PPA24-BR465

FlowRate: 14.2 m³/h Pump 1.0 HP, 0,75KW/220v. Filter Ø 24" (600mm) Sand 140 KG.

54,677 THB ฿ 54,677
38,274 THB ฿ 38,274 -30%

PPA20-BR465

FlowRate: 14.2 m³/h Pump 1.0 HP, 0,75KW/220v. Filter Ø 24" (600mm) Sand 140 KG.

54,035 THB ฿ 54,035
37,825 THB ฿ 37,825 -30%

PPA20-BR464

FlowRate: 10.0 m³/h Pump 0.75 HP, 0,55KW/220v. Filter Ø 20" (600mm) Sand 140 KG.

51,895 THB ฿ 51,895
36,327 THB ฿ 36,327 -30%

PPA17-BR463

FlowRate: 7.4 m³/h Pump 0.5 HP, 0,37KW/220v. Filter Ø 17" (430mm) Sand 70 KG.

51,681 THB ฿ 51,681
36,177 THB ฿ 36,177 -30%

PPA15-BR462

FlowRate: 5 m³/h Pump 0.375 HP, 0,25KW/220v. Filter Ø 15" (430mm) Sand 48 KG.

48,792 THB ฿ 48,792
34,154 THB ฿ 34,154 -30%
New

FS-15A6-SW10

FlowRate: 6 m³/h Pump 0.375 HP, 0.25 KW/220v. Filter Ø 15" (380mm) Sand 48 KG.

39,162 THB ฿ 39,162
27,413 THB ฿ 27,413 -30%
New

FS-15KT-SW12

FlowRate: 6 m³/h Pump Swimmy0.5 HP, 0.375 KW/220v. Filter Ø 15" (380mm) Sand 48 KG.

39,055 THB ฿ 39,055
27,339 THB ฿ 27,339 -30%
New

FS-19A6-SW12

FlowRate: 9 m³/h Pump Swimmy 0.5 HP, 0.375 KW/220v. Filter Ø 19" (475mm) Sand 70 KG.

40,232 THB ฿ 40,232
28,162 THB ฿ 28,162 -30%
Pre-Order

FS-19AZ-SW15

FlowRate: 6 m³/h Pump 0.75 HP, 0.55 KW/220v. Filter Ø 19" (475mm) Sand 80 KG.

40,446 THB ฿ 40,446
28,312 THB ฿ 28,312 -30%

FS-22A6-SW15

FlowRate: 12 m³/h Pump 0.75 HP, 0.55 KW/220v. Filter Ø 22" (560mm) Sand 140 KG.

43,549 THB ฿ 43,549
30,484 THB ฿ 30,484 -30%
New

FS-22AZ-SW19

FlowRate: 12 m³/h Pump Swimmy 1 HP, 0.75 KW/220v. Filter Ø 22" (560mm) Sand 140 KG.

46,010 THB ฿ 46,010
32,207 THB ฿ 32,207 -30%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้