Exotuf Plus

New

FT-WI-22602020

Exotuf Plus Top Mount Sand Filter E500 Flowrate 9.42 m3/h Multiport Valve Port Size 1.5”* (Update 12/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

27,542 THB ฿27,542
16,526 THB ฿16,526 -40%
สมาชิก 15,975 THB ฿15,975 -42%

 

New

FT-WI-22602480

Exotuf Plus Top Mount Sand Filter E600 Flowrate 13.56 m3/h Multiport Valve Port Size 1.5” (Update 12/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34,428 THB ฿34,428
20,657 THB ฿20,657 -40%
สมาชิก 19,969 THB ฿19,969 -42%

 

New

FT-WI-22602030

Exotuf Plus Side Mount Sand Filter E500 ขนาด 20” Flowrate 9.42 m3/h Multiport Valve Port Size 1.5” (Update 12/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

35,489 THB ฿35,489
21,294 THB ฿21,294 -40%
สมาชิก 20,584 THB ฿20,584 -42%

 

New

FT-WI-22602430

Exotuf Plus Side Mount Sand Filter E600 ขนาด 24” Flowrate 13.56 m3/h Multiport Valve Port Size 1.5” (Update 12/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

43,433 THB ฿43,433
26,060 THB ฿26,060 -40%
สมาชิก 25,192 THB ฿25,192 -42%

 

New

FT-WI-22602990

Exotuf Plus Top Mount Sand Filter ขนาด 27” Flowrate 18.48 m3/h Multiport Valve Port Size 2” (Update 12/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49,472 THB ฿49,472
29,684 THB ฿29,684 -40%
สมาชิก 28,694 THB ฿28,694 -42%

 

New

FT-WI-226022940

Exotuf Plus Side Mount Sand Filter E702 ขนาด 27” Flowrate 18.48 m3/h Multiport Valve Port Size 2” (Update 12/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

56,144 THB ฿56,144
33,687 THB ฿33,687 -40%
สมาชิก 32,564 THB ฿32,564 -42%

 

Micron Fiberglass

New

FT-WI-22022

Micron Fiberglass Top Mount Sand Filter S500 ขนาด 20” Flowrate 9.42 m3/h Multiport Valve Port Size 1.5” (Update 12/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

30,721 THB ฿30,721
18,433 THB ฿18,433 -40%
สมาชิก 17,819 THB ฿17,819 -42%

 

New

FT-WI-22024

Micron Fiberglass Top Mount Sand Filter S600 ขนาด 24” Flowrate 13.56 m3/h Multiport Valve Port Size 1.5” (Update 12/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

37,713 THB ฿37,713
22,628 THB ฿22,628 -40%
สมาชิก 21,874 THB ฿21,874 -42%

 

New

FT-WI-22082015

Micron Fiberglass Side Mount Sand Filter SM500 ขนาด 20” Flowrate 9.42 m3/h Multiport Valve Port Size 1.5” (Update 12/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

46,082 THB ฿46,082
27,650 THB ฿27,650 -40%
สมาชิก 26,728 THB ฿26,728 -42%

 

New

FT-WI-22082415

Micron Fiberglass Side Mount Sand Filter SM600 Flowrate 13.56 m3/h Multiport Valve Port Size 1.5” (Update 12/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

50,319 THB ฿50,319
30,192 THB ฿30,192 -40%
สมาชิก 29,186 THB ฿29,186 -42%

 

New

FT-WI-22030

Micron Fiberglass Top Mount Sand Filter S750 ขนาด 30" Flowrate 21.18 m3/h Multiport Valve Port Size 2” (Update 12/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

58,263 THB ฿58,263
34,958 THB ฿34,958 -40%
สมาชิก 33,793 THB ฿33,793 -42%

 

New

FT-WI-22032

Micron Fiberglass Top Mount Sand Filter S800 ขนาด 32" Flowrate 24.10 m3/h Multiport Valve Port Size 2” (Update 12/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

63,030 THB ฿63,030
37,818 THB ฿37,818 -40%
สมาชิก 36,558 THB ฿36,558 -42%

 

New

FT-WI-220830152

Micron Fiberglass Side Mount Sand Filter SM750 ขนาด 30” Flowrate 21.18 m3/h Multiport Valve Port Size 2” (Update 12/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

65,466 THB ฿65,466
39,280 THB ฿39,280 -40%
สมาชิก 37,971 THB ฿37,971 -42%

 

New

FT-WI-22036

Micron Fiberglass Top Mount Sand Filter S900 ขนาด 36" Flowrate 30.54 m3/h Multiport Valve Port Size 2 (Update 12/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

73,093 THB ฿73,093
43,856 THB ฿43,856 -40%
สมาชิก 42,394 THB ฿42,394 -42%

 

New

FT-WI-220836152

Micron Fiberglass Side Mount Sand Filter SM900 ขนาด 36” Flowrate 30.54 m3/h Multiport Valve Port Size 2” (Update 12/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

86,335 THB ฿86,335
51,801 THB ฿51,801 -40%
สมาชิก 50,075 THB ฿50,075 -42%

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้