Pool Fittings for Vinyl Pool

EM3301(A1)

EM3301 Standdard Eyeball(Snap)(update 30/03/2023)

Sold 9 items

278 THB ฿278
167 THB ฿167 -40%
Member 162 THB ฿162 -42%

 

EM3302

EM3302 Eyeball สีขาว น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 140 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm. (update 30/03/2023)

Sold 5 items

350 THB ฿350
210 THB ฿210 -40%
Member 203 THB ฿203 -42%

 

PSF-01-W

Mini Eyeball 1.5 นิ้ว สี ขาว น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 100 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

Sold 0 items

267 THB ฿267
161 THB ฿161 -40%
Member 155 THB ฿155 -42%

 

New

VC-HA-SP1424

หัวจ่ายน้ำผนัง 1.5" มีเกลียวนอก-ใน ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

Sold 0 items

1,802 THB ฿1,802
1,082 THB ฿1,082 -40%
Member 1,046 THB ฿1,046 -42%

 

VC-HA-SP1424S

ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

Sold 0 items

1,802 THB ฿1,802
1,082 THB ฿1,082 -40%
Member 1,046 THB ฿1,046 -42%

 

VC-HA-SP1408

SP1408 Inlet 1.5" FIP for Vinyl Lner or Fiberglass Pool Hayward

Sold 0 items

1,114 THB ฿1,114
669 THB ฿669 -40%
Member 647 THB ฿647 -42%

 

New

VC-TH-W/TK

ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อน้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำเข้ามายังสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำผนังสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

Sold 11 items

696 THB ฿696
402 THB ฿402 -42%
Member 377 THB ฿377 -46%
Out of stock

 

VC-TH-W/TK(N)

หัวจ่ายน้ำทางผนัง ล้างเกลียวนอก ท่อ 2" สำหรับท่อ 8.5 ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อน้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำเข้ามายังสระว่ายน้ำ  ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำผนังสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

Sold 4 items

696 THB ฿696
402 THB ฿402 -42%
Member 377 THB ฿377 -46%

 

VC-TH-W/TN(N)

หัวจ่ายน้ำผนัง 2" ล้างเกลียวนอก สวมท่อ 13.5 ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อน้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำเข้ามายังสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำผนังสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

Sold 29 items

696 THB ฿696
401 THB ฿401 -42%
Member 373 THB ฿373 -46%

 

VC-TH-W/TK(B)

ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อน้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำเข้ามายังสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำผนังสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

Sold 0 items

698 THB ฿698
402 THB ฿402 -42%
Member 377 THB ฿377 -46%

 

VC-TH-W/TK (B/N)

ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อน้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำเข้ามายังสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำผนังสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

Sold 0 items

696 THB ฿696
402 THB ฿402 -42%
Member 377 THB ฿377 -46%

 

PSF-01-B

Mini Eyeball 1.5 นิ้ว สีดำ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 100 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

Sold 0 items

531 THB ฿531
319 THB ฿319 -40%
Member 308 THB ฿308 -42%

 

PSF-02-B

หัวจ่ายน้ำผนังสระ แบบอายบอล ผลิตในประเทศไทย - ใช้สำหรับสระว่ายน้ำแบบคอนกรีต - แบบเรียบไม่มีเกลียว - ปรับหมุนทิศทางการจ่ายน้ำได้ - ใช้ได้กับทั้งท่อ 2" และ 1.5" (สวมในท่อ 2" หรือ สวมนอกท่อ 1.5") น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 100 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

Sold 0 items

531 THB ฿531
319 THB ฿319 -40%
Member 308 THB ฿308 -42%

 

Best Seller

PSF-02-W

หัวจ่ายน้ำผนังสระ แบบอายบอล  standard Eyeball 1.5&2 นิ้ว สีขาว น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ100 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

Sold 76 items

267 THB ฿267
161 THB ฿161 -40%
Member 155 THB ฿155 -42%

 

PSF-03-W

star Eyeball 1.5&2 นิ้ว สีขาว น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 140 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x6 cm. (update 30/03/2023)

Sold 15 items

267 THB ฿267
161 THB ฿161 -40%
Member 155 THB ฿155 -42%

 

PSF-03-B

PSF-03-B star Eyeball 1.5&2 นิ้ว สีดำ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 140 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x6 cm.

Sold 4 items

531 THB ฿531
319 THB ฿319 -40%
Member 308 THB ฿308 -42%

 

EM2828

EM2828V(A) Eyeball for Vinyl Pool สีขาว น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 180 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

Sold 10 items

711 THB ฿711
427 THB ฿427 -40%
Member 413 THB ฿413 -42%

 

33501

Multiflow return inlet to be glued to a Ø50 mm PN10 pipe in concrete pools and with a water outlet through a Ø20 mm hole. (Update 7/01/2023)

Sold 15 items

308 THB ฿308
185 THB ฿185 -40%
Member 179 THB ฿179 -42%

 

00295

Return inlet "Multiflow",threaded 2", to glue 1.5" (D50mm.) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 200 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update 7/01/2023)

Sold 16 items

614 THB ฿614
369 THB ฿369 -40%
Member 357 THB ฿357 -42%

 

EM4408

Wall return inlet for Concrete pools. Glue type, adjustable angle. Ø 50mm Flow rate: 150(1.5")/230(2") L/min Connection 1.5" ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.(update 21/02/2023)

Sold 7 items

350 THB ฿350
210 THB ฿210 -40%
Member 203 THB ฿203 -42%

 

EM4412

Wall return inlet with horizontal eyeball. For Vinyl and Liner pools, G2 threaded, Ø 50 Flow rate: 150(1.5")/230(2") L/min Connection 1.5" ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm. (Update 21/02/2023)

Sold 1 items

806 THB ฿806
484 THB ฿484 -40%
Member 468 THB ฿468 -42%

 

EM4413

Wall return inlet for Concrete pools, Glue type, Ø 50 or Ø63 adjustable angle Flow rate: 150(1.5")/230(2") L/min Connection 1.5" ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.(update 21/02/2023)

Sold 4 items

350 THB ฿350
210 THB ฿210 -40%
Member 203 THB ฿203 -42%

 

New

FT-Wall-W

FT-Wall-W Standard Wall Inlet 1.5&2 นิ้วสีขาว มีเกลีบวใน ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อน้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำเข้ามายังสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำผนังสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm..

Sold 12 items

175 THB ฿175
123 THB ฿123 -30%
 

 

New

FT-Wall-B

FT-Wall-B Standard Wall Inlet 1.5&2 นิ้วสีดำ มีเกลียวใน ใช้ติดตั้งบริเวณผนังสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อน้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำเข้ามายังสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำผนังสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm..

Sold 1 items

175 THB ฿175
123 THB ฿123 -30%
 

 

New

T330

Connects to the filter return hose to bring clean water back into pool Essential for swimming pool water maintenance

Sold 3 items

500 THB ฿500
330 THB ฿330 -34%
 

 

VC-TH-W/TK(N1)

ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อน้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำเข้ามายังสระว่ายน้ำ  ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำผนังสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

Sold 0 items

696 THB ฿696
402 THB ฿402 -42%
Member 377 THB ฿377 -46%

 

VC-TH-W/N

ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อน้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำเข้ามายังสระว่ายน้ำ  ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำผนังสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

Sold 17 items

282 THB ฿282
198 THB ฿198 -30%
Member 191 THB ฿191 -32%

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้