สินค้า

IDE72-SB30

1. Emaux Galaxy IDE72 Filter  1 ชุด 2.Emaux รุ่น SB30 3.0 แรง 1 เฟส 220V 1 ตัว 3. ชุดท่อ Vacuum สำหรับสวมสายดูด 1 ชุด 4.สายดูด 9 เมตร 4 พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดสระครบชุด เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และสาธารณะ ***ถังกรองผ้า น้ำใสกว่า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

74,499 THB ฿74,499
 

 

IDE60-SB20

1. Emaux Galaxy IDE60 Filter  1 ชุด 2.Emaux รุ่น SB20 2 แรง 1 เฟส 220V 1 ตัว 3. ชุดท่อ Vacuum สำหรับสวมสายดูด 1 ชุด 4.สายดูด 9 เมตร 4 พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดสระครบชุด เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และสาธารณะ ***ถังกรองผ้า น้ำใสกว่า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

68,499 THB ฿68,499
 

 

IDE48-SB15

1. Emaux Galaxy IDE48 Filter  1 ชุด 2.Emaux รุ่น SB15 1.5 แรง 1 เฟส 220V 1 ตัว 3. ชุดท่อ Vacuum สำหรับสวมสายดูด 1 ชุด 4.สายดูด 9 เมตร 4 พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดสระครบชุด เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และสาธารณะ ***ถังกรองผ้า น้ำใสกว่า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

62,499 THB ฿62,499
 

 

New

PWT-MPV-04-K1

SideMount 6 Way 2" Valve BLK with piping, union (Update 12/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

10,744 THB ฿10,744
6,664 THB ฿6,664 -38%
สมาชิก 6,449 THB ฿6,449 -40%

 

New

PWT-MPV-03-K1

SideMount 6 Way 1.5" Valve BLK with piping, union สำหรับถังกรอง PNR-SDM450 - PNR-SDM700 (Update 12/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,608 THB ฿7,608
4,717 THB ฿4,717 -38%
สมาชิก 4,565 THB ฿4,565 -40%

 

New

PWT-MPV-12-K1

2.5" Valve Black with union,Sight Glass with O-Ring & Pressure Gauge สำหรับถังกรอง RFF900C,RFF900C-40 (Update 12/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,906 THB ฿16,906
10,482 THB ฿10,482 -38%
สมาชิก 10,144 THB ฿10,144 -40%

 

New

PWT-MPV-02-K1

2" Valve Black with union,Sight Glass with O-Ring & Pressure Gauge สำหรับถังกรอง PNR-RFF700B - PNR-RFF800 (Update 12/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

10,447 THB ฿10,447
6,478 THB ฿6,478 -38%
สมาชิก 6,269 THB ฿6,269 -40%

 

New

PWT-MPV-01-K1

1.5" Valve Black with union,Sight Glass with O-Ring & Pressure Gauge สำหรับถังกรอง RFF350-RFF650 (Update 12/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,293 THB ฿7,293
4,522 THB ฿4,522 -38%
สมาชิก 4,376 THB ฿4,376 -40%

 

New

FFC-200

Fliter Area 18.6 (Sq. ft.)Optimal Flow Rate 18 m³/h Dimension Height 1142 (mm) Update(11/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

27,446 THB ฿27,446
17,017 THB ฿17,017 -38%
สมาชิก 16,468 THB ฿16,468 -40%

 

New

FFC-150

Fliter Area 14 (Sq. ft.)Optimal Flow Rate 14 m³/h Dimension Height 962 (mm) Update(11/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,842 THB ฿22,842
14,163 THB ฿14,163 -38%
สมาชิก 13,706 THB ฿13,706 -40%

 

New

FFC-100

Fliter Area 9.3 (Sq. ft.)Optimal Flow Rate 10 m³/h Dimension Height 782 (mm) Update(11/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,281 THB ฿20,281
12,575 THB ฿12,575 -38%
สมาชิก 12,169 THB ฿12,169 -40%

 

IDE36-SB10

1. Emaux Galaxy IDE36 Filter  1 ชุด 2.Emaux รุ่น SB10 1 แรง 1 เฟส 220V 1 ตัว 3. ชุดท่อ Vacuum สำหรับสวมสายดูด 1 ชุด 4.สายดูด 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาดสระครบชุด เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และสาธารณะ ***ถังกรองผ้า น้ำใสกว่า

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
56,499 THB ฿56,499
 

 

New

FFC-075

Fliter Area 7.0 (Sq. ft.)Optimal Flow Rate 8 m³/h Dimension Height 782 (mm) Update(11/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

17,823 THB ฿17,823
11,051 THB ฿11,051 -38%
สมาชิก 10,694 THB ฿10,694 -40%

 

