุชาติ  ศรีชมชื่น (แทค)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ คลังสินค้า
 
 

พนักงานส่งสินค้า
คุณปิยะพงษ์ พรมโคตร (ตั้ม)
คุณปิยะพงษ์ พรมโคตร (ตั้ม)
คุณชัยวัฒน์ เสลา (นุ)
คุณชัยวัฒน์ เสลา (นุ)

คุณวินัย ไจดี (นัย)
คุณวินัย ไจดี (นัย)
 
คุณสุชิน แก้วศรีงาม (ดอย)
คุณสุชิน แก้วศรีงาม (ดอย)
 
คุณพนาพร อุทโยทา (ตี๋)
คุณพนาพร อุทโยทา (ตี๋)
 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy