ฝ่ายขาย
โอ๋
 คุณณัติรุจน์  ธนาเลิศกรลักษณ์ (โอ๋)
Natthiruj Thanalertkornluck
                         ฝ่ายขาย
  
02-989-1111 ต่อ 114
    061-929-6523

  
Time4426 
 teerasak@winwinpoolshop.com
image

     คุณธนันษ์ชนกม์ เประ(แนน)
        Thananchanok Pera
                   ฝ่ายขาย
  
02-989-1111 ต่อ 118
    063-145-9388
  0631459388
  thananchanok@winwinpoolshop.com

image

           คุณนพรุจ ดอนผา (ต้า
              Nopparuj Donpha
                   ฝ่ายขาย
  
02-989-1111 ต่อ 117
    086-352-6786
  Tatar4g
 
 nopparuj@winwinpoolshop.com

image
          สรรค์ปนันท์ ไทยสะเทือน (หน่อย)
                Sanpanan Thaisathaun
                         ฝ่ายขาย
  
02-989-1111 ต่อ 119
   063-2170745

  0632170745

 sanpanan@winwinpoolshop.com
image

           แคทรียา จักรายุธ (มิ้น)
        Cattareeya Chakarayoot
                   ฝ่ายขาย
  
02-989-1111 ต่อ 124
    086-0878799
  mintjew38
  Cattareeya@winwinpoolshop.com

image

          ศิรินภา สาลีผล(แก้ม)
        sirinapa Saleephon
                   ฝ่ายขาย
  
02-989-1111 ต่อ 113 
    0944124673
  0944124673
  sirinapa@winwinpoolshop.com


ฝ่ายบัญชี/ธุรการ
ญา
      คุณธนัญญา  ศรีธฤตกุล(ญา)
             ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 
02-9891111 ต่อ 111
   087 5585050

  087 5585050

  thananya@winwinpoolshop.com
image
          คุณอำภาพร อิ่มเต็ม (ไก๋)
                    ฝ่ายบัญชี
  
02-989-1111 ต่อ 109
    
095 830 0879
  
winwinpool.kai
  umpaporn@winwinpoolshop.com
image
 คุณ กัลยภรณ์ บุญวิเศษ(มะนอย)
                    ฝ่ายบัญชี
 
02-989-1111 ต่อ 110
  0617479478

 manoiint

 Kunyaporn@winwinpoolshop.com
image
 คุณ สุณีรัตน์ ฟองงาม (ใบเฟิร์น)
                    ฝ่ายบัญชี
  
02-989-1111 ต่อ 108
  064-6673056

  0622954800

  

ENGINEER

พิชิตชัย แสนสุข (โจ)

          คุณพิชิตชัย แสงสุข (โจ)
     
      Pichitchai   Sangsuk
          ผู้จัดการวิศวกรรม
  
02-989-1111 ต่อ 120
    094 567 0220

  
technic-winwin
  pichitchai@winwinpoolshop.com

 

    
พงษ์
          คุณปานพงศ์ จรัสมณีกูล (พงศ์)
          Parnpong  Jarasmaneekul
             รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
  02-989-1111 ต่อ 122
    089-517-3124
  
   parnpong@winwinpoolshop.com
เอ้
          คุณจตุรงค์ เหมสุทธิ (เอ้)
           Jaturong Hemsutti
                      วิศวกรโยธา

  02-989-1111 ต่อ 106
   080 051 377
  
 jaturong@winwinpoolshop.com

คุณสุนัน  นามราด (นุ้ย)
          คุณสุนัน  นามราด (นุ้ย)
               Sunan Namrat
                     วิศวกร
  
02-989-1111 ต่อ 120
    
097 123  6867
  sunanwinwinpool

  engineer@winwinpoolshop.com
image
          คุณณัฐพงศ์ ผลภักดี (แมน)
        Natthaphong Phonphakdee
                        วิศวกร
  02-989-1111 ต่อ 122
    091-061-7006 
  0821057604 
   natthaphong@winwinpoolshop.com
วา
          คุณกฤษณะ วะดวงดี (วา)
           Kritsana Waduangdee
                      วิศวกร

  02-989-1111 ต่อ 122
    095-176-4737
  wayu135 
 engineer@winwinpoolshop.com 

เอก
          เอกพล วงศ์บัว (เอก)
           Aekapol Wongbua
                        วิศวกร
  
02-989-1111 ต่อ 122
    0624792024
  aekka_monn
  engineer@winwinpoolshop.com


แผนที่บริษัท

  

 
 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy