MFS17

Filter MFS17 Side Mount ขนาด 17" วาล์ว 1.5" อัตราการกรอง 7 คิว/ชม. ใช้ทราย 40 กก. ความสูง 354.5 มม. ความกว้าง 425 มม.(Update 8 Oct 2021)

THB 11,000 ฿ 11,000
THB 7,115 ฿ 7,115 -35%
สมาชิก THB 6,404 ฿ 6,404 -42%

MFS20

Filter MFS20 Side Mount ขนาด 20" วาล์ว 1.5" อัตราการกรอง 10.0 คิว/ชม. ใช้ทราย 70 กก. ความสูง 396.3 มม. ความกว้าง 500 มม.(Update 8 Oct 2021)

THB 12,323 ฿ 12,323
THB 7,997 ฿ 7,997 -35%
สมาชิก THB 7,173 ฿ 7,173 -42%

MFS24

Filter MFS24 Side Mount ขนาด 24" วาล์ว 1.5" อัตราการกรอง 14.0 คิว/ชม. ใช้ทราย 125 กก. ความสูง 429.5 มม. ความกว้าง 600 มม.(Update 8 Oct 2021)

THB 15,408 ฿ 15,408
THB 10,275 ฿ 10,275 -33%
สมาชิก THB 9,248 ฿ 9,248 -40%

MFS27A

Filter MFS27A Side Mount ขนาด 27" วาล์ว 1.5" อัตราการกรอง 14.4 คิว/ชม. ใช้ทราย 185 กก. ความสูง 480 มม. ความกว้าง 675 มม.(Update 8 Oct 2021)

THB 19,817 ฿ 19,817
THB 12,818 ฿ 12,818 -35%
สมาชิก THB 11,537 ฿ 11,537 -42%

MFS27

Filter MFS27 Side Mount ขนาด 27" วาล์ว 2'' อัตราการกรอง 18 คิว/ชม. ใช้ทราย 185 กก. ความสูง 459.5 มม. ความกว้าง 675 มม.(Update 8 Oct 2021)

THB 24,225 ฿ 24,225
THB 15,668 ฿ 15,668 -35%
สมาชิก THB 14,102 ฿ 14,102 -42%

MFS31

Filter MFS31 Side Mount ขนาด 31'' วาล์ว 2" อัตราการกรอง 23.5 คิว/ชม. ใช้ทราย 320 กก. ความสูง 508 มม. ความกว้าง 775 มม.(Update 8 Oct 2021)

THB 29,939 ฿ 29,939
THB 19,365 ฿ 19,365 -35%
สมาชิก THB 17,429 ฿ 17,429 -42%
Best Seller

MFS35

Filter MFS35 Side Mount ขนาด 35'' วาล์ว 2" อัตราการกรอง 30.5 คิว/ชม. ใช้ทราย 430 กก. ความสูง 564 มม. ความกว้าง 875 มม.(Update 8 Oct 2021)

THB 37,450 ฿ 37,450
THB 24,971 ฿ 24,971 -33%
สมาชิก THB 22,474 ฿ 22,474 -40%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้