5 K.G.

CL90-P-WP-5

ใส่ในสระว่ายน้ำ 4 กรัม ต่อน้ำ 1 คิว แล้ววัดปริมาณ ให้ได้มาตรฐาน 1-3PPM (update 06/08/21)

THB 1,100 ฿ 1,100
THB 1,026 ฿ 1,026 -7%
สินค้าหมด
New
Best Seller

CL90-G-WP-5

ใส่ในสระว่ายน้ำ 4 กรัม ต่อน้ำ 1 คิว แล้ววัดปริมาณ ให้ได้มาตรฐาน 1-3PPM (update 02/08/21)

THB 1,100 ฿ 1,100
THB 1,026 ฿ 1,026 -7%
New
Best Seller

CL90-T-WP-5

1ก้อน น้ำหนัก 200 กรัม (5กก เท่ากับ 25ก้อน) ใส่ในสระว่ายน้ำ 1ก้อน ต่อน้ำ 50 คิว แล้ววัดปริมาณ ให้ได้มาตรฐาน 1-3PPM (update 02/08/21)

THB 1,300 ฿ 1,300
THB 1,188 ฿ 1,188 -9%

10 K.G.

CL90-P-WP-20

ใส่ในสระว่ายน้ำ 4 กรัม ต่อน้ำ 1 คิว แล้ววัดปริมาณ ให้ได้มาตรฐาน 1-3PPM update 02/08/21)

THB 3,000 ฿ 3,000
THB 2,400 ฿ 2,400 -20%
สินค้าหมด
New
Best Seller

CL90-G-WP-20

ใส่ในสระว่ายน้ำ 4 กรัม ต่อน้ำ 1 คิว แล้ววัดปริมาณ ให้ได้มาตรฐาน 1-3PPM (Update 2/08/21)

THB 3,000 ฿ 3,000
THB 2,400 ฿ 2,400 -20%

50 K.G.

New
Best Seller

CL90-P-WP-50

ใส่ในสระว่ายน้ำ 4 กรัม ต่อน้ำ 1 คิว แล้ววัดปริมาณ ให้ได้มาตรฐาน 1-3PPM (update 06/08/21)

THB 4,500 ฿ 4,500
THB 4,200 ฿ 4,200 -7%
สินค้าหมด
Best Seller

CL90-G-WP-50

ใส่ในสระว่ายน้ำ 4 กรัม ต่อน้ำ 1 คิว แล้ววัดปริมาณ ให้ได้มาตรฐาน 1-3PPM (update 02/08/21)

THB 5,800 ฿ 5,800
THB 4,560 ฿ 4,560 -21%
สินค้าหมด
Best Seller

CL90-T-WP-50

คลอรีนก้อน(T) จะต้องมีกระบอกจ่ายคลอรีน ติดตั้งในห้อง เครื่อง หรือไม่ก็เป็นกระบอกประเภททุ่นลอยในสระ หรือถ้าไม่เป็นประเภทห้อง เครื่องแขวน Wall Hung สามารถใส่ในถุงกรองผ้าได้เลย (update 02/08/21)

THB 7,000 ฿ 7,000
THB 6,180 ฿ 6,180 -12%
สินค้าหมด
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้