ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 

Grid Elements for D.E Filters

EL-JZ-EW36

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI รุ่น EW36 update 24/04/2020

THB 11,028 ฿ 11,028
THB 7,392 ฿ 7,392 -33%

EL-JZ-EW36-L

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI รุ่น EW36 update 24/04/2020

THB 1,440 ฿ 1,440
THB 956 ฿ 956 -34%

EL-JZ-EW48

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI รุ่น EW48 update 24/04/2020

THB 12,492 ฿ 12,492
THB 8,504 ฿ 8,504 -32%

EL-JZ-EW48-L

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI รุ่น EW48 update 24/04/2020

THB 1,644 ฿ 1,644
THB 1,098 ฿ 1,098 -33%

EL-JZ-EW60

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI รุ่น EW60 ขนาด L - 30 นิ้ว -ชุดใหม่ - ราคาต่อชุด (8 แผ่น / ชุด) update 25/04/2020

THB 14,040 ฿ 14,040
THB 9,585 ฿ 9,585 -32%

EL-JZ-EW60-L

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI รุ่น EW60 ขนาด L - 30 นิ้ว - แผ่นใหม่ - ราคาต่อแผ่น (8 แผ่น / ชุด) update 24/04/2020

THB 1,848 ฿ 1,848
THB 1,241 ฿ 1,241 -33%

EL-JZ-EW72

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI รุ่น EW72 update 24/04/2020

THB 16,044 ฿ 16,044
THB 11,594 ฿ 11,594 -28%

EL-JZ-EW72-L

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI รุ่น EW72 update 27/04/2020

THB 2,136 ฿ 2,136
THB 1,497 ฿ 1,497 -30%

EL-JZ-EW150

ขนาด 10 x 30นิ้ว 4 แผ่น ขนาด 8.5 x 30 นิ้ว 8 แผ่น ขนาด 7 x 30 นิ้ว 6 แผ่น update 24/04/2020

THB 36,108 ฿ 36,108
THB 26,106 ฿ 26,106 -28%

EL-JZ-EW150-7

แผ่นผ้ากรอง ขนาด 7 x 36นิ้ว- แผ่นใหม่ -ราคาต่อแผ่น (6 แผ่น / ชุด) สำหรับ รุ่น EW150 update 24/04/2020

THB 2,112 ฿ 2,112
THB 1,497 ฿ 1,497 -29%

EL-JZ-EW150-85

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI สำหรับ รุ่น EW150 ขนาด 10x36" ราคาต่อแผ่น(8แผ่นต่อชุด) update 24/04/2020

THB 2,112 ฿ 2,112
THB 1,497 ฿ 1,497 -29%

EL-JZ-EW150-10

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI สำหรับ รุ่น EW150 ขนาด 10x36" ราคาต่อแผ่น(4แผ่นต่อชุด) update 24/04/2020

THB 2,112 ฿ 2,112
THB 1,497 ฿ 1,497 -29%

EL-JZ-EW125

ขนาด 10 x 30นิ้ว 4 แผ่น ขนาด 8.5 x 30 นิ้ว 8 แผ่น ขนาด 7 x 30 นิ้ว 6 แผ่น update 24/04/2020

THB 31,396 ฿ 31,396
THB 21,634 ฿ 21,634 -31%

EL-JZ-EW125-7

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI สำหรับ รุ่น EW125 ขนาด 7x30" ราคาต่อแผ่น(6แผ่นต่อชุด) update 24/04/2020

THB 1,884 ฿ 1,884
THB 1,241 ฿ 1,241 -34%

EL-JZ-EW125-85

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI สำหรับ รุ่น EW125 ขนาด 8.5x30" ราคาต่อแผ่น(8แผ่นต่อชุด) update 24/04/2020

THB 1,848 ฿ 1,848
THB 1,241 ฿ 1,241 -33%

EL-JZ-EW125-10

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI สำหรับ รุ่น EW125 ขนาด 10x30" ราคาต่อแผ่น(4แผ่นต่อชุด) update 24/04/2020

