MFS17

Filter MFS17 Side Mount ขนาด 17" วาล์ว 1.5" อัตราการกรอง 7 คิว/ชม. ใช้ทราย 40 กก. ความสูง 354.5 มม. ความกว้าง 425 มม. (Update 1 FEB 2022)

10,721 THB ฿ 10,721
7,505 THB ฿ 7,505 -30%
สมาชิก 7,237 THB ฿ 7,237 -32%

MFS20

Filter MFS20 Side Mount ขนาด 20" วาล์ว 1.5" อัตราการกรอง 10.0 คิว/ชม. ใช้ทราย 70 กก. ความสูง 396.3 มม. ความกว้าง 500 มม. (Update 1 FEB 2022)

11,887 THB ฿ 11,887
8,321 THB ฿ 8,321 -30%
สมาชิก 8,024 THB ฿ 8,024 -32%

MFS24

Filter MFS24 Side Mount ขนาด 24" วาล์ว 1.5" อัตราการกรอง 14.0 คิว/ชม. ใช้ทราย 125 กก. ความสูง 429.5 มม. ความกว้าง 600 มม. (Update 1 FEB 2022)

15,033 THB ฿ 15,033
10,524 THB ฿ 10,524 -30%
สมาชิก 10,148 THB ฿ 10,148 -32%

MFS27A

Filter MFS27A Side Mount ขนาด 27" วาล์ว 1.5" อัตราการกรอง 14.4 คิว/ชม. ใช้ทราย 185 กก. ความสูง 480 มม. ความกว้าง 675 มม. (Update 1 FEB 2022)

19,228 THB ฿ 19,228
13,460 THB ฿ 13,460 -30%
สมาชิก 12,979 THB ฿ 12,979 -32%

MFS27

Filter MFS27 Side Mount ขนาด 27" วาล์ว 2'' อัตราการกรอง 18 คิว/ชม. ใช้ทราย 185 กก. ความสูง 459.5 มม. ความกว้าง 675 มม. (Update 1 FEB 2022)

23,191 THB ฿ 23,191
16,234 THB ฿ 16,234 -30%
สมาชิก 15,654 THB ฿ 15,654 -32%

MFS31

Filter MFS31 Side Mount ขนาด 31'' วาล์ว 2" อัตราการกรอง 23.5 คิว/ชม. ใช้ทราย 320 กก. ความสูง 508 มม. ความกว้าง 775 มม. (Update 1 FEB 2022)

29,133 THB ฿ 29,133
20,394 THB ฿ 20,394 -30%
สมาชิก 19,665 THB ฿ 19,665 -32%
สินค้าหมด
Best Seller

MFS35

Filter MFS35 Side Mount ขนาด 35'' วาล์ว 2" อัตราการกรอง 30.5 คิว/ชม. ใช้ทราย 430 กก. ความสูง 564 มม. ความกว้าง 875 มม. (Update 1 FEB 2022)

36,124 THB ฿ 36,124
25,287 THB ฿ 25,287 -30%
สมาชิก 24,384 THB ฿ 24,384 -32%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้