20310510010

Filter V400 Top Mount ขนาด 16'' วาล์ว 1.5" อัตราการกรอง 6.48 m³/h ใช้ทราย 35 กก. ความสูง 757 มม. ความกว้าง 410 มม. (Update 15 March 2021)

THB 9,888 ฿ 9,888
THB 6,397 ฿ 6,397 -35%
สมาชิก THB 5,757 ฿ 5,757 -42%

20310510025

Filter V450 Top Mount Emaux ขนาด 17" วาล์ว 1.5" อัตราการกรอง 8.10 คิว/ชม.  ใช้ทราย 45 กก. ความสูง 814 มม. ความกว้าง 455 มม. (Update 15 March 2021)

THB 10,094 ฿ 10,094
THB 6,530 ฿ 6,530 -35%
สมาชิก THB 5,878 ฿ 5,878 -42%

20310510045

Filter V500 Top Mount ขนาด 21'' วาล์ว 1.5" อัตราการกรอง 11.10 คิว/ชม. ใช้ทราย 85 กก. ความสูง 845 มม. ความกว้าง 535 มม. (Update 15 March 2021)

THB 15,450 ฿ 15,450
THB 7,862 ฿ 7,862 -49%
สมาชิก THB 7,077 ฿ 7,077 -54%

20310510140

Filter V800 Top Mount ขนาด 31'' วาล์ว 2" อัตราการกรอง 24.90 คิว/ชม. ใช้ทราย 355 กก. ความสูง 1200 มม. ความกว้าง 800 มม. (Update 15 March 2021)

THB 28,634 ฿ 28,634
THB 18,521 ฿ 18,521 -35%
สมาชิก THB 16,689 ฿ 16,689 -42%

20310510070

Filter V650 Top Mount ขนาด 25" วาล์ว 1.5" อัตราการกรอง 15.60 คิว/ชม. ใช้ทราย 145 กก. ความสูง 950 มม. ความกว้าง 635 มม. (Update 15 March 2021)

THB 17,819 ฿ 17,819
THB 9,994 ฿ 9,994 -44%
สมาชิก THB 8,994 ฿ 8,994 -50%

20310510105

Filter V700 Top Mount ขนาด 28'' วาล์ว 1.5" อัตราการกรอง 19.5 คิว/ชม. ใช้ทราย 210 กก. ความสูง 1020 มม. ความกว้าง 711 มม. (Update 15 March 2021)

THB 18,334 ฿ 18,334
THB 11,859 ฿ 11,859 -35%
สมาชิก THB 10,673 ฿ 10,673 -42%

20310510110

Filter V700B Top Mount ขนาด 28'' วาล์ว 2" อัตราการกรอง 20.16 คิว/ชม. ความสูง 1092 มม. ความกว้าง 723 มม. ใช้ทราย 215 กก. (Update 15 March 2021)

THB 22,557 ฿ 22,557
THB 13,191 ฿ 13,191 -42%
สมาชิก THB 11,872 ฿ 11,872 -47%

20310510165

Filter V900 Top Mount ขนาด 35" วาล์ว 2" อัตราการกรอง 31.20 คิว/ชม. ใช้ทราย 470 กก. ความสูง 1300 มม. ความกว้าง 900 มม. (Update 15 March 2021)

THB 32,754 ฿ 32,754
THB 21,185 ฿ 21,185 -35%
สมาชิก THB 19,067 ฿ 19,067 -42%

20310510175

Filter V1000 Top Mount ขนาด 39'' วาล์ว 2" อัตราการกรอง 39.00 คิว/ชม. ใช้ทราย 620 กก. ความสูง 1400 มม. ความกว้าง 1000 มม. (Update 15 MArch 2021)

THB 51,397 ฿ 51,397
THB 28,815 ฿ 28,815 -44%
สมาชิก THB 25,934 ฿ 25,934 -50%

20310510180

Filter V1000C Top Mount ขนาด 39" วาล์ว 2.5'' อัตราการกรอง 39.50 คิว/ชม. ใช้ทราย 620 กก. ความสูง 1434 มม. ความกว้าง 1000 มม. (Update 15 March 2021)

THB 61,697 ฿ 61,697
THB 35,840 ฿ 35,840 -42%
สมาชิก THB 32,257 ฿ 32,257 -48%

20310510195

Filter V1200 Top Mount ขนาด 47'' วาล์ว 2'' อัตราการกรอง 51.60 คิว/ชม. ใช้ทราย 860 กก. ความสูง 1600 มม. ความกว้าง 1200 มม. (Update 15 March 2021)

THB 66,847 ฿ 66,847
THB 39,839 ฿ 39,839 -40%
สมาชิก THB 35,856 ฿ 35,856 -46%

20310510200

Filter V1200C Top Mount ขนาด 47'' วาล์ว 2.5'' อัตราการกรอง 56.50 คิว/ชม. ใช้ทราย 860 กก. ความสูง 1634 มม. ความกว้าง 1200 มม. (Update 15 March 2021)

THB 67,774 ฿ 67,774
THB 43,835 ฿ 43,835 -35%
สมาชิก THB 39,453 ฿ 39,453 -42%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้