MFS17

ถังกรอง MFS17 Side Mount Emaux อัตราการกรอง 7 คิว/ชม. ท่อ 1.5" สูง 354.5 mm. x กว้าง 425 mm. ใช้ทราย 40 กก. update 25/5/2020

฿ 9,980 ฿ 9,980
฿ 6,267 ฿ 6,267 -37%

MFS20

ถังกรอง MFS20 Side Mount Emaux อัตราการกรอง 10.0 คิว/ชม. ท่อ 1.5" สูง 396.3 mm. x กว้าง 500 mm. ใช้ทราย 70 กก. update 25/4/2020

฿ 11,180 ฿ 11,180
฿ 7,020 ฿ 7,020 -37%

MFS24

ถังกรอง MFS24 Side Mount Emaux อัตราการกรอง 14.0 คิว/ชม. ท่อ 1.5" สูง 429.5 mm x กว้าง 600 mm. ใช้ทราย 125 กก. update 25/4/2020

฿ 13,980 ฿ 13,980
฿ 9,050 ฿ 9,050 -35%
สินค้าหมด

MFS27A

ถังกรอง MFS27A Side Mount Emaux อัตราการกรอง 14.4 คิว/ชม. ท่อ 1.5" สูง 480 mm. x กว้าง 675 mm. ใช้ทราย 185 กก.

฿ 17,980 ฿ 17,980
฿ 11,291 ฿ 11,291 -37%

MFS27

ถังกรอง MFS27 Side Mount Emaux อัตราการกรอง 18 คิว/ชม. ท่อ 2 นิ้ว สูง 459.5 mm x กว้าง 675 mm. ใช้ทราย 185 กก. update 25/4/2020

฿ 21,980 ฿ 21,980
฿ 13,802 ฿ 13,802 -37%

MFS31

ถังกรอง MFS31 Side Mount Emaux อัตราการกรอง 23.5 คิว/ชม. ท่อ 2" สูง 508 mm x กว้าง 775 mm. ใช้ทราย 320 กก. update 25/4/2020

฿ 27,980 ฿ 27,980
฿ 17,570 ฿ 17,570 -37%