New

PNR-SDM900B

MaxFlowRate: 29.7 m³/h , 2.5 bar Dimeter : 920 mm. (36") Valve Connections: 2 inch /63 mm. Filter Area: 0.66 m² Media Volume:  sand(0.5-0.8mm) 470 Kg., สูง (Height): 1180 mm. กว้าง (Weight): Ø 920 mm. (update 10/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

76,970 THB ฿76,970
47,722 THB ฿47,722 -38%
สมาชิก 46,182 THB ฿46,182 -40%

 

New

PNR-RCFF900-40

MaxFlowRate: 31.20 m³/h (520 lpm) 4 bar Dimeter : 900 mm. (36") Valve Connections: 2 inch / 63 mm. Filter Area: 0.64 m² Media Volume:  sand(0.5-0.8mm) 470 Kg., สูง (Height): 1300 mm. กว้าง (Weight): Ø 900 mm. เหมาะสำหรับสระขนาดใหญ่ (update 10/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

66,448 THB ฿66,448
41,198 THB ฿41,198 -38%
สมาชิก 39,869 THB ฿39,869 -40%

 

New

PNR-SDM450

MaxFlowRate: 8.1 m³/h Dimeter : 455 mm. (21") Valve Connections: 1.5 inch /50 mm. Filter Area: 0.16 m² Media Volume:  sand(0.5-0.8mm) 45 Kg., สูง (Height): 730 mm. กว้าง (Weight): Ø 455 mm. (update 10/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,935 THB ฿19,935
12,360 THB ฿12,360 -38%
สมาชิก 11,961 THB ฿11,961 -40%

 

New

PNR-SDM500

MaxFlowRate: 11.1 m³/h Dimeter : 535 mm. (21") Valve Connections: 1.5 inch /50 mm. Filter Area: 0.22 m² Media Volume:  sand(0.5-0.8mm) 85 Kg., สูง (Height): 770 mm. กว้าง (Weight): Ø 553 mm. (update 10/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,803 THB ฿22,803
14,138 THB ฿14,138 -38%
สมาชิก 13,682 THB ฿13,682 -40%

 

New

PNR-SDM650

MaxFlowRate: 15.6 m³/h Dimeter : 635 mm. (25") Valve Connections: 1.5 inch /50 mm. Filter Area: 0.32 m² Media Volume:  sand(0.5-0.8mm) 145 Kg., สูง (Height): 850 mm. กว้าง (Weight): Ø 653 mm. (update 10/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,075 THB ฿29,075
18,027 THB ฿18,027 -38%
สมาชิก 17,445 THB ฿17,445 -40%

 

New

PNR-SDM700

MaxFlowRate: 19.15 m³/h Dimeter : 710 mm. (28") Valve Connections: 1.5 inch /50 mm. Filter Area: 0.40 m² Media Volume:  sand(0.5-0.8mm) 210 Kg., สูง (Height): 968 mm. กว้าง (Weight): Ø 710 mm. (update 10/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

33,865 THB ฿33,865
20,997 THB ฿20,997 -38%
สมาชิก 20,319 THB ฿20,319 -40%

 

New

PNR-SDM700-20

MaxFlowRate: 20.16 m³/h Dimeter : 723 mm. (28") Valve Connections: 2 inch /63 mm. Filter Area: 0.41 m² Media Volume:  sand(0.5-0.8mm) 215 Kg., สูง (Height): 890 mm. กว้าง (Weight): Ø 723 mm. (update 10/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

42,310 THB ฿42,310
26,233 THB ฿26,233 -38%
สมาชิก 25,386 THB ฿25,386 -40%

 

New

PNR-SDM800

MaxFlowRate: 24.1 m³/h , 2.5 bar Dimeter : 820 mm. (32") Valve Connections: 2 inch /63 mm. Filter Area: 0.53 m² Media Volume:  sand(0.5-0.8mm) 355 Kg., สูง (Height): 1050 mm. กว้าง (Weight): Ø 820 mm. (update 10/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

61,519 THB ฿61,519
38,142 THB ฿38,142 -38%
สมาชิก 36,912 THB ฿36,912 -40%

 

New

PNR-SDM900

MaxFlowRate: 29.7 m³/h , 2.5 bar Dimeter : 920 mm. (36") Valve Connections: 2 inch /63 mm. Filter Area: 0.66 m² Media Volume:  sand(0.5-0.8mm) 470 Kg., สูง (Height): 1180 mm. กว้าง (Weight): Ø 920 mm. (update 10/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

71,198 THB ฿71,198
44,143 THB ฿44,143 -38%
สมาชิก 42,719 THB ฿42,719 -40%

 

New

PNR-RCFF900C-40

MaxFlowRate: 32.0 m³/h (520 lpm) 4 bar Dimeter : 900 mm. (36") Valve Connections: 2.5 inch / 75 mm. Filter Area: 0.64 m² Media Volume:  sand(0.5-0.8mm) 470 Kg., สูง (Height): 1300 mm. กว้าง (Weight): Ø 900 mm. เหมาะสำหรับสระขนาดใหญ่ (update 10/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

