New

CF25

อัตราการกรอง 5.5 คิว/ชม. สูง 445 mm. กว้าง 225 mm.

THB 5,980 ฿ 5,980
THB 4,086 ฿ 4,086 -32%
New

CF50

ถังกรองกระดาษ CF50 EMAUX อัตราการกรอง 11.4 คิว/ชม. Valve Connections 1.5" สูง 625 mm. กว้าง  225 mm.

THB 7,980 ฿ 7,980
THB 5,166 ฿ 5,166 -35%
New

CF75

ถังกรองกระดาษ CF75 EMAUX อัตราการกรอง 17คิว/ชม. hight 805 mm. Width 225 mm.

THB 9,980 ฿ 9,980
THB 6,461 ฿ 6,461 -35%
New

CF100

อัตราการกรอง 22.9 m³/h  สูง 985 mm. กว้าง 225 mm.

THB 11,980 ฿ 11,980
THB 7,756 ฿ 7,756 -35%

CF200

ถังกรองกระดาษ CF200 EMAUX ท่อ 2" พื้นที่การกรอง 16.82 ตารางเมตร Flowrate 40.9 คิว/ชม. ความละเอียดในการกรอง น้อยกว่า 15 ไมครอน กว้าง 225 mm. สูง 1345 mm.

THB 15,980 ฿ 15,980
THB 10,345 ฿ 10,345 -35%

CF150

ถังกรองกระดาษ CF150 EMAUX ท่อ 2" พื้นที่การกรอง 13.72 ตารางเมตร Flowrate 33.4 คิว/ชม. ความละเอียดในการกรอง น้อยกว่า 15 ไมครอน กว้าง 225 mm. สูง 1165 mm.

THB 13,980 ฿ 13,980
THB 9,046 ฿ 9,046 -35%

Cartridge Elements Only

20520510005

ใส้กรอง สําหรับรุ่น CF25 กว้าง 183 mm x 184.5 mm

THB 1,540 ฿ 1,540
THB 998 ฿ 998 -35%

20520510010

ใส้กรอง สําหรับรุ่น CF50 Emaux กว้าง 183 mm x 364.5 mm

THB 2,200 ฿ 2,200
THB 1,425 ฿ 1,425 -35%

20520510015

ใส้กรอง สําหรับรุ่น CF75 Emaux กว้าง 183 mm x 544.5 mm

THB 2,860 ฿ 2,860
THB 1,853 ฿ 1,853 -35%

20520510020

ใส้กรอง สําหรับรุ่น CF100 Emaux กว้าง 183 mm x 724.5 mm

THB 3,520 ฿ 3,520
THB 2,280 ฿ 2,280 -35%

20520510025

ใส้กรอง สําหรับรุ่น CF150 Emaux กว้าง 183 mm x 904.5 mm

THB 4,180 ฿ 4,180
THB 2,706 ฿ 2,706 -35%

20520510030

ใส้กรอง สําหรับรุ่น CF200 Emaux กว้าง 183 mm x 544.5 mmx2

THB 5,720 ฿ 5,720
THB 3,704 ฿ 3,704 -35%