บริษัท วิน วิน เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด

WIN WIN ENGINEERING SUPPLY CO.,LTD.
 
50/230 ซ.คลองลำเจียก 3 ถ.คลองลำเจียก  แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230
โทร  02 508 1326-7 ,02 508 1363- 64  ต่อ 101- 107 แฟกซ์ 02 508 1453 

 

d2

 น้องปุ้ม
097 254 7189

ชือ น้องปุ้ม
ตำแหน่งSales Executive
หมายเลขโทรศัพท์097 254  7189
02 508 1326- 27 ,02 508 1363 - 64   ต่อ 101
EMail  winwinpool.pum@gmail.com
Line  nongpum151835

 a1

 น้องสา
097 246 2819

ชือ น้องสา
ตำแหน่งSales Executive
หมายเลขโทรศัพท์097-246-2819
02 508 1326-7 ,02 508 1363- 34   ต่อ 103 
EMail  winwinpool.sa@gmail.com 
Line  wisa.pt

 a2

  น้องหญิง
095 504 6060


ชือ น้องหญิง
ตำแหน่ง  Sales Executive
หมายเลขโทรศัพท์  095-504-6060
  02 508 1326- 27 ,02 508 1363 - 34  ต่อ 102 
EMail  winwinpool.ying@gmail.com 
Line ID   vijitra_ying

ฟ
น้องน้อง
093 190 9638

 

ชือ น้องน้อง
ตำแหน่งSales Executive
หมายเลขโทรศัพท์093-190-9638
02 508 1326-27 ,02 508 1363 - 64   ต่อ 104 
EMailwinwinpool.sirima@gmail.com 
Line0931909638

TAr
น้องต้า
086 352 6786

 

ชือ น้องต้า
ตำแหน่งSales Executive
หมายเลขโทรศัพท์086-352-6786
02 508 1326-27 ,02 508 1363 - 64   ต่อ 106 
EMailwinwinpool.tar@gmail.com
Line0863526786

 ไก๋

 น้องไก๋
095 830 0879

ชือ    น้องไก๋
ตำแหน่ง   Administrative Assistant
หมายเลขโทรศัพท์   095 830 0879
  02 508 1326 - 27 , 02 508 1363 -64   ต่อ 107 
EMail  winwinpool.1@hotmail.com 
Line   winwinpool.kai
 
ชือ    น้องกุ้ง
ตำแหน่ง   Administrative Assistant
หมายเลขโทรศัพท์ 
  02-5081326-27 02-5081363-6   ต่อ 105 
EMail   meeking.p@gmail.com
Line    kingmee19

 

 พี่โจ
094-567-0220 

ชือพิชิตชัย  แสงสุข (พี่โจ)
ตำแหน่ง  Engineering Manager
  ผู้จัดการวิศวกรรม
หมายเลขโทรศัพท์  094 567 0220 
EMail  technicwinwinpool@gmail.com
Line    technic-winwin

น้อง โตโน่
097 120 0839 

ชืออนุรักษ์  อ่วมเลี้ยง(น้อง โตโน่)
ตำแหน่ง  Assistant Engineering Manager
  รองผู้จัดการวิศวกรรม
หมายเลขโทรศัพท์    097 120 0839
EMail  winwinpool.tono@gmail.com 
Line    Anuruk007
ช่างเทคนิค

ช่างนุ้ย 
097 123 6867

ชือ สุนัน  นามราด(นุ้ย)
ตำแหน่งหัวหน้าช่างเทคนิค
หมายเลขโทรศัพท์097 123  6867
 
ช่างจิ๊บ  
095 617 0034

ชือ ศุภพงษ์  ประสานพันธ์(จิ๊บ)
ตำแหน่งช่างเทคนิค
หมายเลขโทร095 617 0034

Big Boss

 พี่ปรีชา
098 906 2669 

ชือ พี่ปรีชา
ตำแหน่งBig Boss
EMailwinwinpool2008@gmail.com 
Linewinwinpool