MFS17

MFS17 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 7 m³/h Connections 1.5" Height 354.5 mm. x Width 425 mm. Sand 40 Kg.

THB 10,280 ฿ 10,280
THB 6,649 ฿ 6,649 -35%
Member THB 5,985 ฿ 5,985 -42%

MFS20

MFS20 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 10.0 m³/h . Connections 1.5" Height 396.3 mm. x Width 500 mm. Sand 70 kgs.

THB 11,516 ฿ 11,516
THB 7,448 ฿ 7,448 -35%
Member THB 6,704 ฿ 6,704 -42%

MFS24

MFS24 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 14.0 m³/h Connections 1.5" Height 429.5 mm x Width 600 mm. Sand 125 kgs.

THB 14,400 ฿ 14,400
THB 9,602 ฿ 9,602 -33%
Member THB 8,642 ฿ 8,642 -40%

MFS27A

MFS27A SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 14.4 m³/h  Connections  1.5" Height 480 mm. x Width 675 mm. Sand 185 Kg.

THB 18,520 ฿ 18,520
THB 11,979 ฿ 11,979 -35%
Member THB 10,782 ฿ 10,782 -42%

MFS27

MFS27 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 18 m³/h  Connections 2" Height 459.5 mm x Width 675 mm. Sand 185 kg.

THB 22,640 ฿ 22,640
THB 14,643 ฿ 14,643 -35%
Member THB 13,179 ฿ 13,179 -42%

MFS31

MFS31 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 23.5 m³/h . Connections 2" Height 508 mm x Width 775 mm. Sand 320 kg.

THB 27,980 ฿ 27,980
THB 18,098 ฿ 18,098 -35%
Member THB 16,289 ฿ 16,289 -42%
Best Seller

MFS35

MaxFlowRate 30.5 m³/h  Connections 2" Height 564 mm. x Width 875 mm. Sand 430 Kgs.

THB 35,000 ฿ 35,000
THB 23,337 ฿ 23,337 -33%
Member THB 21,004 ฿ 21,004 -40%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้