New

CF25

MaxFlowRate  92lpm/ 5.5 m³ /h  Height  445 mm. Width 225 mm.

THB 5,980 ฿ 5,980
THB 4,086 ฿ 4,086 -32%
New

CF50

MaxFlowRate 11.4  m³/h  Valve Connections 1.5" Height 625 mm. Width  225 mm.

THB 7,980 ฿ 7,980
THB 5,166 ฿ 5,166 -35%
New

CF75

CF75 Cartridge filters emaux MaxFlowRate 17 m³/h  hight 805 mm. Width 225 mm.

THB 9,980 ฿ 9,980
THB 6,461 ฿ 6,461 -35%
New

CF100

MaxFlowRate 22.9 m³/h  hight 985 mm. Width 225 mm.

THB 11,980 ฿ 11,980
THB 7,756 ฿ 7,756 -35%

CF200

Filter Area 16.82 m ² Flowrate 40.9 m³/h  ความละเอียดในการกรอง น้อยกว่า 15 ไมครอน Width 225 mm. Height 1345 mm.

THB 15,980 ฿ 15,980
THB 10,345 ฿ 10,345 -35%

CF150

Filter Area 13.72 m ² Flowrate 33.4 m³/h  ความละเอียดในการกรอง น้อยกว่า 15 ไมครอน Width 225 mm. Height 1165 mm.

THB 13,980 ฿ 13,980
THB 9,046 ฿ 9,046 -35%

Cartridge Elements Only

20520510005

Cartridge Filter Element for Emaux CF25 Filter Unit, Width 183 mm, Height 184.5 mm.

THB 1,540 ฿ 1,540
THB 998 ฿ 998 -35%

20520510010

Cartridge Filter Element for Emaux CF25 Filter Unit, Width 183 mm, Height 364.5 mm.

THB 2,200 ฿ 2,200
THB 1,425 ฿ 1,425 -35%

20520510015

Cartridge Filter Element for Emaux CF75 Filter Unit, Width 183 mm, Height 544.5 mm.

THB 2,860 ฿ 2,860
THB 1,853 ฿ 1,853 -35%

20520510020

Cartridge Filter Element for Emaux CF100 Filter Unit, Width 183 mm, Height 724.5 mm.

THB 3,520 ฿ 3,520
THB 2,280 ฿ 2,280 -35%

20520510025

Cartridge Filter Element for Emaux CF150 Filter Unit, Width 183 mm, Height 904.5 mm.

THB 4,180 ฿ 4,180
THB 2,706 ฿ 2,706 -35%

20520510030

Cartridge Filter Element for Emaux CF125 Filter Unit, Width 183 mm, Height 544.5 mm.x2

THB 5,720 ฿ 5,720
THB 3,704 ฿ 3,704 -35%