บริษัท วิน วิน เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด

Win Engineering Supply Co.,Ltd. (Head Office)

7/11 Soi. 01 Kanchanaphisek 5/5 , Kanchanaphisek Rd, Tha reang ,Bang Khen, Bangkok 10220

Tel 02-989-1111 , 02-130-6134-35 Fax 02-130-6136   press "0" for operator

 : winwinpoolshop e-mail: winwinpool1111@gmail.com

         


d2

 น้องปุ้ม
097 254 7189

ชือ น้องปุ้ม (อนงศ์ แก้วพูล)
ตำแหน่งSales Executive
หมายเลขโทรศัพท์ 097 254  7189
 02-989-1111   ต่อ 115
EMail  winwinpool.pum@gmail.com
Line  nongpum151835

 a2

  น้องหญิง
095-504-6060


ชือ น้องหญิง(วิจิตรา สวัสดี)
ตำแหน่ง  Sales Executive
หมายเลขโทรศัพท์   095-504-6060
   02-989-1111 ,02-130-6134 - 35  ต่อ 119
EMail  winwinpool.ying@gmail.com 
Line ID   vijitra_ying

ฟ
น้องน้อง
093 190  9638

 

ชือ คุณน้อง (ศิริมา ทองอุบล)
ตำแหน่งSales Executive
หมายเลขโทรศัพท์ 093-190-6938
 02-989-1111 ,02-130-6134 - 35   ต่อ 114 
EMailwinwinpool.sirima@gmail.com 
Line0931909638
TAr
น้องต้า
086 352 6786
ชือ คุณต้าร์ (นพรุจ ดอนผา)
ตำแหน่งSales Executive
หมายเลขโทรศัพท์ 086-352-6786
 02-989-1111 ,02-130-6134 - 35   ต่อ 118 
EMailwinwinpool.tar@gmail.com
Line0863526786

 


น้องกระแต
062 340 6942

 

ชือน้องกระแต
ตำแหน่งSales Executive
หมายเลขโทรศัพท์
 02-989-1111 ,02-130-6134 - 35   ต่อ 116
EMailwinwinpool.kratae@gmail.com 
Linekratae2403 
ฝ่ายบัญชี/ธุรการ

 ไก๋

 น้องไก๋
095 830 0879

ชือ    น้องไก๋
ตำแหน่ง   Administrative
หมายเลขโทรศัพท์    095 830 0879
   02-989-1111, 02-130-6134-35   ต่อ 109 
EMail  winwinpool.1@hotmail.com 
Line   winwinpool.kai
 
ชือ    น้องกุ้ง
ตำแหน่งAdministrative
หมายเลขโทรศัพท์ 
   02-989-1111, 02-130-6134-5   ต่อ 113 
EMail   meeking.p@gmail.com
Line    kingmee19
 
ชือ    น้องอ้อ
ตำแหน่ง   Administrative
หมายเลขโทรศัพท์ 
   02-989-1111, 02-130-6134-5   ต่อ 110
EMail    winwinpool.aor@gmail.com
Line  

 

 พี่โจ
094-567-0220 

ชือพิชิตชัย  แสงสุข (พี่โจ)
ตำแหน่ง  Engineering Manager
  ผู้จัดการวิศวกรรม
หมายเลขโทรศัพท์  094 567 0220 
 
 02-989-1111 ,02-130-6134 - 35   ต่อ 120
EMail  technicwinwinpool@gmail.com
Line    technic-winwin

น้อง โตโน่
097 120 0839 

ชือคุณโตโน่ (อนุรักษ์ อ่วมเลี้ยง)
ตำแหน่ง  Assistant Engineering Manager
  รองผู้จัดการวิศวกรรม
หมายเลขโทรศัพท์    097 120 0839 
 02-989-1111 ,02-130-6134 - 35   ต่อ 121 
EMail  winwinpool.tono@gmail.com 
Line    Anuruk007

พี่ เปรียว
095 638 8984 

ชือคุณเปรียว (อนุลักษณ์ คำแพงศรีี)
ตำแหน่ง Engineering
หมายเลขโทรศัพท์ 02-989-1111 ,02-130-6134 - 35   ต่อ 106
EMail  
Line 
 
ชือคุณป๊อกแป๊ก (มณฑล เย็นนิกรณ์)
ตำแหน่งEngineering
หมายเลขโทรศัพท์     02-989-1111 ,02-130-6134 - 35   ต่อ 122 
EMail  
Line    
 
ชือคุณป๋อง (นิคม ผลประสาท)
ตำแหน่ง Engineering
หมายเลขโทรศัพท์ 02-989-1111 ,02-130-6134 - 35   ต่อ 123
EMail  
Line 
 
ชือคุณแมน (ณัฐพงศ์ ผลภักดี)
ตำแหน่ง Engineering
หมายเลขโทรศัพท์ 02-989-1111 ,02-130-6134 - 35   ต่อ 125
EMail  
Line 
ช่างเทคนิค

ช่างนุ้ย 
097 123 6867

ชือ สุนัน  นามราด(นุ้ย)
ตำแหน่งหัวหน้าช่างเทคนิค
หมายเลขโทรศัพท์097 123  6867
 
ช่างจิ๊บ  
095 617 0034

ชือ ศุภพงษ์  ประสานพันธ์(จิ๊บ)
ตำแหน่งช่างเทคนิค
หมายเลขโทร095 617 0034

Big Boss

 พี่ปรีชา


ชือ พี่ปรีชา
ตำแหน่งผู้บริหาร
EMailwinwinpool2008@gmail.com 
Linewinwinpool