New

CF25

อัตราการกรอง 5.5 คิว/ชม. สูง 445 mm. กว้าง 225 mm.

฿ 5,980 ฿ 5,980
฿ 4,086 ฿ 4,086 -32%
New

CF50

ถังกรองกระดาษ CF50 EMAUX อัตราการกรอง 11.4 คิว/ชม. Valve Connections 1.5" สูง 625 mm. กว้าง  225 mm.

฿ 7,980 ฿ 7,980
฿ 5,166 ฿ 5,166 -35%
New

CF75

ถังกรองกระดาษ CF75 EMAUX อัตราการกรอง 17คิว/ชม. hight 805 mm. Width 225 mm.

฿ 9,980 ฿ 9,980
฿ 6,461 ฿ 6,461 -35%
New

CF100

อัตราการกรอง 22.9 m³/h  สูง 985 mm. กว้าง 225 mm.

฿ 11,980 ฿ 11,980
฿ 7,756 ฿ 7,756 -35%

CF200

ถังกรองกระดาษ CF200 EMAUX ท่อ 2" พื้นที่การกรอง 16.82 ตารางเมตร Flowrate 40.9 คิว/ชม. ความละเอียดในการกรอง น้อยกว่า 15 ไมครอน กว้าง 225 mm. สูง 1345 mm.

฿ 15,980 ฿ 15,980
฿ 10,345 ฿ 10,345 -35%

CF150

ถังกรองกระดาษ CF150 EMAUX ท่อ 2" พื้นที่การกรอง 13.72 ตารางเมตร Flowrate 33.4 คิว/ชม. ความละเอียดในการกรอง น้อยกว่า 15 ไมครอน กว้าง 225 mm. สูง 1165 mm.

฿ 13,980 ฿ 13,980
฿ 9,046 ฿ 9,046 -35%

Cartridge Elements Only

20520510005

ใส้กรอง สําหรับรุ่น CF25 กว้าง 183 mm x 184.5 mm

฿ 1,540 ฿ 1,540
฿ 998 ฿ 998 -35%

20520510010

ใส้กรอง สําหรับรุ่น CF50 Emaux กว้าง 183 mm x 364.5 mm

฿ 2,200 ฿ 2,200
฿ 1,425 ฿ 1,425 -35%

20520510015

ใส้กรอง สําหรับรุ่น CF75 Emaux กว้าง 183 mm x 544.5 mm

฿ 2,860 ฿ 2,860
฿ 1,853 ฿ 1,853 -35%

20520510020

ใส้กรอง สําหรับรุ่น CF100 Emaux กว้าง 183 mm x 724.5 mm

฿ 3,520 ฿ 3,520
฿ 2,280 ฿ 2,280 -35%

20520510025

ใส้กรอง สําหรับรุ่น CF125 Emaux กว้าง 183 mm x 904.5 mm

฿ 4,180 ฿ 4,180
฿ 2,706 ฿ 2,706 -35%

20520510030

ใส้กรอง สําหรับรุ่น CF200 Emaux กว้าง 183 mm x 544.5 mmx2

฿ 5,720 ฿ 5,720
฿ 3,704 ฿ 3,704 -35%