S450

MaxFlowRate 8.10 m³/h  valve 1.5" Height 360 mm. x width 455 mm. Sand 45 kg.

THB 13,390 ฿ 13,390
THB 8,662 ฿ 8,662 -35%
Member THB 7,797 ฿ 7,797 -42%

S500

MaxFlowRate 11.10 m³/h  valve 1.5" Height 390 mm. x width 535 mm. Sand 85 kg.(2 bag)

THB 14,214 ฿ 14,214
THB 9,194 ฿ 9,194 -35%
Member THB 8,276 ฿ 8,276 -42%
Out of stock

S650

S650 Side Mount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 15.60 m³/h  valve 1.5" Height 430 mm. Width 635 mm. Sand 145 Kg.

THB 18,885 ฿ 18,885
THB 12,215 ฿ 12,215 -35%
Member THB 10,673 ฿ 10,673 -43%

S700

S700 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 19.50 m³/h  valve 1.5" Height 450 mm. Width 710 mm. Sand 210 kg.

THB 23,587 ฿ 23,587
THB 13,190 ฿ 13,190 -44%
Member THB 11,871 ฿ 11,871 -50%

S700B

S700B SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 20.16 m³/h  valve 2.0" Height 520 mm. Width 723 mm. Sand  215 Kg.

THB 29,767 ฿ 29,767
THB 16,754 ฿ 16,754 -44%
Member THB 15,080 ฿ 15,080 -49%

S800

MaxFlowRate 24.10 m³/h  valve 2" Height 560 mm. Width 820  mm. Sand 355 Kg.

THB 40,067 ฿ 40,067
THB 21,183 ฿ 21,183 -47%
Member THB 19,066 ฿ 19,066 -52%

S900

S900 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 29.70 m³/h  valve 2" Height 610 mm. Width  920 mm. Sand 470 Kg.

THB 47,277 ฿ 47,277
THB 24,699 ฿ 24,699 -48%
Member THB 22,230 ฿ 22,230 -53%

S1000

S1000 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 40.20 m³/h  valve 2" Height 700 mm. Width   1020 mm. Sand 620 Kg.

THB 61,594 ฿ 61,594
THB 39,839 ฿ 39,839 -35%
Member THB 35,856 ฿ 35,856 -42%

S1200

S1200 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 52.80 m³/h  valve 2" Height 820 mm. Width 1220 mm. Sand 860 Kgs.

THB 73,954 ฿ 73,954
THB 47,833 ฿ 47,833 -35%
Member THB 43,050 ฿ 43,050 -42%

S1000C

S1000C SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 41.00 m³/h valve 2.5" Height 773 mm. Width 1020 mm. Sand 620 Kg.

THB 67,774 ฿ 67,774
THB 42,558 ฿ 42,558 -37%
Member THB 38,303 ฿ 38,303 -43%

S1200C

S1200C SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 58.50 m³/h Height 838 mm. กว้าง 1220 mm. Sand 860 kg.(18 bag.)

THB 82,194 ฿ 82,194
THB 54,807 ฿ 54,807 -33%
Member THB 49,326 ฿ 49,326 -40%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้