New

FT-WI-2165500

500 Sq.Ft. FulFlo Tri Cartridge Filter C500 Port Size 50 mm. Flow Rate 30.60 m3/h *** สินค้ายังไม่รวมค่าจัดส่ง

THB 60,650 ฿ 60,650
THB 42,183 ฿ 42,183 -30%
New

FT-WI-2165400

400 Sq.Ft. FulFlo Tri Cartridge Filter C400 Port Size 50 mm. Flow Rate 30.60 m3/h *** สินค้ายังไม่รวมค่าจัดส่ง

THB 55,600 ฿ 55,600
THB 38,670 ฿ 38,670 -30%
New

FT-WI-2165300

300 Sq.Ft. FulFlo Tri Cartridge Filter C300 Port Size 50 mm. Flow Rate 25.56 m3/h *** สินค้ายังไม่รวมค่าจัดส่ง

THB 48,600 ฿ 48,600
THB 33,802 ฿ 33,802 -30%
New

FT-WI-217270

270 Sq.Ft. Opal XL Cartridge Filter Port Size 50 mm. Flow Rate 30.60 m3/h *** สินค้ายังไม่รวมค่าจัดส่ง

THB 32,950 ฿ 32,950
THB 22,918 ฿ 22,918 -30%
New

FT-WI-217225

225 Sq.Ft. Opal XL Cartridge Filter Port Size 50 mm. Flow Rate 30.60 m3/h *** สินค้ายังไม่รวมค่าจัดส่ง

THB 28,950 ฿ 28,950
THB 20,136 ฿ 20,136 -30%
New

FT-WI-2171800

180 Sq.Ft. Opal Cartridge Filter Port Size 50 mm. Flow Rate 30.60 m3/h *** สินค้ายังไม่รวมค่าจัดส่ง

THB 24,300 ฿ 24,300
THB 16,901 ฿ 16,901 -30%
New

FT-WI-2171350

135 Sq.Ft. Opal Cartridge Filter Port Size 50 mm. Flow Rate 30.60 m3/h *** สินค้ายังไม่รวมค่าจัดส่ง

THB 22,000 ฿ 22,000
THB 15,301 ฿ 15,301 -30%
New

FT-WI-214100

100 Sq.Ft. Trimline Cartridge Filter Port Size 40 mm. Flow Rate 16.80 m3/h *** สินค้ายังไม่รวมค่าจัดส่ง

THB 18,800 ฿ 18,800
THB 13,076 ฿ 13,076 -30%
New

FT-WI-21475

75 Sq.Ft. Trimline Cartridge Filter Port Size 40 mm. Flow Rate 16.80 m3/h *** สินค้ายังไม่รวมค่าจัดส่ง

THB 14,800 ฿ 14,800
THB 10,294 ฿ 10,294 -30%
New

FT-WI-21450

50 Sq.Ft. Trimline Cartridge Filter Port Size 40 mm. Flow Rate 11.40 m3/h *** สินค้ายังไม่รวมค่าจัดส่ง

THB 12,000 ฿ 12,000
THB 8,346 ฿ 8,346 -30%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้