5 K.G.

CL90-P-WP-5

ใส่ในสระว่ายน้ำ 4 กรัม ต่อน้ำ 1 คิว แล้ววัดปริมาณ ให้ได้มาตรฐาน 1-3PPM

THB 1,220 ฿ 1,220
THB 1,078 ฿ 1,078 -12%
New
Best Seller

CL90-G-WP-5

ใส่ในสระว่ายน้ำ 4 กรัม ต่อน้ำ 1 คิว แล้ววัดปริมาณ ให้ได้มาตรฐาน 1-3PPM

THB 1,100 ฿ 1,100
THB 1,078 ฿ 1,078 -2%
New
Best Seller

CL90-T-WP-5

1ก้อน น้ำหนัก 200 กรัม (5กก เท่ากับ 25ก้อน) ใส่ในสระว่ายน้ำ 1ก้อน ต่อน้ำ 50 คิว แล้ววัดปริมาณ ให้ได้มาตรฐาน 1-3PPM

THB 1,450 ฿ 1,450
THB 1,248 ฿ 1,248 -14%

10 K.G.

CL90-P-WP-20

ใส่ในสระว่ายน้ำ 4 กรัม ต่อน้ำ 1 คิว แล้ววัดปริมาณ ให้ได้มาตรฐาน 1-3PPM

THB 3,000 ฿ 3,000
THB 2,520 ฿ 2,520 -16%
New
Best Seller

CL90-G-WP-20

ใส่ในสระว่ายน้ำ 4 กรัม ต่อน้ำ 1 คิว แล้ววัดปริมาณ ให้ได้มาตรฐาน 1-3PPM

THB 3,000 ฿ 3,000
THB 2,520 ฿ 2,520 -16%

50 K.G.

New
Best Seller

CL90-P-WP-50

ใส่ในสระว่ายน้ำ 4 กรัม ต่อน้ำ 1 คิว แล้ววัดปริมาณ ให้ได้มาตรฐาน 1-3PPM

THB 4,500 ฿ 4,500
THB 4,410 ฿ 4,410 -2%
Best Seller

CL90-G-WP-50

ใส่ในสระว่ายน้ำ 4 กรัม ต่อน้ำ 1 คิว แล้ววัดปริมาณ ให้ได้มาตรฐาน 1-3PPM

THB 5,800 ฿ 5,800
THB 4,788 ฿ 4,788 -17%
Best Seller

CL90-T-WP-50

คลอรีนก้อน(T) จะต้องมีกระบอกจ่ายคลอรีน ติดตั้งในห้อง เครื่อง หรือไม่ก็เป็นกระบอกประเภททุ่นลอยในสระ หรือถ้าไม่เป็นประเภทห้อง เครื่องแขวน Wall Hung สามารถใส่ในถุงกรองผ้าได้เลย

THB 7,000 ฿ 7,000
THB 6,489 ฿ 6,489 -7%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้