ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 

SparePart Pump Hayward

PS-HA-SPX3020E

Spare Part Super II  Pump (SP3007X1051, SP3010X1551, SP3015X2051, SP3025X30G51 and SP303053) (update Feb 2021)

THB 2,310 ฿ 2,310
THB 1,907 ฿ 1,907 -17%

PS-HA-SPX0125Z44

MOTOR CAP SCREW Super II อะไหล่หมายเลข 11,Super Pump อะไหล่หมายเลข 13 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 120 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm. (Update Mar 2021)

THB 385 ฿ 385
THB 318 ฿ 318 -17%

PS-HA-SPX0125F-SUPERII

SLINGER อะไหล่หมายเลข 12 (Update Feb 2021)

THB 187 ฿ 187
THB 156 ฿ 156 -17%

PS-HA-SPX3031C

Spare Part Super II  Pump (SP3007X1051, SP3010X1551, SP3015X2051, SP3025X30G51 and SP303053) (Update Mar 2021)

THB 2,860 ฿ 2,860
THB 2,360 ฿ 2,360 -17%
 

PS-HA-SPX3000F

MOTOR MOUNTING PLATE for Super II (update Feb2021)

THB 2,398 ฿ 2,398
THB 1,979 ฿ 1,979 -17%
 

PS-HA-SPX3026C

ใบพัดปั๊ม [Impeller] SUPER II 3 HP/ 1 PH - เทียบจากปั๊ม Spare Part Super II  Pump (SP3007X1051, SP3010X1551, SP3015X2051, SP3025X30G51 and SP303053) (Update Feb2021)

THB 2,475 ฿ 2,475
THB 2,043 ฿ 2,043 -17%
สมาชิก THB 1,839 ฿ 1,839 -26%

PS-HA-SPX1600Z4

HOUSING CAP SCREW น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 100 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x17x6 cm. (Update Mar 2021)

THB 237 ฿ 237
THB 196 ฿ 196 -17%

PS-HA-SPX3021C

Spare Part (SP3007X1051, SP3010X1551, SP3015X2051, SP3025X30G51 and SP303053) (Update Feb 2021)

THB 2,475 ฿ 2,475
THB 2,043 ฿ 2,043 -17%

PS-HA-SPX3000GA

Spare Part Super II  Pump (SP3007X1051, SP3010X1551, SP3015X2051, SP3025X30G51 and SP303053) (update Feb 2021)

THB 1,837 ฿ 1,837
THB 1,516 ฿ 1,516 -17%

PS-HA-SPX3016C

ใบพัดปั๊ม [I mpeller] SUPER II 1.5 HP - เทียบจากปั๊ม (Update feb 2021)

THB 2,200 ฿ 2,200
THB 1,815 ฿ 1,815 -18%

PS-HA-SPX1600Z52-SuperII

น็อตยึดขาตั้ง SUPER II PUMP น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x17x6 cm. (Update Mar 2021)

THB 242 ฿ 242
THB 201 ฿ 201 -17%

PS-HA-SPX3015C

ใบพัดปั๊ม [Impeller] SUPER II 1.5 HP - ตามรายละเอียดสินค้า (update FEB 2021)

THB 1,573 ฿ 1,573
THB 1,298 ฿ 1,298 -17%

PS-HA-SPX1700FG-superII

จุกอุด 1/4" พร้อมโอริง Super & Super II Pump อะไหล่หมายเลข 18 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 120 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x6 cm(update Feb 2021)

THB 209 ฿ 209
THB 173 ฿ 173 -17%

PS-HA-SPX3010C

ใบพัดปั๊ม [Impeller] SUPER II 1 HP - เทียบจากปั๊ม หมายเลข 8a (Update Feb 2021)

THB 1,760 ฿ 1,760
THB 1,452 ฿ 1,452 -18%

PS-HA-SPX3007C

Spare Part for (SP3007X1051, SP3010X1551, SP3015X2051, SP3025X30G51 and SP303053) (Update Mar 2021)

THB 1,271 ฿ 1,271
THB 1,050 ฿ 1,050 -17%

PS-HA-SPX3021R

Hayward Super II/Northstar Impeller Ring SPX3021R หมายเลข 7A น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 60 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm. (Update Fed 2021)

THB 275 ฿ 275
THB 228 ฿ 228 -17%

PS-HA-SPX3005R

แหวนแหวนรองใบพัด [Impeller Ring] - SUPER II 1 HP อะไหล่หมายเลข 7a (Update FEB 2021)

THB 308 ฿ 308
THB 255 ฿ 255 -17%

PS-HA-SPX2600G1

(Update Mar 2021)

THB 1,265 ฿ 1,265
THB 1,044 ฿ 1,044 -17%

PS-HA-SPX3021B

ฝาครอบใบพัดปั๊ม [Diffuser]- SUPER II 1.5 HP - 3 HPP อะไหล่หมายเลข 6b Update(FED 2021)

THB 1,848 ฿ 1,848
THB 1,525 ฿ 1,525 -17%

PS-HA-SPX3000BN

ฝาครอบใบพัดหอยโข่ง SUPER II PUMP 1HP อะไหล่หมายเลข 6a Update (Feb 2021)

THB 1,672 ฿ 1,672
THB 1,380 ฿ 1,380 -17%

PS-HA-SPX1600R

ซีลฝารีดน้ำ [Diffuser Gasket] SUPER PUMP , SUPER II PUMP น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm. (update FEB 2021)

