ฝ่ายขาย
wisa

          คุณวันวิสา ประทุมรัตน์ (สา)
               Wanwisa Pratumrat
                     ฝ่ายขาย
  
02-989-1111 ต่อ 115
    097-246-2819
  wisa_pt
 
 wanwisa@winwinpoolshop.com

image

           คุณวิจิตรา สวัสดี (หญิง)
            Vijitra Sawasdee
                     ฝ่ายขาย
 
02-989-1111 ต่อ 119
    095-504-6060
 0816142881
  vijitra@winwinpoolshop.com

image

     คุณธนันษ์ชนกม์ เประ(แนน)
        Thananchanok Pera
                   ฝ่ายขาย
  
02-989-1111 ต่อ 118
    063-145-9388
  0631459388
  thananchanok@winwinpoolshop.com

image

           คุณนพรุจ ดอนผา (ต้า
              Nopparuj Donpha
                   ฝ่ายขาย
  
02-989-1111 ต่อ 117
    086-352-6786
  Tatar4g
 
 nopparuj@winwinpoolshop.com

image
            คุณธีระศักดิ์  นามธรรม (โอ๋)
                Teerasak Namtham
                         ฝ่ายขาย
  
02-989-1111 ต่อ 114
    061-929-6523

  
Time4426 
 teerasak@winwinpoolshop.com
image

ฝ่ายบัญชี/ธุรการ
image
          คุณอำภาพร อิ่มเต็ม (ไก๋)
              หัวหน้าฝ่ายบัญชี
  
02-989-1111 ต่อ 109
    
095 830 0879
  
winwinpool.kai
  umpaporn@winwinpoolshop.com
image
          คุณฉวีวรรณ พันกระโทก(กุ้ง)
                    ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี
  
02-989-1111 ต่อ 113
  
  
kingmee19
 
 chaveewan@winwinpoolshop.com
          คุณฉวีวรรณ พันกระโทก(กุ้ง)
                    ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี
  
02-989-1111 ต่อ 113
  
  
kingmee19
 
 chaveewan@winwinpoolshop.com

ENGINEER

พิชิตชัย แสนสุข (โจ)

          คุณพิชิตชัย แสงสุข (โจ)
                Pichitchai Sangsuk
          ผู้จัดการวิศวกรรม
  
02-989-1111 ต่อ 120
    094 567 0220

  
technic-winwin
  phichitchai@winwinpoolshop.com

 

    
พงษ์
          คุณปานพงศ์ จรัสมณีกูล (พงศ์)
          Parnpong  Jarasmaneekul
             รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
  02-989-1111 ต่อ 122
    
  
   parnpong@winwinpoolshop.com
เอ้
          คุณจตุรงค์ เหมสุทธิ (เอ้)
           Jaturong Hemsutti
                      วิศวกรโยธา

  02-989-1111 ต่อ 121
    
  
 jaturong@winwinpoolshop.com

คุณสุนัน  นามราด (นุ้ย)
          คุณสุนัน  นามราด (นุ้ย)
               Sunan Namrat
                     วิศวกร
  
02-989-1111 ต่อ 120
    
097 123  6867
  sunanwinwinpool

  engineer@winwinpoolshop.com
image
          คุณณัฐพงศ์ ผลภักดี (แมน)
        Natthaphong Phonphakdee
                        วิศวกร
  02-989-1111 ต่อ 122
    091-061-7006 
  0821057604 
   natthaphong@winwinpoolshop.com
วา
          คุณกฤษณะ วะดวงดี (วา)
           Kritsana Waduangdee
                      วิศวกร

  02-989-1111 ต่อ 106
    095-176-4737
  wayu135 
 engineer@winwinpoolshop.com 

เอก
          เอกพล วงศ์บัว (เอก)
           Aekapol Wongbua
                        วิศวกร
  
02-989-1111 ต่อ 120
    0624792024
  aekka_monn
  engineer@winwinpoolshop.com


แผนที่บริษัท

  

 
 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้