New

FT-WI-2165500

500 Sq.Ft. FulFlo Tri Cartridge Filter C500 Port Size 50 mm. Flow Rate 30.60 m3/h *** Price is not include shipping

60,650 THB ฿ 60,650
42,183 THB ฿ 42,183 -30%
New

FT-WI-2165400

400 Sq.Ft. FulFlo Tri Cartridge Filter C400 Port Size 50 mm. Flow Rate 30.60 m3/h

55,600 THB ฿ 55,600
38,670 THB ฿ 38,670 -30%
New

FT-WI-2165300

300 Sq.Ft. FulFlo Tri Cartridge Filter C300 Port Size 50 mm. Flow Rate 25.56 m3/h

48,600 THB ฿ 48,600
33,802 THB ฿ 33,802 -30%
New

FT-WI-217270

270 Sq.Ft. Opal XL Cartridge Filter Port Size 50 mm. Flow Rate 30.60 m3/h *** Price is not include shipping

32,950 THB ฿ 32,950
22,918 THB ฿ 22,918 -30%
New

FT-WI-217225

225 Sq.Ft. Opal XL Cartridge Filter Port Size 50 mm. Flow Rate 30.60 m3/h *** Price is not include shipping

28,950 THB ฿ 28,950
20,136 THB ฿ 20,136 -30%
New

FT-WI-2171800

180 Sq.Ft. Opal Cartridge Filter Port Size 50 mm. Flow Rate 30.60 m3/h *** Price is not include shipping

24,300 THB ฿ 24,300
16,901 THB ฿ 16,901 -30%
New

FT-WI-2171350

135 Sq.Ft. Opal Cartridge Filter Port Size 50 mm. Flow Rate 30.60 m3/h *** Price is not include shipping

22,000 THB ฿ 22,000
15,301 THB ฿ 15,301 -30%
New

FT-WI-214100

100 Sq.Ft. Trimline Cartridge Filter Port Size 40 mm. Flow Rate 16.80 m3/h *** Price is not include shipping

18,800 THB ฿ 18,800
13,076 THB ฿ 13,076 -30%
New

FT-WI-21475

75 Sq.Ft. Trimline Cartridge Filter Port Size 40 mm. Flow Rate 16.80 m3/h *** Price is not include shipping

14,800 THB ฿ 14,800
10,294 THB ฿ 10,294 -30%
New

FT-WI-21450

50 Sq.Ft. Trimline Cartridge Filter Port Size 40 mm. Flow Rate 11.40 m3/h *** Price is not include shipping

12,000 THB ฿ 12,000
8,346 THB ฿ 8,346 -30%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้