แผนก คลังสินค้าและการจัดส่ง
image
คุณเชาวน์เลิศ พละจิตต์ (หลุง)
ผู้จัดการ ตำแหน่ง คลังสินค้า/การจัดส่ง
 
image
คุณชยพร นิยม (แชมป์)
แผนก Admin store
image
คุณธันวา บ่อใหญ่ (โก้)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ คลังสินค้า
 
image
คุณสิทธิพร จงใจภักดี (บอย)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ คลังสินค้า
 
image
คุณสุชาติ  ศรีชมชื่น (แทค)
ตำแหน่ง หัวหน้างาน คลังสินค้า
 
image
คุณวรรณภา ทองเอม (เอ๋)
ตำแหน่ง Admin store
 
image
คุณ ณัฐพงค์ สงครามรอด (เนียร์)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ คลังสินค้า
image
คุณ เเพรพลอย เเสงเดช (พลอย)
ตำแหน่ง Admin store
 
image
คุณ วงศกร คุ้มครอง (กัน)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ คลังสินค้า
 

พนักงานส่งสินค้า
คุณปิยะพงษ์ พรมโคตร (ตั้ม)
คุณปิยะพงษ์ พรมโคตร (ตั้ม)
ตำแหน่ง จัดส่ง
คุณชัยวัฒน์ เสลา (นุ)
คุณชัยวัฒน์ เสสา (นุ)
ตำแหน่ง หัวหน้างาน จัดส่ง
คุณวินัย ไจดี (นัย)
คุณวินัย ใจดี (นัย)
 ตำแหน่ง จัดส่ง
คุณสุชิน แก้วศรีงาม (ดอย)
คุณสุชิน แก้วศรีงาม (ดอย)
 ตำแหน่ง จัดส่ง
คุณพนาพร อุทโยทา (ตี๋)
คุณพนาพร อุทโยทา (ตี๋)
 ตำแหน่ง จัดส่ง
image
คุณธวัช ขำเนตร์ (ต๊อก)
ตำแหน่ง จัดส่ง 
image
คุณทักษิณ เสสา (ต๊ะ)
ตำแหน่ง จัดส่ง 
image
คุณ ธนธร แสงอรุณ (เมฆ)
ตำแหน่ง จัดส่ง 
 
image
คุณ ชัยณรงค์ เจริญราษฎร์ (ออม)
ตำแหน่ง จัดส่ง 
image
คุณโศภณ อวนศรี (บอม)
ตำแหน่ง จัดส่ง 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy