ซาวน่า

New
Pre-Order

BC45

BC45 กำลังไฟฟ้า 4.5 kw./1ph สำหรับห้องขนาด 3-6 ลบ.ม.

THB 18,060 ฿ 18,060
THB 11,692 ฿ 11,692 -35%
Out of stock
New
Pre-Order

BC60

BC60 กำลังไฟฟ้า 6.0 kw./3ph สำหรับห้องขนาด 5-8 ลบ.ม.

THB 18,900 ฿ 18,900
THB 12,236 ฿ 12,236 -35%
Out of stock
New
Pre-Order

BC80

BC80 กำลังไฟฟ้า 8.0 kw./3ph สำหรับห้องขนาด 7-12 ลบ.ม.

THB 20,300 ฿ 20,300
THB 13,142 ฿ 13,142 -35%
Out of stock
New
Pre-Order

BC90

BC90 กำลังไฟฟ้า 9.0 kw./3ph สำหรับห้องขนาด 8-14 ลบ.ม. ใช้หิน 20 กิโลกรัม

THB 20,860 ฿ 20,860
THB 13,505 ฿ 13,505 -35%
Out of stock
New
Pre-Order

BC60E

BC60E กำลังไฟฟ้า 4.5 kw./1ph สำหรับห้องขนาด 3-6 ลบ.ม.

THB 14,700 ฿ 14,700
THB 9,517 ฿ 9,517 -35%
Out of stock
New
Pre-Order

BC80E

BC80E กำลังไฟฟ้า 4.5 kw./1ph สำหรับห้องขนาด 3-6 ลบ.ม.

THB 15,680 ฿ 15,680
THB 10,151 ฿ 10,151 -35%
Out of stock
New
Pre-Order

BC90E

BC90E กำลังไฟฟ้า 4.5 kw./1ph สำหรับห้องขนาด 3-6 ลบ.ม.

THB 16,100 ฿ 16,100
THB 10,423 ฿ 10,423 -35%
New
Pre-Order

22700820005

ถุงกรองผ้าหุ่นยนต์ Aquabot Rover S2-50 Robot Pool CleanerReplacement fine filter bag for your robot pool cleaner Captures large and small debris as small as 2 microns Can be machine washed Compatible with Aquabot Pool Rover S2-50 Robot Pool Cleaner Comes in pack of 2 The Aquaproducts Filter Bag Fine (2pk) will capture all debris - from dirt, hair, leaves, acorns and insects to silt, algae, bacteria, pollen and particles up to 2 microns. How small is two microns? The lower limit of visibility (naked eye) is 40 microns, a red blood cell is 8 microns, and a bacterium is 2 microns.

THB 72,660 ฿ 72,660
THB 47,038 ฿ 47,038 -35%
New
Pre-Order

22700820010

ถุงกรองผ้าหุ่นยนต์ Aquabot Rover S2-50 Robot Pool CleanerReplacement fine filter bag for your robot pool cleaner Captures large and small debris as small as 2 microns Can be machine washed Compatible with Aquabot Pool Rover S2-50 Robot Pool Cleaner Comes in pack of 2 The Aquaproducts Filter Bag Fine (2pk) will capture all debris - from dirt, hair, leaves, acorns and insects to silt, algae, bacteria, pollen and particles up to 2 microns. How small is two microns? The lower limit of visibility (naked eye) is 40 microns, a red blood cell is 8 microns, and a bacterium is 2 microns.

THB 74,060 ฿ 74,060
THB 47,944 ฿ 47,944 -35%
New
Pre-Order

22700820015

ถุงกรองผ้าหุ่นยนต์ Aquabot Rover S2-50 Robot Pool CleanerReplacement fine filter bag for your robot pool cleaner Captures large and small debris as small as 2 microns Can be machine washed Compatible with Aquabot Pool Rover S2-50 Robot Pool Cleaner Comes in pack of 2 The Aquaproducts Filter Bag Fine (2pk) will capture all debris - from dirt, hair, leaves, acorns and insects to silt, algae, bacteria, pollen and particles up to 2 microns. How small is two microns? The lower limit of visibility (naked eye) is 40 microns, a red blood cell is 8 microns, and a bacterium is 2 microns.

THB 79,660 ฿ 79,660
THB 51,569 ฿ 51,569 -35%
Out of stock
New
Pre-Order

22700820020

ถุงกรองผ้าหุ่นยนต์ Aquabot Rover S2-50 Robot Pool CleanerReplacement fine filter bag for your robot pool cleaner Captures large and small debris as small as 2 microns Can be machine washed Compatible with Aquabot Pool Rover S2-50 Robot Pool Cleaner Comes in pack of 2 The Aquaproducts Filter Bag Fine (2pk) will capture all debris - from dirt, hair, leaves, acorns and insects to silt, algae, bacteria, pollen and particles up to 2 microns. How small is two microns? The lower limit of visibility (naked eye) is 40 microns, a red blood cell is 8 microns, and a bacterium is 2 microns.

THB 89,460 ฿ 89,460
THB 58,019 ฿ 58,019 -35%
Out of stock
New
Pre-Order

22700820025

ถุงกรองผ้าหุ่นยนต์ Aquabot Rover S2-50 Robot Pool CleanerReplacement fine filter bag for your robot pool cleaner Captures large and small debris as small as 2 microns Can be machine washed Compatible with Aquabot Pool Rover S2-50 Robot Pool Cleaner Comes in pack of 2 The Aquaproducts Filter Bag Fine (2pk) will capture all debris - from dirt, hair, leaves, acorns and insects to silt, algae, bacteria, pollen and particles up to 2 microns. How small is two microns? The lower limit of visibility (naked eye) is 40 microns, a red blood cell is 8 microns, and a bacterium is 2 microns.

THB 93,660 ฿ 93,660
THB 60,632 ฿ 60,632 -35%
Out of stock
New
Pre-Order

22700820030

ถุงกรองผ้าหุ่นยนต์ Aquabot Rover S2-50 Robot Pool CleanerReplacement fine filter bag for your robot pool cleaner Captures large and small debris as small as 2 microns Can be machine washed Compatible with Aquabot Pool Rover S2-50 Robot Pool Cleaner Comes in pack of 2 The Aquaproducts Filter Bag Fine (2pk) will capture all debris - from dirt, hair, leaves, acorns and insects to silt, algae, bacteria, pollen and particles up to 2 microns. How small is two microns? The lower limit of visibility (naked eye) is 40 microns, a red blood cell is 8 microns, and a bacterium is 2 microns.

THB 103,480 ฿ 103,480
THB 66,976 ฿ 66,976 -35%
Out of stock
Pre-Order

22640820030

2-8.0 kw. Relay Included Inside the Control Unit

THB 16,660 ฿ 16,660
THB 10,786 ฿ 10,786 -35%
Pre-Order

22640820035

Control Unit max power 9-16.5 kw Relay Included Inside the Control Unit

THB 36,260 ฿ 36,260
THB 23,474 ฿ 23,474 -35%