New

WL-ICG450

diameter Ø450 mm Pipe Size  1.5" Flow rate 6 (m3/h) Sand Weight 56 (kg) Tank Weight 8 (kg) (Update Mar 2021)

THB 15,200 ฿ 15,200
THB 10,640 ฿ 10,640 -30%
New

WL-ICG500

diameter Ø500 mm Pile size 1.5" Flow rate 10 (m3/h) Sand Weight 90 (kg) Tank Weight 11.5 (kg) (Update Mar 2021)

THB 16,400 ฿ 16,400
THB 11,480 ฿ 11,480 -30%
Out of stock
New

WL-ICG650

diameter Ø650 mm Pile size 1.5" Flow rate 15 (m3/h) Sand Weight 170 (kg) Tank Weight 14.5 (kg) (Update Mar 2021)

THB 18,800 ฿ 18,800
THB 13,160 ฿ 13,160 -30%
Out of stock
New

WL-ICG700

diameter Ø700 mm 27" Pipe size 1.5" Flow rate 18 (m3/h) Sand Weight 225 (kg) Tank Weight 19.5 (kg) (Update Mar 2021)

THB 23,200 ฿ 23,200
THB 16,240 ฿ 16,240 -30%
New

WL-ICG800

diameter Ø800 mm Pipe size 2" Flow rate 25 (m3/h) Sand Weight 380 (kg) Tank Weight 41 (kg)

THB 31,600 ฿ 31,600
THB 22,120 ฿ 22,120 -30%
New

WL-ICG900

diameter Ø900 mm 35 ⁷/₁₆ " Pipe size 2" Flow rate 30 (m3/h) Sand Weight 450 (kg) Tank Weight 48 (kg)

THB 35,100 ฿ 35,100
THB 24,570 ฿ 24,570 -30%
Out of stock
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้