New

FSP350-6W

✅ Flowrate 4.32 m³/Hr @Head 8 m. ✅ ถังกรอง P350 14" ✅ปั๊ม SS020/ 0.2 HP ✅ใช้ทราย 20 ก.ก. (Update 07/07/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

17,904 THB ฿17,904
10,743 THB ฿10,743 -40%
สมาชิก 10,385 THB ฿10,385 -42%

 

FSP400-6W

✅ Flowrate 6.48 m³/Hr @Head 8 m. ✅ ถังกรอง P400 16" ✅ปั๊ม SS033/ 0.33 HP ✅ใช้ทราย 35 ก.ก. (Update 07/07/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19,068 THB ฿19,068
11,441 THB ฿11,441 -40%
สมาชิก 11,060 THB ฿11,060 -42%

 

New

FSP450-6W

✅ Flowrate 8.10 m³/Hr @Head 8 m. ✅ ถังกรอง P450 18" ✅ปั๊ม SS050/ 0.5 HP ✅ใช้ทราย 45 ก.ก. (Update 07/07/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,247 THB ฿22,247
13,349 THB ฿13,349 -40%
สมาชิก 12,940 THB ฿12,940 -42%

 

New

FSP500-6W

✅ Flowrate 11.10 m³/Hr @Head 8 m. ✅ ถังกรอง P500 21" ✅ปั๊ม SS075/ 0.75 HP ✅ใช้ทราย 85 ก.ก. (Update 07/07/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

23,835 THB ฿23,835
14,301 THB ฿14,301 -40%
สมาชิก 13,825 THB ฿13,825 -42%

 

New

FSP650-6W

✅ Flowrate 15.60 m³/Hr @Head 8 m. ✅ ถังกรอง P650 25" ✅ปั๊ม SS100/ 1 HP ✅ใช้ทราย 145 ก.ก. (Update 07/07/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

26,484 THB ฿26,484
15,891 THB ฿15,891 -40%
สมาชิก 15,361 THB ฿15,361 -42%

 

FSC025+SS033

✅ ถังกรอง Cartridge CF25 ✅ปั๊ม SS033 0.3 HP ✅ Valve Connection 1.5"/50mm.✅ With Pump & Base ✅ size 70.5x58x57cm (Update 01/06/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

23,835 THB ฿23,835
14,301 THB ฿14,301 -40%
สมาชิก 13,825 THB ฿13,825 -42%

 

FSC050+SS050

✅ ถังกรอง Cartridge CF50 ✅ปั๊ม SS050 0.5 HP ✅ Valve Connection 1.5"/50mm.✅ With Pump & Base ✅ size 70.5x76x55.2 cm (Update 01/06/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

27,861 THB ฿27,861
16,717 THB ฿16,717 -40%
สมาชิก 16,160 THB ฿16,160 -42%

 

FSC075+SS075

✅ ถังกรอง Cartridge CF75 ✅ปั๊ม SS075 0.75 HP ✅ Valve Connection 1.5"/50mm.✅ With Pump & Base ✅ size 70.5x94x55.2 cm (Update 08/07/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

30,721 THB ฿30,721
18,433 THB ฿18,433 -40%
สมาชิก 17,819 THB ฿17,819 -42%

 

FSC100+SS100

✅ ถังกรอง Cartridge CF100 ✅ปั๊ม SS100 1.0 HP ✅Flowrate 11.8 lm³/H ✅ Valve Connection 1.5"/50mm.✅ With Pump & Base ✅ size 70.5x94x55.2 cm (Update 08/07/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

35,275 THB ฿35,275
21,165 THB ฿21,165 -40%
สมาชิก 20,460 THB ฿20,460 -42%

 

FSC150+SS120

✅ ถังกรอง Cartridge CF150 ✅ปั๊ม SS120 1.2 HP ✅Flowrate 13 lm³/H ✅ Valve Connection 1.5"/50mm.✅ With Pump & Base ✅ size 70.5x130x55.2 cm (Update 08/07/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39,407 THB ฿39,407
23,645 THB ฿23,645 -40%
สมาชิก 22,857 THB ฿22,857 -42%

 

