PRODUCT

New

PS-WI-2462300

3.0 HP/220 V/50 Hz/Port Size 2" Flow Rate 37.00 m³/h (Update FEB 2021)

THB 29,000 ฿ 29,000
THB 20,170 ฿ 20,170 -30%
New

PS-WI-2462200

2.0 HP/220 V/50 Hz/Port Size 2" Flow Rate 23.40 m³/h (Update FEB 2021)

THB 24,100 ฿ 24,100
THB 16,762 ฿ 16,762 -30%
New

PS-WI-2462100

1.0 HP/220 V/50 Hz/Port Size 2" Flow Rate 12.00 m³/h (Update FEB 2021)

THB 20,500 ฿ 20,500
THB 14,258 ฿ 14,258 -30%
New

PS-WI-2461500

15.0 HP/380-415 V/50 Hz/Flange Size 6” x 4” Flow Rate 162.00 m³/h (Update FEB 2021)

THB 280,000 ฿ 280,000
THB 194,740 ฿ 194,740 -30%
New

PS-WI-2404700333G

7.0 HP/380-415 V/50 Hz/Port Size 3” x 3” Flow Rate 72.00 m³/h (Update FEB 2021)

THB 83,200 ฿ 83,200
THB 57,866 ฿ 57,866 -30%
 
New

PS-WI-2404550333G

5.5 HP/380-415 V/50 Hz/Port Size 3” x 3” Flow Rate 59.00 m³/h (Update FEB 2021)

THB 73,500 ฿ 73,500
THB 51,120 ฿ 51,120 -30%
 
New

PS-WI-2404400333G

4.0 HP/380-415 V/50 Hz/Port Size 3” x 3” Flow Rate 43.00 m³/h (Update FEB 2021)

THB 68,000 ฿ 68,000
THB 47,294 ฿ 47,294 -30%
 
New
Pre-Order

PS-WI-24110005

ECO Pump® Variable-Speed Pump Flow Rate (Update FEB 2021)

THB 56,000 ฿ 56,000
THB 38,948 ฿ 38,948 -30%
สมาชิก THB 35,053 ฿ 35,053 -37%
New
Pre-Order

PS-WI-2403100

1.00 HP/220 V/50 Hz/Port Size 1.5" Flow Rate 10.20 m³/h (Update FEB 2021)

THB 24,000 ฿ 24,000
THB 16,692 ฿ 16,692 -30%
New
Pre-Order

PS-WI-2403000

0.75 HP/220 V/50 Hz/Port Size 1.5" Flow Rate 3.00 m³/h (Update FEB 2021)

THB 21,000 ฿ 21,000
THB 14,606 ฿ 14,606 -30%
New
Pre-Order

PS-WI-24115002

1.5 HP/220 V/50 Hz/Port Size 2" Flow Rate 18.30 m³/h (Update FEB 2021)

THB 26,500 ฿ 26,500
THB 18,431 ฿ 18,431 -30%
New
Pre-Order

PS-WI-2413003

3.0 HP/380-415 V/50 Hz/Port Size 2" Flow Rate 35.50 m³/h (Update FEB 2021)

THB 32,700 ฿ 32,700
THB 22,743 ฿ 22,743 -30%
New
Pre-Order

PS-WI-241300

3.0 HP/220 V/50 Hz/Port Size 2" Flow Rate 35.50 m³/h (Update FEB 2021)

THB 33,700 ฿ 33,700
THB 23,439 ฿ 23,439 -30%
New
Pre-Order

PS-WI-241200

2.0 HP/220 V/50 Hz/Port Size 2" Flow Rate 24.60 m³/h (Update FEB 2021)

THB 28,700 ฿ 28,700
THB 19,961 ฿ 19,961 -30%
New
Pre-Order

PS-WI-241100

1.0 HP/220 V/50 Hz/Port Size 2" Flow Rate 14.40 m³/h (Update FEB 2021)

THB 25,100 ฿ 25,100
THB 17,458 ฿ 17,458 -30%
New
Pre-Order

PS-WI-24053003

3.0 HP/380-415 V/50 Hz/Port Size 2.5" x 2" Flow Rate 33.44 m³/h (Update FEB 2021)

THB 35,600 ฿ 35,600
THB 24,760 ฿ 24,760 -30%
New
Pre-Order

PS-WI-2405300

3.0 HP/220V/50 Hz/Port Size 2" Flow Rate 30.00 m³/h (Update FEB 2021)

THB 37,100 ฿ 37,100
THB 25,804 ฿ 25,804 -30%
New
Pre-Order

PS-WI-2405200

2.0 HP/220 V/50 Hz/Port Size 2" Flow Rate 21.50 m³/h (Update FEB 2021)

THB 31,800 ฿ 31,800
THB 22,117 ฿ 22,117 -30%
New
Pre-Order

PS-WI-2405100

1.0HP/220V / 50Hz / Port Size 2" Flow Rate 13.00 m³/h (Update FEB 2021)

THB 28,600 ฿ 28,600
THB 19,892 ฿ 19,892 -30%
New
Pre-Order

PS-WI-24043003

3.0 HP/380-415V/50HZ Port Size 2.5" x 2" Flow Rate 31.44 m³/h (Update FEB 2021)

THB 39,500 ฿ 39,500
THB 27,473 ฿ 27,473 -30%
New
Pre-Order

PS-WI-24042003

2.0HP/ 380-415V / 50HZ Port Size 2.5" x 2" FlowRate 20.40 m³/h (Update FEB 2021)

THB 36,500 ฿ 36,500
THB 25,386 ฿ 25,386 -30%
New
Pre-Order

PS-WI-2404300

3.0 HP/220V/50HZ Port Size 2.5" x 2" FlowRate 33.44 m³/h

THB 40,600 ฿ 40,600
THB 28,238 ฿ 28,238 -30%
New
Pre-Order

PS-WI-2404200

2.0HP / 220V / 50 Hz/Port Size 2.5" x 2" Flow Rate 19.80 m³/h (Update FEB 2021)

THB 36,500 ฿ 36,500
THB 25,386 ฿ 25,386 -30%
New
Pre-Order

PS-WI-2461250

12.5 HP/380-415V/50HZ Suction/Discharge 6" x 4" FLOWRATE 165 m3/hour *(AT 10 METER HEAD) (Update FEB 2021)

THB 194,500 ฿ 194,500
THB 135,275 ฿ 135,275 -30%
New
Pre-Order

PS-WI-2461000

10 HP/380-415V/50HZ Suction/Discharge 6" x 4" FLOWRATE 140 m3/hour *(AT 10 METER HEAD) (Update FEB 2021)

THB 165,800 ฿ 165,800
THB 115,314 ฿ 115,314 -30%
New
Pre-Order

PS-WI-2460750

7.5 HP/380-415V/50HZ Suction/Discharge 6" x 4" FLOWRATE 108 m3/hour *(AT 10 METER HEAD) (Update FEB 2021)

THB 149,500 ฿ 149,500
THB 103,978 ฿ 103,978 -30%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้