New

09800

Flange Adaptor + Backing Ring 2.5" (Update FEB 2021)

THB 1,679 ฿ 1,679
THB 1,188 ฿ 1,188 -29%
สมาชิก THB 1,070 ฿ 1,070 -36%

09801

Flange Adaptor + Backing Ring 3" (Update FEB 2021)

THB 2,573 ฿ 2,573
THB 1,819 ฿ 1,819 -29%
สมาชิก THB 1,638 ฿ 1,638 -36%

09139

Flange Adaptor + Backing Ring 4" (Update FEB 2021)

THB 2,897 ฿ 2,897
THB 2,049 ฿ 2,049 -29%
สมาชิก THB 1,845 ฿ 1,845 -36%

02581

Butterfly Valve 2.5" วาล์วปีกผีเสื้อ รับแรงดัน 150 psi พร้อม Safety Locked (Update FEB 2021)

THB 4,190 ฿ 4,190
THB 2,963 ฿ 2,963 -29%
สมาชิก THB 2,667 ฿ 2,667 -36%
New

09124

Flange Adaptor + Backing Ring 5" (Update FEB 2021)

THB 4,284 ฿ 4,284
THB 3,029 ฿ 3,029 -29%
สมาชิก THB 2,727 ฿ 2,727 -36%

02582

Butterfly Valve 3" วาล์วปีกผีเสื้อรับแรงดัน 150 psi พร้อม Safety Locked (Update FEB 2021)

THB 4,830 ฿ 4,830
THB 3,415 ฿ 3,415 -29%
สมาชิก THB 3,074 ฿ 3,074 -36%

02583

Butterfly Valve 4" วาล์วปีกผีเสื้อรับแรงดัน 150 psi พร้อม Safety Locked (Update FEB 2021)

THB 5,371 ฿ 5,371
THB 3,798 ฿ 3,798 -29%
สมาชิก THB 3,419 ฿ 3,419 -36%
New

02585

Butterfly Valve 5" วาล์วปีกผีเสื้อรับแรงดัน 150 psi พร้อม Safety Locked (Update FEB 2021)

THB 6,332 ฿ 6,332
THB 4,478 ฿ 4,478 -29%
สมาชิก THB 4,031 ฿ 4,031 -36%

09803

Flange Adaptor + Backing Ring 6" (Update FEB 2021)

THB 6,983 ฿ 6,983
THB 4,937 ฿ 4,937 -29%
สมาชิก THB 4,444 ฿ 4,444 -36%
New

02586

Butterfly Valve 6" วาล์วปีกผีเสื้อรับแรงดัน 90 psi พร้อม Safety Locked (Update FEB 2021)

THB 7,728 ฿ 7,728
THB 5,464 ฿ 5,464 -29%
สมาชิก THB 4,918 ฿ 4,918 -36%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้