SS033

In/Outlet  1.5" Flowrate 5 m3/h Head 4 m. (Update 01/02/2022)

9,535 THB ฿ 9,535
6,675 THB ฿ 6,675 -30%
Member 6,437 THB ฿ 6,437 -32%

SS050

In/Outlet 1.5"  Flowrat) 6.80 m3/h Head 5 m. Voltage 220v.  Weight with packaging (kg.) 10.64 kg. Package Size (cm.) 22.5x52.5x33 cm. (Update 01/02/2022)

11,251 THB ฿ 11,251
7,876 THB ฿ 7,876 -30%
Member 7,595 THB ฿ 7,595 -32%

SS075

In/Outlet 1.5"  Flowrat 8.90 m3/h ระยะส่ง (Head) 5 m. 220V (Update 01/02/2022)

11,918 THB ฿ 11,918
8,343 THB ฿ 8,343 -30%
Member 8,045 THB ฿ 8,045 -32%

SS100

In/Outlet 1.5"  Flowrat 9.0 m3/h Head 10 m Package Size 22.5x52x33 cm. Weight with packaging 12.40 kg. (Update 01/02/2022)

12,598 THB ฿ 12,598
8,819 THB ฿ 8,819 -30%
Member 8,504 THB ฿ 8,504 -32%

SS120

In/Outlet 1.5"  Flowrat 12.70 m3/h Head 10 m. Weight with packaging 12.08 kg. Package Size 22.5x52.5x32.5 cm.(Update 01/02/2022)

13,242 THB ฿ 13,242
9,270 THB ฿ 9,270 -30%
Member 8,939 THB ฿ 8,939 -32%

SS020

In/Outlet 1.5" Flowrate 3.86 m3/h Head 4 m. (Update 01/02/2022)

8,899 THB ฿ 8,899
6,230 THB ฿ 6,230 -30%
Member 6,007 THB ฿ 6,007 -32%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้