JESTA

PS-SL-HLLF075M

JESTA HLLF 0.75HP/220V/50HZ Pump Flowrate 8.00 m3/hour (AT HEad 10 M.)

฿ 12,000 ฿ 12,000
฿ 8,718 ฿ 8,718 -27%

PS-SL-HLLF100M

JESTA HLLF Pump 1 HP/1PH 220V/50HZ In/Outlet  1.5" Flowrat 12.00  m3/hour. JESTA HLLF Pump 1 HP/1PH 220V/50HZ Flowrate 12.00 m3/hour.(AT Head 10m.)

฿ 13,000 ฿ 13,000
฿ 9,445 ฿ 9,445 -27%

PS-SL-HLLF150M

JESTA Pump 1.5HP/1 PH 220V/50HZ. Flowrat 15.75 m3/hour Suction/Discharge 1.5" Flowrate 15.75 m3/hour(at Head 10m,)

฿ 16,000 ฿ 16,000
฿ 11,624 ฿ 11,624 -27%

PS-SL-HLLF200M

JESTA Pump 2HP/1 PH 220V/50HZ In/Outlet 2" Flowrate 21.00 m3/hour

฿ 17,000 ฿ 17,000
฿ 12,351 ฿ 12,351 -27%

PS-SL-HLLF200T

JESTA HLLF Pump 2HP/3800V/50HZ uction/Discharge 2" Flowrate 21 m3/hour(at Head 10m,)

฿ 17,000 ฿ 17,000
฿ 12,351 ฿ 12,351 -27%

PS-SL-HLLF300M

JESTA HLLF Pump 3HP/220V/50HZ  Flowrate 25.00 m3/hour  In/Outlet 2"

฿ 18,000 ฿ 18,000
฿ 13,078 ฿ 13,078 -27%

HLLF300T

JESTA HLLF Pump 3HP/3800V/50HZ uction/Discharge 2" Flowrate 25 m3/hour(at Head 10m,) JESTA HLLF Pump 3PH 380V/50HZ Suction/Discharge 2" Flowrate 25 m3/hour(at Head 10m,)

฿ 18,000 ฿ 18,000
฿ 13,078 ฿ 13,078 -27%