Filters (0) Clear
 - 
THB  THB 

Swim Jet Spa Set

New

CP-SPA-winwin-BX30-10Jet

ประกอบด้วย 1.Pump BX30 3 HP 1 ตัว 2. Em0034 Body 10 หัว 3. Em0031 Face 10 ตัว 4. PSF-14 Air Valve 5 ตัว 5. Ball Valve  2" 2 ตัว 6.พร้อมชุดควบคุม Control Pump

THB 34,999 ฿ 34,999
New

CP-SPA-winwin-BX20-8Jet

ประกอบด้วย 1.Pump BX20 2 HP 1 ตัว 2. Em0034 Body 8 หัว 3. Em0031 Face 8 ตัว 4. PSF-14 Air Valve 4 ตัว 5. Ball Valve  2" 2 ตัว 6.พร้อมชุดควบคุม Control Pump

THB 32,999 ฿ 32,999
New

CP-SPA-winwin-BX20-6Jet

ประกอบด้วย 1.Pump BX20 2 HP 1 ตัว 2. Em0034 Body 6 หัว 3. Em0031 Face 6 ตัว 4. PSF-14 Air Valve 3 ตัว 5. Ball Valve  2" 2 ตัว 6.พร้อมชุดควบคุม Control Pump

THB 30,999 ฿ 30,999
New

CP-SPA-winwin-CTX500-5Jet

ประกอบด้วย 1.Pump CTX500 2 HP 1 ตัว 2. Em0034 Body 5 หัว 3. Em0031 Face 5 ตัว 4. PSF-14 Air Valve 3 ตัว 5. Ball Valve  2" 2 ตัว 6.พร้อมชุดควบคุม Control Pump

THB 29,999 ฿ 29,999
New

CP-SPA-winwin-bx15-4Jet

ประกอบด้วย 1.Pump BX15 1.5 HP 1 ตัว 2. Em0034 Body 4 หัว 3. Em0031 Face 4 ตัว 4. PSF-14 Air Valve 2 ตัว 5. Ball Valve  2" 2 ตัว 6.พร้อมชุดควบคุม Control Pump

THB 27,999 ฿ 27,999
New

CP-SPA-winwin-ctx400-3Jet

ประกอบด้วย 1.Pump CTX400/1.5 HP 1 ตัว 2. Em0034 Body 3 หัว 3. Em0031 Face 3 ตัว 4. PSF-14 Air Valve 2 ตัว 5. Ball Valve  1.5" 2 ตัว 6.พร้อมชุดควบคุม Control Pump

THB 25,999 ฿ 25,999
New

CP-SPA-winwin-ctx280-2Jet

ประกอบด้วย 1.Pump CTX280 /1 HP 1 ตัว 2. Em0034 Body 2 หัว 3. Em0031 Face 2 ตัว 4. PSF-14 Air Valve 1 ตัว 5. Ball Valve  1.5" 2 ตัว 6.พร้อมชุดควบคุม Control Pump

THB 23,999 ฿ 23,999
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้