THB 253 ฿ 253
THB 209 ฿ 209 -17%

PS-HA-SPX3000T

ซีลคอ SUPER II PUMP อะไหล่หมายเลข 5 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 140 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update Mar 2021)

THB 473 ฿ 473
THB 391 ฿ 391 -17%

PS-HA-SPX3100D

ฝา SUPER II PUMP อะไหล่หมายเลข 4 (update feb 2021)

THB 2,992 ฿ 2,992
THB 2,469 ฿ 2,469 -17%

PS-HA-SPX3000S

ซีลฝา [Strainer Cover O-Ring] น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm. (Update Mar 2021)

THB 649 ฿ 649
THB 536 ฿ 536 -17%

PS-HA-SPX1621C

(Update Mar 2021)

THB 2,475 ฿ 2,475
THB 2,043 ฿ 2,043 -17%

PS-HA-SPX2615C

(Update Mar 2021)

THB 1,925 ฿ 1,925
THB 1,589 ฿ 1,589 -17%

PS-HA-SPX2610C

(Update Mar 2021)

THB 1,595 ฿ 1,595
THB 1,317 ฿ 1,317 -17%

PS-HA-SPX2607C

(Update Mar 2021)

THB 1,518 ฿ 1,518
THB 1,253 ฿ 1,253 -17%

PS-HA-SPX2605C

(Update Mar 2021)

THB 1,925 ฿ 1,925
THB 1,589 ฿ 1,589 -17%

PS-HA-SPX2600E5

Spare Part for Super Pump Hayward (update Much 2021)

THB 1,727 ฿ 1,727
THB 1,426 ฿ 1,426 -17%

PS-HA-SPX1611E5

(update much 2021)

THB 1,881 ฿ 1,881
THB 1,553 ฿ 1,553 -17%

PS-HA-SPX2600B

(Update Mar 2021)

THB 1,221 ฿ 1,221
THB 1,008 ฿ 1,008 -17%

PS-HA-SPX1616B

ฝาครอบใบพัด SUPER PUMP 2 HP หมายเลข 15b (update Mach 2021)

THB 1,859 ฿ 1,859
THB 1,535 ฿ 1,535 -17%

PS-HA-SPX025F

SLINGER อะไหล่หมายเลข 14

THB 187 ฿ 187
THB 165 ฿ 165 -12%

PS-HA-SPX1600F5

MOTOR MOUNTING PLATE อะไหล่หมายเลข 11 (update march 2021)

THB 1,936 ฿ 1,936
THB 1,598 ฿ 1,598 -17%

PS-HA-SPX1600Z2IT

ชาร์ปซีลสำหรับสระเกลือ SUPER PUMP, SUPER II PUMP อะไหล่หมายเลข 9

THB 1,870 ฿ 1,870
THB 1,544 ฿ 1,544 -17%

PS-HA-SPX1600Z52

MOUNTING FOOT CAP SCREW น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.(update march 2021)

THB 242 ฿ 242
THB 201 ฿ 201 -17%

PS-HA-SPX1700FG

1/4" DRAIN PLUG W/GASKET อะไหล่หมายเลข 8 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm. (Update Mar 2021)

THB 209 ฿ 209
THB 173 ฿ 173 -17%

PS-HA-SPX1600PN

SWIVEL NUT&KNOP อะไหล่หมายเลข 7 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 40 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm. (Update Mar 2021)

THB 671 ฿ 671
THB 555 ฿ 555 -17%

PS-HA-SPX1600M

ตะกร้า SUPER PUMP อะไหล่หมายเลข 6 (update March 2021)

THB 748 ฿ 748
THB 618 ฿ 618 -17%

PS-HA-SPX1600D

ฝา SUPER PUMP อะไหล่หมายเลข 4 (update march 2521)

THB 3,003 ฿ 3,003
THB 2,479 ฿ 2,479 -17%

PS-HA-SPX1600S

ซีลฝา SUPER PUMP อะไหล่หมายเลข 5 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 160 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x6 cm.(Update March 2021)

THB 517 ฿ 517
THB 427 ฿ 427 -17%

PS-HA-SPX1600T

ซีลคอ ซูเปอร์ปั๊ม อะไหล่หมายเลข 2 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 160 g ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update Mar 2021)

THB 396 ฿ 396
THB 327 ฿ 327 -17%

PS-HA-SPX1620AA

เสื้อ SUPER PUMP 2" อะไหล่หมายเลข 1b (Update Mar 2021)

THB 11,550 ฿ 11,550
THB 9,530 ฿ 9,530 -17%

PS-HA-SPX1600AA

เสื้อ SUPER PUMP 1.5" อะไหล่หมายเลข 1a (Update Mar 2021)

THB 10,230 ฿ 10,230
THB 8,441 ฿ 8,441 -17%

PS-HA-SPX3100AAZ

เสื้อปั๊ม SUPER II [Pump Housing/Strainer] ขนาดท่อ 1.5" (update FEB 2021)

THB 12,870 ฿ 12,870
THB 10,619 ฿ 10,619 -17%

PS-HA-SPX3120AAZ

เสื้อปั๊ม SUPER II [Pump Housing/strainer] ขนาดท่อ 2" (Update Feb 2021)

THB 13,200 ฿ 13,200
THB 10,890 ฿ 10,890 -18%

PS-HA-SPX3000M

ตะกร้า SUPER II PUMP Part for (SP3007X1051, SP3010X1551, SP3015X2051, SP3025X30G51 and SP303053) (Update Mar 2021)

THB 935 ฿ 935
THB 773 ฿ 773 -17%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้