PSF-07-W

Standard Floor Inlet 1.5&2 นิ้วสีขาว ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน(update 12/2/2022)

234 THB ฿ 234
164 THB ฿ 164 -30%

PSF-07-B

PSF-07-B Standard Floor Inlet 1.5&2 หัวจ่ายพื้นสีดำ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 220 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.(update 12/2/2022)

467 THB ฿ 467
327 THB ฿ 327 -30%
New

FT-Floor-W

FT-Floor-W Standard Floor Inlet 1.5&2 นิ้วสีขาว มีเกลีบวใน ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11.5 x11.5x 8.5 cm.

175 THB ฿ 175
123 THB ฿ 123 -30%
New

FT-Floor-B

Standard Floor Inlet 1.5&2 นิ้วสีดำ มีเกลีบวใน ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11.5 x11.5x 8.5 cm.

175 THB ฿ 175
123 THB ฿ 123 -30%

PSF-20-W

หัวจ่ายน้ำพื้นสระสีขาว Floor Inlet 1.5&2" สามารถสวมในท่อ 1.5" และส่วมนอกท่อ 2" ได้ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 140 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x6 cm.

234 THB ฿ 234
164 THB ฿ 164 -30%
 

PSF-20-B

หัวจ่ายน้ำพื้นสระสีดำ Floor Inlet 1.5&2" สามารถสวมในท่อ 1.5" และส่วมนอกท่อ 2" ได้ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 140 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x6 cm.(update 12/2/2022)

467 THB ฿ 467
327 THB ฿ 327 -30%
 

VC-TH-F/TK

หัวจ่ายน้ำพื้น 1.5"-2" มีเกลียวนอก-ใน ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update 11/02/2022)

696 THB ฿ 696
488 THB ฿ 488 -30%
Member 470 THB ฿ 470 -32%

00303

Concrete floor inlet,threaded 2",to glue 1.5"(D50 mm.) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update 23/02/2022)

599 THB ฿ 599
427 THB ฿ 427 -29%
Member 412 THB ฿ 412 -31%
image
image
image
image
image
image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้