EM0010-C

สำหรับสระว่ายน้ำแบบสระคอนกรีต, ขนาดท่อข้อต่อ 1.5" แบบมาตรฐาน อัตราการไหล(Flowrate) 150 L/min ปากกว้าง 138 mm x สูง x 131mm ขอบนอกกว้าง 199mm น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.30 kg. ขนาดกล่อง 37x21x22 cm.

2,216 THB ฿ 2,216
1,552 THB ฿ 1,552 -30%
Member 1,496 THB ฿ 1,496 -32%

EM0020-C

สำหรับสระว่ายน้ำแบบสระคอนกรีต, ขนาดท่อข้อต่อ 1.5" แบบมาตรฐาน อัตราการไหล(Flowrate) 150 L/min ขนาดกล่อง 37x37x42 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 3.38 kg.

2,682 THB ฿ 2,682
1,878 THB ฿ 1,878 -30%
Member 1,811 THB ฿ 1,811 -32%

EM0010-V

สำหรับสระว่ายน้ำแบบสระไวนิล, ขนาดท่อข้อต่อ 1.5" แบบมาตรฐาน อัตราการไหล(Flowrate) 150 L/min ปากกว้าง 138 mm x สูง x 131mm ขอบนอกกว้าง 199mm น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.30 kg. ขนาดกล่อง 37x21x22 cm.

2,682 THB ฿ 2,682
1,878 THB ฿ 1,878 -30%
Member 1,811 THB ฿ 1,811 -32%

EM0020-V

สำหรับสระว่ายน้ำแบบสระไวนิล, ขนาดท่อข้อต่อ 1.5" แบบมาตรฐาน อัตราการไหล(Flowrate) 150 L/min ขนาดกล่อง 37x37x42 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 3.38 kg.

3,380 THB ฿ 3,380
2,366 THB ฿ 2,366 -30%
Member 2,282 THB ฿ 2,282 -32%

EM0030-C

สำหรับสระว่ายน้ำแบบสระคอนกรีต, ขนาดท่อข้อต่อ1.5" และ 2" แบบมาตรฐาน อัตราการไหล(Flowrate) 150 L/min น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 8.3 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 46x44x35 cm.

5,562 THB ฿ 5,562
3,894 THB ฿ 3,894 -30%
Member 3,755 THB ฿ 3,755 -32%
Pre-Order

EM0030‐V

สำหรับสระว่ายน้ำแบบสระไวนิล, ขนาดท่อข้อต่อ1.5" และ 2" แบบมาตรฐาน อัตราการไหล(Flowrate) 150 L/min

6,114 THB ฿ 6,114
4,280 THB ฿ 4,280 -30%
Member 4,127 THB ฿ 4,127 -32%

EM0040-C

สำหรับสระว่ายน้ำแบบสระคอนกรีต, ขนาดท่อข้อต่อ 2"

6,697 THB ฿ 6,697
4,688 THB ฿ 4,688 -30%
Member 4,521 THB ฿ 4,521 -32%
Out of stock

EM0040-V

สำหรับสระว่ายน้ำแบบสระไวนิล, ขนาดท่อข้อต่อ 2"

7,225 THB ฿ 7,225
5,058 THB ฿ 5,058 -30%
Member 4,877 THB ฿ 4,877 -32%
Pre-Order

EM0050-C

สำหรับสระว่ายน้ำแบบสระคอนกรีต, ขนาดท่อข้อต่อ 2"

7,225 THB ฿ 7,225
5,058 THB ฿ 5,058 -30%
Member 4,877 THB ฿ 4,877 -32%
Pre-Order

EM0050-V

สำหรับสระว่ายน้ำแบบสระ Vinyl, ขนาดท่อข้อต่อ 2"(update 12/2/2022)

8,338 THB ฿ 8,338
5,837 THB ฿ 5,837 -30%
Member 5,629 THB ฿ 5,629 -32%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้