New

24003000000

สำหรับถังกรองผ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับตะกอน ผลิตจากประเทศอเมริกา - ใช้สำหรับถังกรองผ้า (D.E. Filter) - วิธีการใช้: โรยบนผ้ากรอง หรือ ผสมน้ำเทลงบนผ้ากรอง ในถังกรอง ปริมาณการใช้ขึ้นกับยี่ห้อและรุ่นของถังกรอง

Sold 19 items

1,958 THB ฿1,958
1,175 THB ฿1,175 -40%
Member 1,136 THB ฿1,136 -42%

 

24003100000

ถุงละ 22.5 kg. สำหรับถังกรองผ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับตะกอน ผลิตจากประเทศอเมริกา - ใช้สำหรับถังกรองผ้า (D.E. Filter) - วิธีการใช้: โรยบนผ้ากรอง หรือ ผสมน้ำเทลงบนผ้ากรอง ในถังกรอง ปริมาณการใช้ขึ้นกับยี่ห้อและรุ่นของถังกรอง

Sold 5 items

2,062 THB ฿2,062
1,238 THB ฿1,238 -40%
Member 1,196 THB ฿1,196 -42%

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้