นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า


ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไกการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น


นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า

ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าภายใน 3 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้า และตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าแล้ว หากท่านพบว่าสินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. หากพบสินค้ามีความผิดพลาดกรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อแจ้งเปลี่ยน/คืน ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
2. ลูกค้าต้องเป็นผู้ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ
3. สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเดิม สินค้าต้องยังไม่ผ่านการใช้งาน บรรจุภัณฑ์ยังอยู่ในสภาพดี อุปกรณ์ทุกอย่าง และเอกสารคู่มือ ต้องมีครบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้า และตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
 

ในกรณีที่ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

1. สินค้าได้ถูกใช้งานแล้ว
2. สินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม เช่น บรรจุภัณฑ์ชำรุด, อุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์อื่นในชุดมีไม่ครบ
3. สินค้าไม่ใช่รุ่นหรือแบบที่จัดส่งไป

เมื่อตรวจพบว่าสินค้าที่ได้รับเกิดความเสียหาย
กรุณาติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทาง LINE:@winwinpoolshop  Email: info@winwinpoolshop.com โทรศัพท์: 02-989-1111, 02-130-6134-35 แฟกซ์ 02-130-6136 วันทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00- 17.00 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้