20310510030

MaxFlowRate 8.10 m³/h  valve 1.5" Height 360 mm. x width 455 mm. Sand 45 kg.

THB 13,000 ฿ 13,000
THB 8,409 ฿ 8,409 -35%
Member THB 7,569 ฿ 7,569 -42%

20310510050

MaxFlowRate 11.10 m³/h  valve 1.5" Height 390 mm. x width 535 mm. Sand 85 kg.(2 bag)

THB 13,800 ฿ 13,800
THB 8,926 ฿ 8,926 -35%
Member THB 8,034 ฿ 8,034 -42%
Pre-Order

20310510075

S650 Side Mount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 15.60 m³/h  valve 1.5" Height 430 mm. Width 635 mm. Sand 145 Kg.

THB 17,800 ฿ 17,800
THB 11,513 ฿ 11,513 -35%
Member THB 10,362 ฿ 10,362 -42%
Out of stock

20310510115

S700 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 19.50 m³/h  valve 1.5" Height 450 mm. Width 710 mm. Sand 210 kg.

THB 22,900 ฿ 22,900
THB 12,805 ฿ 12,805 -44%
Member THB 11,525 ฿ 11,525 -50%

20310510120

S700B SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 20.16 m³/h  valve 2.0" Height 520 mm. Width 723 mm. Sand  215 Kg.

THB 28,900 ฿ 28,900
THB 16,266 ฿ 16,266 -44%
Member THB 14,640 ฿ 14,640 -49%

20310510145

MaxFlowRate 24.10 m³/h  valve 2" Height 560 mm. Width 820  mm. Sand 355 Kg.

THB 38,900 ฿ 38,900
THB 20,566 ฿ 20,566 -47%
Member THB 18,510 ฿ 18,510 -52%

20310510170

S900 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 29.70 m³/h  valve 2" Height 610 mm. Width  920 mm. Sand 470 Kg.

THB 45,900 ฿ 45,900
THB 23,979 ฿ 23,979 -48%
Member THB 21,582 ฿ 21,582 -53%

20310510185

S1000 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 40.20 m³/h  valve 2" Height 700 mm. Width   1020 mm. Sand 620 Kg.

THB 59,800 ฿ 59,800
THB 38,678 ฿ 38,678 -35%
Member THB 34,811 ฿ 34,811 -42%

20310510205

S1200 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 52.80 m³/h  valve 2" Height 820 mm. Width 1220 mm. Sand 860 Kgs.

THB 71,800 ฿ 71,800
THB 46,439 ฿ 46,439 -35%
Member THB 41,796 ฿ 41,796 -42%

S1000C

S1000C SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 41.00 m³/h valve 2.5" Height 773 mm. Width 1020 mm. Sand 620 Kg.

THB 65,800 ฿ 65,800
THB 41,318 ฿ 41,318 -37%
Member THB 37,187 ฿ 37,187 -43%

20310510210

S1200C SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 58.50 m³/h Height 838 mm. กว้าง 1220 mm. Sand 860 kg.(18 bag.)

THB 79,800 ฿ 79,800
THB 53,210 ฿ 53,210 -33%
Member THB 47,889 ฿ 47,889 -40%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้