S450

Filter S450 Side Mount ขนาด 18" วาล์ว 1.5'' อัตราการกรอง 8.10 คิว/ชม. ความสูง 360 มม. ความกว้าง 455 มม. ใช้ทราย 45 กก. (Update 15 March 2021)

THB 13,390 ฿ 13,390
THB 8,662 ฿ 8,662 -35%
สมาชิก THB 7,797 ฿ 7,797 -42%

S500

Filter S500 Side Mount ขนาด 21'' วาล์ว 1.5'' อัตราการกรอง 11.10 คิว/ชม. ความสูง 390 มม. ความกว้าง 535 มม. ใช้ทราย 170 กก. (Update 15 March 2021)

THB 14,214 ฿ 14,214
THB 9,194 ฿ 9,194 -35%
สมาชิก THB 8,276 ฿ 8,276 -42%
สินค้าหมด

S650

Filter S650 Side Mount ขนาด วาล์ว 1.5" อัตราการกรอง 15.60 คิว/ชม. ความสูง 430 มม. ความกว้าง 635 มม. ใช้ทราย 145 กก. (Update 15 March 2021)

THB 18,885 ฿ 18,885
THB 12,215 ฿ 12,215 -35%
สมาชิก THB 10,673 ฿ 10,673 -43%

S700

Filter S700 Side Mount ขนาด 28" วาล์ว 1.5" อัตราการกรอง 19.50 คิว/ชม. ความสูง 450 มม. ความกว้าง 710 มม. ใช้ทราย 210 กก. (Update 15 March 2021)

THB 23,587 ฿ 23,587
THB 13,190 ฿ 13,190 -44%
สมาชิก THB 11,871 ฿ 11,871 -50%

S700B

Filter S700B Side Mount ขนาด 28'' วาล์ว 2'' อัตราการกรอง 20.16 คิว/ชม. ความสูง 520 มม. ความกว้าง 723 มม. ใช้ทราย  215 กก. (Update 15 March 2021)

THB 29,767 ฿ 29,767
THB 16,754 ฿ 16,754 -44%
สมาชิก THB 15,080 ฿ 15,080 -49%

S800

Filter S800 Side Mount ขนาด 32" วาล์ว 2" อัตราการกรอง 24.10 คิว/ชม. ความสูง 560 มม. ความกว้าง 820 มม. ใช้ทราย 355 กก. (Update 15 March 2021)

THB 40,067 ฿ 40,067
THB 21,183 ฿ 21,183 -47%
สมาชิก THB 19,066 ฿ 19,066 -52%

S900

Filter S900 Side Mount ขนาด 36" วาล์ว 2" อัตราการกรอง 29.70 คิว/ชม. ความสูง 610 มม. ความกว้าง 920 มม. ใช้ทราย 470 กก. (Update 15 March 2021)

THB 47,277 ฿ 47,277
THB 24,699 ฿ 24,699 -48%
สมาชิก THB 22,230 ฿ 22,230 -53%

S1000

ถังกรอง S1000 Side Mount ขนาด 40'' วาล์ว 2" อัตราการกรอง 40.20คิว/ชม. ความสูง 700 มม. ความกว้าง 1020 มม. ใช้ทราย 620 กก. (Update 15 March 2021)

THB 61,594 ฿ 61,594
THB 39,839 ฿ 39,839 -35%
สมาชิก THB 35,856 ฿ 35,856 -42%

S1200

Filter S1200 Side Mount ขนาด 48'' วาล์ว 2" อัตราการกรอง 52.80คิว/ชม. ความสูง 820 มม. ความกว้าง 1220 มม. ใช้ทราย 860 กก. (Update 15 March 2021)

THB 73,954 ฿ 73,954
THB 47,833 ฿ 47,833 -35%
สมาชิก THB 43,050 ฿ 43,050 -42%

S1000C

Filter S1000C Side Mount ขนาด 40'' วาล์ว 2.5" อัตราการกรอง 41.00 คิว/ชม. ความสูง 773 มม. ความกว้าง 1020 มม. ใช้ทราย 620 กก.(Update 15 Mar 2021)

THB 67,774 ฿ 67,774
THB 42,558 ฿ 42,558 -37%
สมาชิก THB 38,303 ฿ 38,303 -43%

S1200C

ถังกรองทราย S1200C Side Mount ขนาด 48" วาล์ว 2.5" อัตราการกรอง58.50 คิว/ชม. ความสูง 838 มม. ความกว้าง 1220 มม. ใช้ทราย 860 กก. (Update 15 march 2021)

THB 82,194 ฿ 82,194
THB 54,807 ฿ 54,807 -33%
สมาชิก THB 49,326 ฿ 49,326 -40%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้