Spare Part Salt Chlorinator Emaux

1041040

Key no. 1

฿ 236 ฿ 236

89380201

Key no. 2

฿ 236 ฿ 236

4010006

Key no. 3

฿ 236 ฿ 236

08050018

กระบอกเซลฃ์เครื่องเกลือ สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ SSC15 ขนาดรวมกล่องบรรจุ 13x13x36 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.4 kg.

฿ 15,515 ฿ 15,515

89380215

สายเคเบิลสำหรับกระบอกเซลฃ์เครื่องเกลือ สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Emaux SSC 15 & SSC 25,SSC 50 cell cable. part No. 89380215 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 0.2 kg.

฿ 2,675 ฿ 2,675

01201025

- ใช้งานง่าย - แสดงการแจ้งเตือนที่ชัดเจน - ติดตั้งง่าย - อายุการใช้งานของเซลล์นานขึ้น กำลังการผลิต 25 g/h

฿ 1,926 ฿ 1,926

02021044

- ใช้งานง่าย - แสดงการแจ้งเตือนที่ชัดเจน - ติดตั้งง่าย - อายุการใช้งานของเซลล์นานขึ้น กำลังการผลิต 25 g/h

฿ 118 ฿ 118

08050019

- ใช้งานง่าย - แสดงการแจ้งเตือนที่ชัดเจน - ติดตั้งง่าย - อายุการใช้งานของเซลล์นานขึ้น กำลังการผลิต 25 g/h

฿ 19,900 ฿ 19,900

02020016

1.5" O-Ring for Union อะไหล่หมายเลข 26

฿ 110 ฿ 110

01171154

- ใช้งานง่าย - แสดงการแจ้งเตือนที่ชัดเจน - ติดตั้งง่าย - อายุการใช้งานของเซลล์นานขึ้น กำลังการผลิต 25 g/h

฿ 236 ฿ 236

01013032

- ใช้งานง่าย - แสดงการแจ้งเตือนที่ชัดเจน - ติดตั้งง่าย - อายุการใช้งานของเซลล์นานขึ้น กำลังการผลิต 25 g/h

฿ 236 ฿ 236

01171155

1.5" Union อะไหล่หมายเลข 25

฿ 118 ฿ 118