PSF-07-W

Standard Floor Inlet 1.5&2 นิ้วสีขาว ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน(update 22/05/2023)

Sold 33 items

308 THB ฿308
185 THB ฿185 -40%
Member 179 THB ฿179 -42%

 

PSF-07-B

PSF-07-B Standard Floor Inlet 1.5&2 หัวจ่ายพื้นสีดำ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 220 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.(update 22/05/2023)

Sold 0 items

616 THB ฿616
370 THB ฿370 -40%
Member 358 THB ฿358 -42%

 

New

FT-Floor-W

FT-Floor-W Standard Floor Inlet 1.5&2 นิ้วสีขาว มีเกลีบวใน ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11.5 x11.5x 8.5 cm. (update 21/03/2023)

Sold 34 items

175 THB ฿175
123 THB ฿123 -30%
 

 

New
Best Seller

FT-Floor-B

Standard Floor Inlet 1.5&2 นิ้วสีดำ มีเกลีบวใน ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11.5 x11.5x 8.5 cm. (update 21/03/2023)

Sold 9 items

175 THB ฿175
123 THB ฿123 -30%
 

 

Best Seller

FT-PSF-20-W

หัวจ่ายน้ำพื้นสระสีขาว Floor Inlet 1.5&2" สามารถสวมนอกท่อ 1.5" และส่วมในท่อ 2" ได้ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 140 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x6 cm.(update 22/05/2023)

Sold 264 items

308 THB ฿308
185 THB ฿185 -40%
Member 179 THB ฿179 -42%

 

Best Seller

PSF-20-B

หัวจ่ายน้ำพื้นสระสีดำ Floor Inlet 1.5&2" สามารถสวมนอกท่อ 1.5" และส่วมในท่อ 2" ได้ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 140 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x6 cm.(update 22/05/2023)

Sold 61 items

616 THB ฿616
370 THB ฿370 -40%
Member 358 THB ฿358 -42%

 

VC-TH-F/TK

หัวจ่ายน้ำพื้น 1.5"-2" มีเกลียวนอก-ใน ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (update 21/02/2023)

Sold 6 items

689 THB ฿689
414 THB ฿414 -40%
Member 400 THB ฿400 -42%

 

00303

Concrete floor inlet,threaded 2",to glue 1.5"(D50 mm.) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update 21/02/2023)

Sold 0 items

707 THB ฿707
425 THB ฿425 -40%
Member 411 THB ฿411 -42%

 

image
image
image
image
image
image
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy