70574

✅ Flowrate 10.4 m³/h. (at Head 8 m,) ✅0.5 HP. /0.4 KW.220 V. 3 A ✅Connection 1.5" ✅ H.Max 13 m ✅ Noise 57.3 dB (*)

THB 19,300 ฿ 19,300
THB 16,521 ฿ 16,521 -14%

70575

✅ Flowrate 12.7 m³/h. (at Head 10 m,) ✅0.75 HP. / 820 W.220 V. 3 A ✅Connection 1.5" ✅ H.Max 14 m ✅ Noise 58.6 dB (*) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 12.92 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26.5x70x43 cm.

THB 20,700 ฿ 20,700
THB 17,720 ฿ 17,720 -14%

70576

✅ Flowrate 16.4 m³/h. (at Head 10 m,) ✅ 1 HP. / 0.7 KW.220 V. 3.5 A ✅Connection 1.5" ✅ H.Max 17 m ✅ Noise 58.2 dB (*) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 12.92 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26.5x70x43 cm.

THB 22,100 ฿ 22,100
THB 18,918 ฿ 18,918 -14%

70578

✅ Flowrate 21.3 m³/h. (at Head 10 m,) ✅ 1.5 HP. / 1.1 KW.220 V. 6.8 A ✅Connection 2" ✅ H.Max 18 m ✅ Noise 62.6 dB (*) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 12.92 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26.5x70x43 cm.

THB 24,100 ฿ 24,100
THB 20,630 ฿ 20,630 -14%

70580

✅ Flowrate 23 m³/h. (at Head 12 m,) ✅ 2 HP. / 1.5 KW.220 V. 8.1 A ✅Connection 2" ✅ H.Max 18 m ✅ Noise 62.9 dB (*) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 12.92 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26.5x70x43 cm.

THB 27,000 ฿ 27,000
THB 23,112 ฿ 23,112 -14%

70582

✅ Flowrate 27 m³/h. (at Head 14 m,) ✅ 3 HP. / 2.2 KW.220 V. 11 A ✅Connection 2" ✅ H.Max 20 m ✅ Noise 66.3 dB (*) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 12.92 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26.5x70x43 cm.

THB 30,700 ฿ 30,700
THB 26,280 ฿ 26,280 -14%

70583

✅ Flowrate 27 m³/h. (at Head 14 m,) ✅ 3 HP/230/400 V III. / 2.2 KW. 7.8/4.5 A ✅Connection 2" ✅ H.Max 20 m ✅ Noise 64.2 dB (*) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 12.92 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26.5x70x43 cm.

THB 30,700 ฿ 30,700
THB 26,280 ฿ 26,280 -14%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้