MFS17

MFS17 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 7 m³/h Connections 1.5" Height 354.5 mm. x Width 425 mm. Sand 40 Kg.

THB 11,000 ฿ 11,000
THB 7,115 ฿ 7,115 -35%
Member THB 6,404 ฿ 6,404 -42%

MFS20

MFS20 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 10.0 m³/h . Connections 1.5" Height 396.3 mm. x Width 500 mm. Sand 70 kgs.

THB 12,323 ฿ 12,323
THB 7,997 ฿ 7,997 -35%
Member THB 7,173 ฿ 7,173 -42%

MFS24

MFS24 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 14.0 m³/h Connections 1.5" Height 429.5 mm x Width 600 mm. Sand 125 kgs.

THB 15,408 ฿ 15,408
THB 10,275 ฿ 10,275 -33%
Member THB 9,248 ฿ 9,248 -40%

MFS27A

MFS27A SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 14.4 m³/h  Connections  1.5" Height 480 mm. x Width 675 mm. Sand 185 Kg.

THB 19,817 ฿ 19,817
THB 12,818 ฿ 12,818 -35%
Member THB 11,537 ฿ 11,537 -42%

MFS27

MFS27 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 18 m³/h  Connections 2" Height 459.5 mm x Width 675 mm. Sand 185 kg.

THB 24,225 ฿ 24,225
THB 15,668 ฿ 15,668 -35%
Member THB 14,102 ฿ 14,102 -42%

MFS31

MFS31 SideMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 23.5 m³/h . Connections 2" Height 508 mm x Width 775 mm. Sand 320 kg.

THB 29,939 ฿ 29,939
THB 19,365 ฿ 19,365 -35%
Member THB 17,429 ฿ 17,429 -42%
Best Seller

MFS35

MaxFlowRate 30.5 m³/h  Connections 2" Height 564 mm. x Width 875 mm. Sand 430 Kgs.

THB 37,450 ฿ 37,450
THB 24,971 ฿ 24,971 -33%
Member THB 22,474 ฿ 22,474 -40%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้