Exotuf Plus

New

FT-WI-22602020

Exotuf Plus Top Mount Sand Filter E500 Flowrate 9.42 m3/h Multiport Valve Port Size 1.5”* (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

26,484 THB ฿26,484
15,891 THB ฿15,891 -40%
สมาชิก 15,361 THB ฿15,361 -42%

 

New

FT-WI-22602480

Exotuf Plus Top Mount Sand Filter E600 Flowrate 13.56 m3/h Multiport Valve Port Size 1.5” (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

32,840 THB ฿32,840
19,704 THB ฿19,704 -40%
สมาชิก 19,048 THB ฿19,048 -42%

 

New

FT-WI-22602030

Exotuf Plus Side Mount Sand Filter E500 ขนาด 20” Flowrate 9.42 m3/h Multiport Valve Port Size 1.5” (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

33,898 THB ฿33,898
20,339 THB ฿20,339 -40%
สมาชิก 19,661 THB ฿19,661 -42%

 

New

FT-WI-22602430

Exotuf Plus Side Mount Sand Filter E600 ขนาด 24” Flowrate 13.56 m3/h Multiport Valve Port Size 1.5” (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

41,314 THB ฿41,314
24,789 THB ฿24,789 -40%
สมาชิก 23,963 THB ฿23,963 -42%

 

New

FT-WI-22602990

Exotuf Plus Top Mount Sand Filter ขนาด 27” Flowrate 18.48 m3/h Multiport Valve Port Size 2” (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

46,610 THB ฿46,610
27,966 THB ฿27,966 -40%
สมาชิก 27,034 THB ฿27,034 -42%

 

New

FT-WI-226022940

Exotuf Plus Side Mount Sand Filter E702 ขนาด 27” Flowrate 18.48 m3/h Multiport Valve Port Size 2” (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

54,026 THB ฿54,026
32,416 THB ฿32,416 -40%
สมาชิก 31,336 THB ฿31,336 -42%

 

Micron Fiberglass

New

FT-WI-22022

Micron Fiberglass Top Mount Sand Filter S500 ขนาด 20” Flowrate 9.42 m3/h Multiport Valve Port Size 1.5” (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,661 THB ฿29,661
17,797 THB ฿17,797 -40%
สมาชิก 17,204 THB ฿17,204 -42%

 

New

FT-WI-22024

Micron Fiberglass Top Mount Sand Filter S600 ขนาด 24” Flowrate 13.56 m3/h Multiport Valve Port Size 1.5” (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

36,017 THB ฿36,017
21,611 THB ฿21,611 -40%
สมาชิก 20,890 THB ฿20,890 -42%

 

New

FT-WI-22082015

Micron Fiberglass Side Mount Sand Filter SM500 ขนาด 20” Flowrate 9.42 m3/h Multiport Valve Port Size 1.5” (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

44,491 THB ฿44,491
26,695 THB ฿26,695 -40%
สมาชิก 25,805 THB ฿25,805 -42%

 

New

FT-WI-22082415

Micron Fiberglass Side Mount Sand Filter SM600 Flowrate 13.56 m3/h Multiport Valve Port Size 1.5” (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

48,728 THB ฿48,728
29,237 THB ฿29,237 -40%
สมาชิก 28,263 THB ฿28,263 -42%

 

New

FT-WI-22030

Micron Fiberglass Top Mount Sand Filter S750 ขนาด 30" Flowrate 21.18 m3/h Multiport Valve Port Size 2” (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

56,144 THB ฿56,144
33,687 THB ฿33,687 -40%
สมาชิก 32,564 THB ฿32,564 -42%

 

New

FT-WI-22032

Micron Fiberglass Top Mount Sand Filter S800 ขนาด 32" Flowrate 24.10 m3/h Multiport Valve Port Size 2” (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

61,229 THB ฿61,229
36,738 THB ฿36,738 -40%
สมาชิก 35,513 THB ฿35,513 -42%

 

New

FT-WI-220830152

Micron Fiberglass Side Mount Sand Filter SM750 ขนาด 30” Flowrate 21.18 m3/h Multiport Valve Port Size 2” (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

63,558 THB ฿63,558
38,135 THB ฿38,135 -40%
สมาชิก 36,864 THB ฿36,864 -42%

 

New

FT-WI-22036

Micron Fiberglass Top Mount Sand Filter S900 ขนาด 36" Flowrate 30.54 m3/h Multiport Valve Port Size 2” (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

71,399 THB ฿71,399
42,840 THB ฿42,840 -40%
สมาชิก 41,412 THB ฿41,412 -42%

 

New

FT-WI-220836152

Micron Fiberglass Side Mount Sand Filter SM900 ขนาด 36” Flowrate 30.54 m3/h Multiport Valve Port Size 2” (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

84,216 THB ฿84,216
50,530 THB ฿50,530 -40%
สมาชิก 48,846 THB ฿48,846 -42%

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้