KIT-5M-Laswim

1 T139 กระชอนถุงด้ามพลาสติก Whale pool 2 5858BU แปรงขัดพื้น 10"/26cm ด้ามพลาสติด Laswim 3 5368BU แปรงไนล่อน 18"/45cm ด้ามพลาสติก Laswim 4 5518BU หัวดูดตะกอนแบบล้อ 14" Laswim 5 ST-JT-TK01NBL ชุดวัด PH/CL2 Jesta 6 WL-BXG03 สายดูดตะกอน Laswim 5m 7 T439 แปรงดูดตะกอนมุมพื้นแคบ พร้อมหัวขัดWhale 8 T143 แปรงสแตนเลส 5" whale pool 9 T361 กระชอนตักใบไม้เสริมแผ่นตัก ด้านหน้า Whale 10 กล่องกระดาษ บรรจุสินค้า (Update 16/02/2023)

ขายแล้ว 6 ชิ้น

5,087 THB ฿5,087
3,179 THB ฿3,179 -38%
สมาชิก 2,999 THB ฿2,999 -41%

 

KIT-7M-Laswim

1. T139 กระชอนถุงด้ามพลาสติก Whale pool 2. 5858BU แปรงขัดพื้น 10"/26cm ด้ามพลาสติด Laswim 3. 5368BU แปรงไนล่อน 18"/45cm ด้ามพลาสติก Laswim 4. 5518BU หัวดูดตะกอนแบบล้อ 14" Laswim 5. ST-JT-TK01NBL ชุดวัด PH/CL2 Jesta 6. WL-BXG01 สายดูดตะกอน Laswim 7m 7. T439 แปรงดูดตะกอนมุมพื้นแคบ พร้อมหัวขัดWhale 8. T143 แปรงสแตนเลส 5" whale pool 9. T361 กระชอนตักใบไม้เสริมแผ่นตัก ด้านหน้า Whale 10. กล่องกระดาษ บรรจุสินค้า (Update 16/02/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,379 THB ฿5,379
3,334 THB ฿3,334 -38%
สมาชิก 3,234 THB ฿3,234 -40%

 

KIT-9M-Laswim

1. T139 กระชอนถุงด้ามพลาสติก Whale pool 2. 5858BU แปรงขัดพื้น 10"/26cm ด้ามพลาสติด Laswim 3. 5368BU แปรงไนล่อน 18"/45cm ด้ามพลาสติก Laswim 4. 5518BU หัวดูดตะกอนแบบล้อ 14" Laswim 5. ST-JT-TK01NBL ชุดวัด PH/CL2 Jesta 6. WL-BXG02 สายดูดตะกอน Laswim 9m 7. T439 แปรงดูดตะกอนมุมพื้นแคบ พร้อมหัวขัดWhale 8. T143 แปรงสแตนเลส 5" whale pool 9. T361 กระชอนตักใบไม้เสริมแผ่นตัก ด้านหน้า Whale 10. กล่องกระดาษ บรรจุสินค้า ( update 16/02/2023 )

ขายแล้ว 2 ชิ้น

5,787 THB ฿5,787
3,588 THB ฿3,588 -38%
สมาชิก 3,480 THB ฿3,480 -40%

 

KIT-13M-Laswim

1 T139 กระชอนถุงด้ามพลาสติก Whale pool 2 5858BU แปรงขัดพื้น 10"/26cm ด้ามพลาสติด Laswim 3 5368BU แปรงไนล่อน 18"/45cm ด้ามพลาสติก Laswim 4 5518BU หัวดูดตะกอนแบบล้อ 14" Laswim 5. ST-JT-TK01NBL ชุดวัด PH/CL2 Jesta 6 WL-BXG04 สายดูดตะกอน Laswim 13m 7 T439 แปรงดูดตะกอนมุมพื้นแคบ พร้อมหัวขัดWhale 8 T143 แปรงสแตนเลส 5" whale pool 9 T361 กระชอนตักใบไม้เสริมแผ่นตัก ด้านหน้า Whale 10 กล่องกระดาษ บรรจุสินค้า (Update 16/02/2023)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

6,500 THB ฿6,500
4,030 THB ฿4,030 -38%
สมาชิก 3,909 THB ฿3,909 -40%

 

KIT-15M-Laswim

1. T139 กระชอนถุงด้ามพลาสติก Whale pool 2. 5858BU แปรงขัดพื้น 10"/26cm ด้ามพลาสติด Laswim 3. 5368BU แปรงไนล่อน 18"/45cm ด้ามพลาสติก Laswim 4. 5518BU หัวดูดตะกอนแบบล้อ 14" Laswim 5. ST-JT-TK01NBL ชุดวัด PH/CL2 Jesta 6. WL-BXG05 สายดูดตะกอน Laswim 15m 7. T439 แปรงดูดตะกอนมุมพื้นแคบ พร้อมหัวขัดWhale 8. T143 แปรงสแตนเลส 5" whale pool 9. T361 กระชอนตักใบไม้เสริมแผ่นตัก ด้านหน้า Whale 10. กล่องกระดาษ บรรจุสินค้า (Update 16/02/2023)

ขายแล้ว 6 ชิ้น

6,855 THB ฿6,855
4,250 THB ฿4,250 -38%
สมาชิก 4,122 THB ฿4,122 -40%

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้