บันไดสระว่ายน้ำ Jesta
รุ่น Standard

LD-SL-SL204B6

Model LD-SL-SL204B6 สำหรับใช้ ขึ้น- ลง สระว่ายน้ำ ชนิด 4ขั้น ทำจากสแตนเลส

THB 16,700 ฿ 16,700
THB 12,509 ฿ 12,509 -25%

LD-SL-SL203B6

model LD-SL-SL203B6 สำหรับใช้ ขึ้น- ลง สระว่ายน้ำ ชนิด 3ขั้น ทำจากสเตนเลส

THB 14,100 ฿ 14,100
THB 10,561 ฿ 10,561 -25%

LD-SL-SL202B6

สำหรับใช้ ขึ้น- ลง สระว่ายน้ำ ชนิด 2 ขั้น ทำจากสเตนเลส

THB 13,200 ฿ 13,200
THB 9,887 ฿ 9,887 -25%

LD-JT-L-204

สำหรับใช้ ขึ้น- ลง สระว่ายน้ำ ชนิด 4 ขั้น ทำจากสเตนเลส

THB 10,800 ฿ 10,800
THB 8,090 ฿ 8,090 -25%

LD-JT-L-203

สำหรับใช้ ขึ้น- ลง สระว่ายน้ำ ชนิด 3 ขั้น ทำจากสเตนเลส

THB 9,800 ฿ 9,800
THB 7,341 ฿ 7,341 -25%

LD-JT-L-202

สำหรับใช้ ขึ้น- ลง สระว่ายน้ำ ชนิด 2 ขั้น ทำจากสเตนเลส

THB 8,800 ฿ 8,800
THB 6,592 ฿ 6,592 -25%
รุ่น MIX

LD-JT-F-204

สำหรับใช้ ขึ้น- ลง สระว่ายน้ำ ชนิด 4ขั้น ทำจากสเตนเลส

THB 11,800 ฿ 11,800
THB 8,839 ฿ 8,839 -25%

LD-SL-SF204B6

สำหรับใช้ ขึ้น- ลง สระว่ายน้ำ ชนิด 4ขั้น ทำจากสเตนเลส

THB 16,000 ฿ 16,000
THB 11,984 ฿ 11,984 -25%

LD-SL-SF203B6

สำหรับใช้ ขึ้น- ลง สระว่ายน้ำ ชนิด 3ขั้น ทำจากสเตนเลส

THB 15,000 ฿ 15,000
THB 11,235 ฿ 11,235 -25%

LD-SL-SF202B6

สำหรับใช้ ขึ้น- ลง สระว่ายน้ำ ชนิด 2 ขั้น ทำจากสเตนเลส

THB 12,500 ฿ 12,500
THB 9,363 ฿ 9,363 -25%

LD-JT-F-203

สำหรับใช้ ขึ้น- ลง สระว่ายน้ำ ชนิด 3ขั้น ทำจากสเตนเลส

THB 10,800 ฿ 10,800
THB 8,090 ฿ 8,090 -25%

LD-JT-F-202

สำหรับใช้ ขึ้น- ลง สระว่ายน้ำ ชนิด 2 ขั้น ทำจากสเตนเลส

THB 9,800 ฿ 9,800
THB 7,341 ฿ 7,341 -25%
รุ่น MURO

LD-SL-MC204B6

สำหรับใช้ ขึ้น- ลง สระว่ายน้ำ ชนิด 4ขั้น ทำจากสเตนเลส

THB 16,000 ฿ 16,000
THB 11,984 ฿ 11,984 -25%

LD-SL-MC203B6

สำหรับใช้ ขึ้น- ลง สระว่ายน้ำ ชนิด 3ขั้น ทำจากสเตนเลส

THB 15,000 ฿ 15,000
THB 11,235 ฿ 11,235 -25%

LD-SL-MC202B6

สำหรับใช้ ขึ้น- ลง สระว่ายน้ำ ชนิด 2ขั้น ทำจากสเตนเลส

THB 12,500 ฿ 12,500
THB 9,363 ฿ 9,363 -25%

LD-JT-M-204

สำหรับใช้ ขึ้น- ลง สระว่ายน้ำ ชนิด 4ขั้น ทำจากสเตนเลส

THB 11,800 ฿ 11,800
THB 8,839 ฿ 8,839 -25%

**สินค้าหมดชั่วคราว*** LD-JT-M-203

สำหรับใช้ ขึ้น- ลง สระว่ายน้ำ ชนิด 3ขั้น ทำจากสเตนเลส

THB 10,100 ฿ 10,100
THB 7,565 ฿ 7,565 -25%
Out of stock

LD-JT-M-202

สำหรับใช้ ขึ้น- ลง สระว่ายน้ำ ชนิด 2ขั้น ทำจากสเตนเลส

THB 8,500 ฿ 8,500
THB 6,367 ฿ 6,367 -25%