UL‐P50‐L

ไฟ Halogen รุ่น UL‐P50‐C 20w/12v แสง Warm white (ครบชุดพร้อมหม้อแปลง จังชั่นบล็อก) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.08 kg. ขนาดกล่องบรรจุ  13x11x9.5 cm.

THB 1,800 ฿ 1,800
THB 1,166 ฿ 1,166 -35%

LED‐P50‐CW-L

1w/12v Cool white Net weight 1.08 kg. dimention  13x11x9.5 cm.

THB 1,800 ฿ 1,800
THB 1,166 ฿ 1,166 -35%

LED‐P50‐RGB-L

1w/12v Auto Colour Change Net weight 1.08 kg. dimention  13x11x9.5 cm.

THB 1,800 ฿ 1,800
THB 1,166 ฿ 1,166 -35%

UL‐P50‐C

UL‐P50‐C 700 Lux 20w/12v.AC Warm น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.08 kg. ขนาดกล่องบรรจุ  13x11x9.5 cm.

THB 1,900 ฿ 1,900
THB 1,231 ฿ 1,231 -35%

LED‐P50‐CW-C

1w/12v แสง Cool white 70 lux Mr16 18 blubs LED Panel Net weight 1.08 kg. dimention  13x11x9.5 cm.

THB 2,500 ฿ 2,500
THB 1,619 ฿ 1,619 -35%

LED‐P50‐RGB-C

1w/12v Cool white Net weight 1.08 kg. dimention  13x11x9.5 cm.

THB 2,500 ฿ 2,500
THB 1,619 ฿ 1,619 -35%