MFS17

MFS17 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 7 m³/h Connections 1.5" Height 354.5 mm. x Width 425 mm. Sand 40 Kg. (Update 1 FEB 2022)

10,721 THB ฿ 10,721
7,505 THB ฿ 7,505 -30%
Member 7,237 THB ฿ 7,237 -32%

MFS20

MFS20 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 10.0 m³/h . Connections 1.5" Height 396.3 mm. x Width 500 mm. Sand 70 kgs. (Update 1 FEB 2022)

11,887 THB ฿ 11,887
8,321 THB ฿ 8,321 -30%
Member 8,024 THB ฿ 8,024 -32%

MFS24

MFS24 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 14.0 m³/h Connections 1.5" Height 429.5 mm x Width 600 mm. Sand 125 kgs. (Update 1 FEB 2022)

15,033 THB ฿ 15,033
10,524 THB ฿ 10,524 -30%
Member 10,148 THB ฿ 10,148 -32%

MFS27A

MFS27A SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 14.4 m³/h  Connections  1.5" Height 480 mm. x Width 675 mm. Sand 185 Kg. (Update 1 FEB 2022)

19,228 THB ฿ 19,228
13,460 THB ฿ 13,460 -30%
Member 12,979 THB ฿ 12,979 -32%

MFS27

MFS27 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 18 m³/h  Connections 2" Height 459.5 mm x Width 675 mm. Sand 185 kg. (Update 1 FEB 2022)

23,191 THB ฿ 23,191
16,234 THB ฿ 16,234 -30%
Member 15,654 THB ฿ 15,654 -32%

MFS31

MFS31 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 23.5 m³/h . Connections 2" Height 508 mm x Width 775 mm. Sand 320 kg. (Update 1 FEB 2022)

29,133 THB ฿ 29,133
20,394 THB ฿ 20,394 -30%
Member 19,665 THB ฿ 19,665 -32%
Out of stock
Best Seller

MFS35

MaxFlowRate 30.5 m³/h  Connections 2" Height 564 mm. x Width 875 mm. Sand 430 Kgs. (Update 1 FEB 2022)

36,124 THB ฿ 36,124
25,287 THB ฿ 25,287 -30%
Member 24,384 THB ฿ 24,384 -32%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้