MFV17

MFV17 TopMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 7 m³/h Sand 40 kg. Height 816 mm. Weight 425 mm.

THB 9,456 ฿ 9,456
THB 6,117 ฿ 6,117 -35%
Member THB 5,506 ฿ 5,506 -42%

MFV20

MFV20 Top Mount Sand Filter Emaux 20" Flow rate 10 m3/hr. Sand 70 Kg Height 889 mm. Weight 500 mm.

THB 10,692 ฿ 10,692
THB 6,916 ฿ 6,916 -35%
Member THB 6,225 ฿ 6,225 -42%

MFV24

MFV24 TopMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 14 m³/h  Sand 125 kg. Height 980 mm. width 600 mm.

THB 13,782 ฿ 13,782
THB 8,914 ฿ 8,914 -35%
Member THB 8,023 ฿ 8,023 -42%
Best Seller

MFV27A

MFV27A Top Mount Emaux Flow rate 14.4 m3/hr. Sand 185 kg. Height 1081 mm. Width 675 mm.

THB 16,460 ฿ 16,460
THB 10,647 ฿ 10,647 -35%
Member THB 9,583 ฿ 9,583 -42%

MFV27

Flow rate 18 m3/hr. Sand 185 kg. Height 1133 mm. Width  27"

THB 18,108 ฿ 18,108
THB 11,714 ฿ 11,714 -35%
Member THB 10,543 ฿ 10,543 -42%

MFV31

MFV31 TopMount Sand Filter Emaux MaxFlowRate 23.5 m³/h  valve 2" Height x Width 1178 x 775 mm. Sand 320 kg.

THB 23,876 ฿ 23,876
THB 15,443 ฿ 15,443 -35%
Member THB 13,899 ฿ 13,899 -42%

MFV35

MFV35 TopMount Sand Filter Emaux MaxFlow Rate 30.5 m³/h  Sand 430 kg. Height 1296 mm.Width 875 mm.

THB 30,880 ฿ 30,880
THB 19,973 ฿ 19,973 -35%
Member THB 17,976 ฿ 17,976 -42%
New

89012512

หมายเลข 5 สำหรับถังกรอง MFV EMAUX

THB 1,177 ฿ 1,177
New

03021035

หมายเลข 4 หรับถังกรอง MFV EMAUX

THB 118 ฿ 118
New

01111101

หมายเลข 6 สำหรับถังกรอง MFV EMAUX

THB 118 ฿ 118
New

03011166

หมายเลข 7 สำหรับถังกรอง MFV EMAUX

THB 236 ฿ 236
New

03011166

หมายเลข 7 สำหรับถังกรอง MFV EMAUX

THB 236 ฿ 236
New

02010007

หมายเลข 8 สำหรับถังกรอง MFV EMAUX

THB 236 ฿ 236
New

89012507

Part No. 10 สำหรับถังกรอง MFV17 EMAUX

THB 728 ฿ 728
New

89012508

Part No. 10 สำหรับถังกรอง MFV20 EMAUX

THB 760 ฿ 760
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้