74,049 THB ฿74,049
45,911 THB ฿45,911 -38%
สมาชิก 44,430 THB ฿44,430 -40%

 

New

PNR-RCFF900C

MaxFlowRate: 32.0 m³/h (520 lpm) 2.5 bar Dimeter : 900 mm. (36") Valve Connections: 2.5 inch / 75 mm. Filter Area: 0.64 m² Media Volume:  sand(0.5-0.8mm) 470 Kg., สูง (Height): 1334 mm. กว้าง (Weight): Ø 900 mm. เหมาะสำหรับสระขนาดใหญ่ (update 10/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

66,667 THB ฿66,667
41,334 THB ฿41,334 -38%
สมาชิก 40,001 THB ฿40,001 -40%

 

New

PNR-RCFF900

MaxFlowRate: 31.20 m³/h (520 lpm) 2.5 bar Dimeter : 900 mm. (36") Valve Connections: 2 inch / 63mm. Filter Area: 0.64 m² Media Volume:  sand(0.5-0.8mm) 470 Kg., สูง (Height): 1300 mm. กว้าง (Weight): Ø 900 mm. เหมาะสำหรับสระขนาดใหญ่ (update 10/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

57,874 THB ฿57,874
35,882 THB ฿35,882 -38%
สมาชิก 34,725 THB ฿34,725 -40%

 

New

PNR-RFF450

MaxFlowRate: 8.10 m³/h Dimeter : 455 mm. (18") Valve Connections: 1.5 inch /50 mm. Filter Area: 0.16 m² Media Volume:  sand(0.5-0.8mm) 45 Kg., สูง (Height): 814 mm. กว้าง (Weight): Ø 455 mm. (update 10/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

17,603 THB ฿17,603
10,914 THB ฿10,914 -38%
สมาชิก 10,562 THB ฿10,562 -40%

 

New

PNR-RFF500

MaxFlowRate: 11.10 m³/h Dimeter : 535 mm. (21") Valve Connections: 1.5 inch /50 mm. Filter Area: 0.22 m² Media Volume:  sand(0.5-0.8mm) 85 Kg., สูง (Height): 845 mm. กว้าง (Weight): Ø 535 mm. (update 10/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,861 THB ฿20,861
12,934 THB ฿12,934 -38%
สมาชิก 12,517 THB ฿12,517 -40%

 

New

PNR-RFF650

MaxFlowRate: 15.60 m³/h Dimeter : 635 mm. (25") Valve Connections: 1.5 inch /50 mm. Filter Area: 0.32 m² Media Volume:  sand(0.5-0.8mm) 145 Kg., สูง (Height): 950 mm. กว้าง (Weight): Ø 635 mm. (update 10/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

26,325 THB ฿26,325
16,322 THB ฿16,322 -38%
สมาชิก 15,795 THB ฿15,795 -40%

 

New

PNR-RFF650BT

MaxFlowRate: 16.0 m³/h Dimeter : 635 mm. (25") Valve Connections: 2.0 inch / 63 mm. Filter Area: 0.32 m² Media Volume:  sand(0.5-0.8mm) 145 Kg., สูง (Height): 957 mm. กว้าง (Weight): Ø 635 mm. (update 10/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

26,325 THB ฿26,325
16,322 THB ฿16,322 -38%
สมาชิก 15,795 THB ฿15,795 -40%

 

New

PNR-RFF700

MaxFlowRate: 19.50 m³/h Dimeter : 710 mm. (28") Valve Connections: 1.5 inch / 50mm. Filter Area: 0.40 m² Media Volume:  sand(0.5-0.8mm) 210 Kg., สูง (Height): 1020 mm. กว้าง (Weight): Ø 710 mm. (update 10/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

31,684 THB ฿31,684
19,645 THB ฿19,645 -38%
สมาชิก 19,011 THB ฿19,011 -40%

 

New

PNR-RFF700B

MaxFlowRate: 20.16 m³/h Dimeter : 723 mm. (28") Valve Connections: 2 inch / 63mm. Filter Area: 0.41 m² Media Volume:  sand(0.5-0.8mm) 215 Kg., สูง (Height): 1092 mm. กว้าง (Weight): Ø 723 mm. (update 10/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34,943 THB ฿34,943
21,665 THB ฿21,665 -38%
สมาชิก 20,966 THB ฿20,966 -40%

 

New

PNR-RFF800

MaxFlowRate: 24.90 m³/h Dimeter : 800 mm. (32") Valve Connections: 2 inch / 63mm. Filter Area: 0.5 m² Media Volume:  sand(0.5-0.8mm) 355 Kg., สูง (Height): 1200 mm. กว้าง (Weight): Ø 800 mm. (update 10/06/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

60,683 THB ฿60,683
37,624 THB ฿37,624 -38%
สมาชิก 36,410 THB ฿36,410 -40%

 

ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้