08984

สวิงเช๊ควาล์ว ป้องกันการไหลกลับ ขนาด 2-1/2" ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

THB 1,045 ฿ 1,045
THB 719 ฿ 719 -31%
New

08985

สวิงเช๊ควาล์ว ป้องกันการไหลกลับ ขนาด 3" ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

THB 1,208 ฿ 1,208
THB 830 ฿ 830 -31%
New

08986

สวิงเช๊ควาล์ว ป้องกันการไหลกลับ ขนาด 4" ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

THB 1,460 ฿ 1,460
THB 1,003 ฿ 1,003 -31%
New

08988

สวิงเช๊ควาล์ว ป้องกันการไหลกลับ ขนาด 6" ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

THB 2,079 ฿ 2,079
THB 1,430 ฿ 1,430 -31%