image

EPH200

ท่อน้ำเข้าออก (In/Outlet ) 2"/2.5  นิ้ว อัตราการไหล(Flowrate) 27.04 คิว/ชม. ที่ Head 10 m เสียงเงียบ ประหยัดพลังงาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 23 kg.

THB 43,500 ฿ 43,500
THB 19,337 ฿ 19,337 -56%
Member THB 17,403 ฿ 17,403 -60%

EPH300-380v

อัตราการไหล(Flowrate) 32.04 คิว/ชม. ที่ Head 10 m ท่อน้ำเข้าออก (In/Outlet )   2"/2.5 นิ้ว น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 24 kg.

THB 46,500 ฿ 46,500
THB 20,670 ฿ 20,670 -56%
Member THB 18,603 ฿ 18,603 -60%

EPH400

อัตราการไหล(Flowrate) 37.95 คิว/ชม. ระยะส่ง (Head)  10 m. ท่อน้ำเข้าออก (In/Outlet ) 2/2.5  นิ้ว

THB 57,000 ฿ 57,000
THB 25,338 ฿ 25,338 -56%
Member THB 22,804 ฿ 22,804 -60%

88021008

ท่อน้ำเข้าออก (In/Outlet ) 2"/2.5  นิ้ว อัตราการไหล(Flowrate) 27.04 คิว/ชม. ที่ Head 10 m เสียงเงียบ ประหยัดพลังงาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 23 kg.

THB 43,500 ฿ 43,500
THB 19,337 ฿ 19,337 -56%
Member THB 17,403 ฿ 17,403 -60%

EPH300-220

อัตราการไหล(Flowrate) 32.04 คิว/ชม. ที่ Head 10 m ท่อน้ำเข้าออก (In/Outlet )   2"/2.5 นิ้ว น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 24 kg.

THB 46,500 ฿ 46,500
THB 20,670 ฿ 20,670 -56%
Member THB 18,603 ฿ 18,603 -60%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้