THB 1,848 ฿ 1,848
THB 1,241 ฿ 1,241 -33%

EL-JZ-AV40-7

สำหรับถังกรอง JACUZZI รุ่น AV40 update 25/04/2020

THB 1,254 ฿ 1,254
THB 813 ฿ 813 -35%

EL-JZ-AV40-85

สำหรับถังกรอง JACUZZI รุ่น AV40 update 25/04/2020

THB 1,254 ฿ 1,254
THB 813 ฿ 813 -35%

EL-JZ-AV40-C

สำหรับถังกรอง JACUZZI รุ่น AV40 update 25/04/2020

THB 7,140 ฿ 7,140
THB 4,716 ฿ 4,716 -34%

EL-JZ-AV60-c

สำหรับถังกรอง JACUZZI รุ่น AV60 update 25/04/2020

THB 8,268 ฿ 8,268
THB 5,541 ฿ 5,541 -33%

EL-JZ-AV60-7

สำหรับถังกรอง JACUZZI รุ่น AV60 update 25/04/2020

THB 1,452 ฿ 1,452
THB 956 ฿ 956 -34%

EL-JZ-AV60-85

สำหรับถังกรอง JACUZZI รุ่น AV60 update 25/04/2020

THB 1,452 ฿ 1,452
THB 956 ฿ 956 -34%

EL-JZ-AV80

สำหรับถังกรอง JACUZZI รุ่น AV80 ขนาด 8.5 x 24 นิ้ว 4 แผ่น ขนาด 7 x 24 นิ้ว 2 แผ่น update 25/04/2020

THB 9,396 ฿ 9,396
THB 6,296 ฿ 6,296 -33%

EL-JZ-AV80-7

Grid Elements For JACUZZI AV80 New Element – Price per piece (2 pcs/set) สำหรับถังกรอง JACUZZI รุ่น AV80 update 25/04/2020

THB 1,650 ฿ 1,650
THB 1,083 ฿ 1,083 -34%

EL-JZ-AV80-85

สำหรับถังกรอง JACUZZI รุ่น AV80 update 25/04/2020

THB 1,650 ฿ 1,650
THB 1,083 ฿ 1,083 -34%

EL-AV100

สำหรับถังกรอง JACUZZI รุ่น AV100 ขนาด 8.5 x 30 นิ้ว 4 แผ่น ขนาด 7 x 30 นิ้ว 2 แผ่น update 25/04/2020

THB 10,524 ฿ 10,524
THB 7,121 ฿ 7,121 -32%

EL-AV100-7

สำหรับถังกรอง JACUZZI รุ่น AV100 ขนาด 7 x 30 นิ้ว -แผ่นใหม่ - ราคาต่อแผ่น (2 แผ่น / ชุด)

THB 1,848 ฿ 1,848
THB 1,227 ฿ 1,227 -34%

EL-AV100-85

สำหรับถังกรอง JACUZZI รุ่น AV100 update 25/04/2020

THB 1,848 ฿ 1,848
THB 1,227 ฿ 1,227 -34%

EL-JZ-EW100

แผ่นผ้ากรองสำหรับรุ่น EW100 ชุดใหม่- ราคาต่อชุด(18 แผ่น/ชุด) ขนาด 10 x 24 นิ้ว 4 แผ่น ขนาด 8.5 x 24 นิ้ว 8 แผ่น ขนาด 7 x 24 นิ้ว 6 แผ่น

THB 28,104 ฿ 28,104
THB 19,143 ฿ 19,143 -32%

EL-JZ-EW100-7

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI สำหรับ รุ่น EW100 ขนาด 7 x 24 นิ้ว -แผ่นใหม่-ราคาต่อแผ่น(6 แผ่น/ชุด) update 25/04/2020

THB 1,644 ฿ 1,644
THB 1,098 ฿ 1,098 -33%

EL-JZ-EW100-85

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI สำหรับ รุ่น EW100 ขนาด 8.5 x 24 นิ้ว -แผ่นใหม่-ราคาต่อแผ่น(8 แผ่น/ชุด) update 25/04/2020

THB 1,644 ฿ 1,644
THB 1,098 ฿ 1,098 -33%

EL-JZ-EW100-10

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI สำหรับ รุ่น EW100 ขนาด 10x24" ราคาต่อแผ่น(4แผ่นต่อชุด) update 25/04/2020

THB 1,644 ฿ 1,644
THB 1,098 ฿ 1,098 -33%

EL-JZ-EW75

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI สำหรับ รุ่น EW75 ขนาด 10 x 18 นิ้ว 4 แผ่น ขนาด 8.5 x 18 นิ้ว 8 แผ่น ขนาด 7 x 18 นิ้ว 6 แผ่น updatae 25/04/2020

