New

09800

ชุดหน้าแปลนสำหรับใช้กับวาล์วปีกผีเสื้อ ขนาด 2-1/2"

฿ 1,638 ฿ 1,638
฿ 1,127 ฿ 1,127 -31%

09801

ชุดหน้าแปลนสำหรับใช้กับวาล์วปีกผีเสื้อ ขนาด 3"

฿ 2,510 ฿ 2,510
฿ 1,726 ฿ 1,726 -31%

09139

ชุดหน้าแปลนสำหรับใช้กับวาล์วปีกผีเสื้อ ขนาด 4"

฿ 2,825 ฿ 2,825
฿ 1,943 ฿ 1,943 -31%
New

09124

ชุดหน้าแปลนสำหรับใช้กับวาล์วปีกผีเสื้อ ขนาด 5"

฿ 4,179 ฿ 4,179
฿ 2,875 ฿ 2,875 -31%

02581

วาล์วปีกผีเสื้อ ขนาด 2-1/2" รับแรงดัน 150 psi พร้อม Safety Locked

฿ 4,316 ฿ 4,316
฿ 2,969 ฿ 2,969 -31%

02582

วาล์วปีกผีเสื้อ ขนาด 3" รับแรงดัน 150 psi พร้อม Safety Locked

฿ 5,030 ฿ 5,030
฿ 3,460 ฿ 3,460 -31%

02583

วาล์วปีกผีเสื้อ ขนาด 4" รับแรงดัน 150 psi พร้อม Safety Locked

฿ 5,586 ฿ 5,586
฿ 3,843 ฿ 3,843 -31%
New

02585

วาล์วปีกผีเสื้อ ขนาด 5" รับแรงดัน 150 psi พร้อม Safety Locked

฿ 6,510 ฿ 6,510
฿ 4,478 ฿ 4,478 -31%

09803

ชุดหน้าแปลนสำหรับใช้กับวาล์วปีกผีเสื้อ ขนาด 6"

฿ 6,815 ฿ 6,815
฿ 4,688 ฿ 4,688 -31%
New

02586

วาล์วปีกผีเสื้อ ขนาด 6" รับแรงดัน 90 psi พร้อม Safety Locked

฿ 7,959 ฿ 7,959
฿ 5,476 ฿ 5,476 -31%