FSF350-6W

✅ Flowrate 6.5 m³/Hr. @4m. ✅ ถังกรองทรายV350 14” ✅ปั๊ม SS033/ 0.33 HP ✅ทราย 20 ก.ก. ✅ Sand Filtration Systems Complete Set With Pump & Base ✅ size 72.6cm x14" (Update 01/06/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

25,424 THB ฿25,424
15,255 THB ฿15,255 -40%
สมาชิก 14,746 THB ฿14,746 -42%

 

FSF400-6W

✅ Flowrate 11.5 m³/Hr. @4m. ✅ ถังกรองทรายV400 16” ✅ปั๊ม SS050/ 0.5 HP ✅ทราย 35 ก.ก. ✅ Sand Filtration Systems Complete Set With Pump & Base ✅ size 75.7cm x16" (Update 01/06/2023)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

28,072 THB ฿28,072
16,844 THB ฿16,844 -40%
สมาชิก 16,282 THB ฿16,282 -42%

 

FSF450-6W

✅ Flowrate 11.5 m³/Hr. @6m. ✅ ถังกรองทรายV450 18” ✅ปั๊ม SS075/ 0.75 HP ✅ทราย 45 ก.ก. ✅ Sand Filtration Systems Complete Set With Pump & Base ✅ size 81.4cm x18" (Update 01/06/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

30,721 THB ฿30,721
18,433 THB ฿18,433 -40%
สมาชิก 17,819 THB ฿17,819 -42%

 

FSF500-6W

✅ Flowrate 12.5 m³/Hr. @6m. ✅ ถังกรองทรายV500 21” ✅ปั๊ม SS075/ 0.75 HP ✅ทราย 85 ก.ก. ✅ Sand Filtration Systems Complete Set With Pump & Base ✅ size 84.5cm x16" (Update 01/06/2023)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

34,958 THB ฿34,958
20,975 THB ฿20,975 -40%
สมาชิก 20,276 THB ฿20,276 -42%

 

FSF650-6W

✅ Flowrate 14 m³/Hr. @6m. ✅ ถังกรองทรายV650 25” ✅ปั๊ม SC150/ 1.5 HP ✅ทราย 145 ก.ก. ✅ Sand Filtration Systems Complete Set With Pump & Base ✅ size 96.0cm x25" (Update 01/06/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

40,784 THB ฿40,784
24,471 THB ฿24,471 -40%
สมาชิก 23,655 THB ฿23,655 -42%
สินค้าหมด

 

FSM17-6W+SPH075

✅ Flowrate 12 m³/Hr @Head 8 m. ✅ ถังกรอง MFV17/ 17” ✅ปั๊ม SPH/ 0.75 HP ✅ทราย 40 ก.ก.✅ Sand Filtration Systems Complete Set With Pump & Base ✅ size 81.60cm x17" (Update 01/06/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

35,170 THB ฿35,170
21,102 THB ฿21,102 -40%
สมาชิก 20,399 THB ฿20,399 -42%

 

FSM20-6W-SPH100

✅ Flowrate 17 m³/H@ 8 m ✅ ถังกรองทราย MFV20/ 20” ✅ปั๊ม SPH100/ 1.0 HP ✅ In & Outlet 1.5", ✅ทราย 70 ก.ก.✅ Sand Filtration Systems Complete Set With Pump & Base ✅ size 81.60cm x20" (Update 01/06/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

38,030 THB ฿38,030
22,818 THB ฿22,818 -40%
สมาชิก 22,058 THB ฿22,058 -42%

 

FSM24-6W+SPH150

✅ Flowrate 22 m³/Hr. @8m. ✅ ถังกรองทราย MFV24/ 24” ✅ปั๊ม SPH150/ 1.5 HP ✅ทราย 125 ก.ก.✅ Sand Filtration Systems Complete Set With Pump & Base ✅ size 98cm x24" (Update 01/06/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

43,857 THB ฿43,857
26,315 THB ฿26,315 -40%
สมาชิก 25,438 THB ฿25,438 -42%

 

FSU-8TP

✅ Flowrate 7 m³/Hr. @2.5m ✅Pump AMU020TP .✅Filter 13" ✅ MV 1.5" ✅ Heightxwidth 45cmx13" ✅ Sand 20 kg. (Update 01/06/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

13,667 THB ฿13,667
8,201 THB ฿8,201 -40%
สมาชิก 7,927 THB ฿7,927 -42%

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้