SS033

ท่อน้ำเข้าออก (In/Outlet ) 1.5" อัตราการไหล(Flowrate) 5 คิว/ชม. ที่ Head 4 m (Update 01/02/2022)

9,535 THB ฿ 9,535
6,675 THB ฿ 6,675 -30%
สมาชิก 6,437 THB ฿ 6,437 -32%

SS050

ท่อน้ำเข้าออก (In/Outlet ) 1.5"  อัตราการไหล(Flowrat) 6.80 คิว/ชม. ระยะส่ง (Head) 5 m. Voltage 220v.  ขนาดกล่องบรรจุ 10.64 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 22.5x52.5x33 cm. (Update 01/02/2022)

11,251 THB ฿ 11,251
7,876 THB ฿ 7,876 -30%
สมาชิก 7,595 THB ฿ 7,595 -32%

SS075

ท่อน้ำเข้าออก (In/Outlet ) 1.5"  อัตราการไหล(Flowrate) 8.90 คิว/ชม. ระยะส่ง (Head) 5 m. 220V (Update 01/02/2022)

11,918 THB ฿ 11,918
8,343 THB ฿ 8,343 -30%
สมาชิก 8,045 THB ฿ 8,045 -32%

SS100

ท่อน้ำเข้าออก (In/Outlet ) 1.5"  อัตราการไหล(Flowrat) 9.0 คิว/ชม. ที่ Head 10 m ขนาดรวมกล่องบรรจุ 22.5x52x33 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 12.40 kg. (Update 01/02/2022)

12,598 THB ฿ 12,598
8,819 THB ฿ 8,819 -30%
สมาชิก 8,504 THB ฿ 8,504 -32%

SS120

ท่อน้ำเข้าออก (In/Outlet ) 1.5"  อัตราการไหล(Flowrat) 12.70 คิว/ชม. ที่ Head 10 m น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 12.08 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 22.5x52.5x32.5 cm. (Update 01/02/2022)

13,242 THB ฿ 13,242
9,270 THB ฿ 9,270 -30%
สมาชิก 8,939 THB ฿ 8,939 -32%

SS020

ท่อน้ำเข้าออก (In/Outlet) 1.5" อัตราการไหล(Flowrate) 3.86 คิว/ชม. ระยะส่ง(Head) 4 m. (Update 01/02/2022)

8,899 THB ฿ 8,899
6,230 THB ฿ 6,230 -30%
สมาชิก 6,007 THB ฿ 6,007 -32%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้