20310510010

Max Flow Rate 6.48 m³/h  valve 1.5" Height 757 mm. x Width 410 mm. Sand 35 Kg.

THB 9,888 ฿ 9,888
THB 6,397 ฿ 6,397 -35%
Member THB 5,757 ฿ 5,757 -42%

20310510025

Max Flow Rate 8.10 m³/h . valve 1.5"  Height 814 mm. x Width 455 mm. Sand 45 Kg.

THB 10,094 ฿ 10,094
THB 6,530 ฿ 6,530 -35%
Member THB 5,878 ฿ 5,878 -42%

20310510045

Max Flow Rate 11.10 m³/h. valve 1.5" Height 845 mm. x 535 mm. Sand 85 kg.

THB 15,450 ฿ 15,450
THB 7,862 ฿ 7,862 -49%
Member THB 7,077 ฿ 7,077 -54%

20310510140

Max Flow Rate 24.90 m³/h  valve 2" Height 1200 mm. x Width 800 mm. Sand 355 kg.

THB 28,634 ฿ 28,634
THB 18,521 ฿ 18,521 -35%
Member THB 16,689 ฿ 16,689 -42%

20310510070

Max Flow Rate 15.60 m³/h  . valve 1.5" Height 950 mm. x Width 535 mm. Sand 145 kg.

THB 17,819 ฿ 17,819
THB 9,994 ฿ 9,994 -44%
Member THB 8,994 ฿ 8,994 -50%

20310510105

Max Flow Rate 19.5 m³ /h  valve 1.5" Height 102 cm. x Width 28" sand 210 kg.

THB 18,334 ฿ 18,334
THB 11,859 ฿ 11,859 -35%
Member THB 10,673 ฿ 10,673 -42%

20310510110

V700B Top Mount Sand Filter Emaux Max Flow Rate 20.16 m³/h valve 2" Height 1092 mm.x Width 723 mm. Sand 215 kg.

THB 22,557 ฿ 22,557
THB 13,191 ฿ 13,191 -42%
Member THB 11,872 ฿ 11,872 -47%

20310510165

Max Flow Rate 31.20 m³ /h  valve 2" Height 1300 mm. x Width 900 mm. Sand 470 Kg.

THB 32,754 ฿ 32,754
THB 21,185 ฿ 21,185 -35%
Member THB 19,067 ฿ 19,067 -42%

20310510175

Max Flow Rate 39.00 m³/h valve 2" Height 1400 mm. x Width 1000 mm. Sand 620 Kg.

THB 51,397 ฿ 51,397
THB 28,815 ฿ 28,815 -44%
Member THB 25,934 ฿ 25,934 -50%

20310510180

V1000C Top Mount Sand Filter Emaux Max Flow Rate 39.50 m³/h  Valve Connections 2.5 " Height 1434 mm. x 1000 mm. Sand 620 kg.

THB 61,697 ฿ 61,697
THB 35,840 ฿ 35,840 -42%
Member THB 32,257 ฿ 32,257 -48%

20310510195

Max Flow Rate 51.60 m³ /h  valve 2" Height 160 cm. x Width 1200 mm. Sand 860 Kg.

THB 66,847 ฿ 66,847
THB 39,839 ฿ 39,839 -40%
Member THB 35,856 ฿ 35,856 -46%

20310510200

Max Flow Rate 56.50 m³/h Valve Connections 2.5" Height 1634 mm x กว้าง 1200 mm. Sand 860 kg.

THB 67,774 ฿ 67,774
THB 43,835 ฿ 43,835 -35%
Member THB 39,453 ฿ 39,453 -42%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้