THB 26,624 ฿ 26,624
THB 16,650 ฿ 16,650 -37%

EL-JZ-EW75-7

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI สำหรับ รุ่น EW75 ขนาด 7 x 18 นิ้ว

THB 1,440 ฿ 1,440
THB 956 ฿ 956 -34%

EL-JZ-EW75-85

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI สำหรับ รุ่น EW75 ขนาด 8.5 x 18 นิ้ว update 25/04/2020

THB 1,440 ฿ 1,440
THB 956 ฿ 956 -34%

EL-JZ-EW75-10

แผ่นผ้ากรอง JACUZZI สำหรับ รุ่น EW75 update 25/04/2020

THB 1,440 ฿ 1,440
THB 956 ฿ 956 -34%

FT-HA-DEX7200DS

ใช้กับถึงกรองผ้า DE7220 1 ชุดจะใช้ แผ่นใหญ่ 7 แผ่น แผ่นเล็ก 1 แผ่น สูง 92.5 cm กว้าง 23 cm (update Mach 2021)

THB 2,992 ฿ 2,992
THB 2,469 ฿ 2,469 -17%

FT-HA-DEX6000DS

สำหรับถังกรองผ้ารุ่น DE6020 ขนาด S-30 inches สูง 77 cm กว้าง cm (Update Mar 2021)

THB 2,613 ฿ 2,613
THB 2,156 ฿ 2,156 -17%
สินค้าหมด

FT-HA-DEX4800DS

ใช้สำหรับถังกรองผ้า รุ่น DE4820 ใช้แผ่นใหญ่ 7 แผ่น แผ่นเล็ก(DEX4800DS) 1 แผ่น สูง 62 cm กว้าง cm(update Mach 2021)

THB 2,239 ฿ 2,239
THB 1,848 ฿ 1,848 -17%

FT-HA-DEX3600DS

ความสูง 46 cm ยาว 24 cm. สำหรับถังกรองผ้ารุ่น DE3620 ใช้แผ่นผ้าแผ่นใหญ่ 7 แผ่น แผ่นเล็ก(DE3600DS) 1 แผ่น (update Mach 2021)

THB 1,936 ฿ 1,936
THB 1,598 ฿ 1,598 -17%

FT-HA-DEX2400DS

สําหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE2420 (update Mach 2021)

THB 1,694 ฿ 1,694
THB 1,399 ฿ 1,399 -17%

FT-HA-DEX7200DA

แผ่นผ้ากรอง DE. 72Sq.(แผ่นใหญ่) สําหรับเครื่องกรอง ProGrid รุ่น DE7220 สูง 92.5 cm กว้าง 29 cm (update Mach 2021)

THB 2,992 ฿ 2,992
THB 2,469 ฿ 2,469 -17%

FT-HA-DEX6000DA

สำหรับถังกรองผ้ารุ่น DE6020 แผ่นผ้ากรอง DE. 60Sq.(แผ่นใหญ่) ใช้แผ่นใหญ่ 7 แผ่น แผ่น เล็ก 1 แผ่น SIde L-30 (update Mach 2021)

THB 2,613 ฿ 2,613
THB 2,156 ฿ 2,156 -17%
สินค้าหมด

FT-HA-DEX4800DA

สูง 62 cm กว้าง 24 cm สำหรับถังกรองผ้ารุ่น DE4820 แผ่นผ้ากรอง DE. 48Sq. ใช้แผ่นใหญ่ (DEX4800DA) 7 แผ่น แผ่นเล็ก (DEX4800DS) 1 แผ่น (update Mach 2021)

THB 2,239 ฿ 2,239
THB 1,848 ฿ 1,848 -17%

FT-HA-DEX3600DA

สำหรับถังกรองผ้า รุ่น DE3620 ความสูง 18" 1 ชุด ใช้แผ่นใหญ่(DEX3600DA) 7 แผ่น แผ่นเล็ก (DEX3600DS) 1 แผ่น น่ำหนักต่อแผ่น 500 g. (Update Mar 2021)

THB 1,936 ฿ 1,936
THB 1,598 ฿ 1,598 -17%

FT-HA-DEX2400DA

สำหรับถังกรอง DE2420 1 ชุด ใช้แผ่นใหญ่(DEX2400DA) 7 แผ่น แผ่นเล็ก (DEX2400DS) 1 แผ่น (update Mach 2021)

THB 1,694 ฿ 1,694
THB 1,399 ฿ 1,399 -17%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้