70574

✅ Flowrate 10.4 m³/h. (at Head 8 m,) ✅0.5 HP. /0.4 KW.220 V. 3 A ✅Connection 1.5" ✅ H.Max 13 m ✅ Noise 57.3 dB (*) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 12.92 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26.5x70x43 cm.

20,651 THB ฿ 20,651
17,678 THB ฿ 17,678 -14%

70575

✅ Flowrate 12.7 m³/h. (at Head 10 m,) ✅0.75 HP. /820 W.220 V. 3.5 A ✅Connection 1.5" ✅ H.Max 14 m ✅ Noise 58.6 dB (*) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 12.92 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26.5x70x43 cm.

22,149 THB ฿ 22,149
18,961 THB ฿ 18,961 -14%

70576

✅ Flowrate 16.4 m³/h. (at Head 10 m,) ✅ 1 HP. / 1.1 KW.220 V. 5.35 A ✅Connection 1.5" ✅ H.Max 17 m ✅ Noise 62.6 dB (*) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 12.92 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26.5x70x43 cm.

23,647 THB ฿ 23,647
20,243 THB ฿ 20,243 -14%

70578

✅ Flowrate 21.3 m³/h. (at Head 10 m,) ✅ 1.5 HP. / 1.1 KW.220 V. 6.8 A ✅Connection 2" ✅ H.Max 18 m ✅ Noise 62.6 dB (*) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 12.92 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26.5x70x43 cm.

25,787 THB ฿ 25,787
22,075 THB ฿ 22,075 -14%

70580

✅ Flowrate 23 m³/h. (at Head 12 m,) ✅ 2 HP. / 1.5 KW.220 V. 8.1 A ✅Connection 2" ✅ H.Max 18 m ✅ Noise 62.9 dB (*) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 12.92 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26.5x70x43 cm.

28,890 THB ฿ 28,890
24,730 THB ฿ 24,730 -14%

70582

✅ Flowrate 23 m³/h. (at Head 12 m,) ✅ 2 HP. / 1.5 KW.220 V. 8.1 A ✅Connection 2" ✅ H.Max 18 m ✅ Noise 62.9 dB (*) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 12.92 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26.5x70x43 cm.

32,849 THB ฿ 32,849
28,120 THB ฿ 28,120 -14%

70583

✅ Flowrate 23 m³/h. (at Head 12 m,) ✅ 2 HP. / 1.5 KW.220 V. 8.1 A ✅Connection 2" ✅ H.Max 18 m ✅ Noise 62.9 dB (*) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 12.92 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26.5x70x43 cm.

32,849 THB ฿ 32,849
28,120 THB ฿ 28,120 -14%
สินค้าหมด
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้