ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 

Spare Part Pump Astral

New

Cap-30-450v

Cap start run motor 2HP แคปสตารท รัน มอเตอร์สระว่ายน้ำ 2แรงม้า 2-Wired 30uF (Maximum450VAC) 50/60Hz CBB60 Motor Start Run Capacitor ขนาดกล่องบรรจุ 160 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 1,000 ฿ 1,000
THB 745 ฿ 745 -26%

4405010324

สำหรับ ปั๊ม Maxim Pump รุ่น 08004 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 320 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10cm.

THB 1,626 ฿ 1,626
THB 1,392 ฿ 1,392 -14%

4405040701

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003,08004,08005

THB 4,829 ฿ 4,829
THB 4,134 ฿ 4,134 -14%

4405010308

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08004

THB 5,522 ฿ 5,522
THB 4,727 ฿ 4,727 -14%

4405010309

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08005 5.5 HP

THB 6,123 ฿ 6,123
THB 5,241 ฿ 5,241 -14%

40066

สำหรับ ปั๊ม BX รหัส 43918, 43919, 43920, 43921, 43922, 43923, 43924, 58636

THB 1,250 ฿ 1,250
THB 1,070 ฿ 1,070 -14%

51865-0002

สำหรับ ปั้ม Alaska Plus 50 Hz Pump รุ่น 51858, 51860, 51862, 51863, 51864, 51865, 51866, 51867, 51868, 51869,65569, 65570 อะไหล่หมายเลข 19 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 14x20x12 cm.

THB 240 ฿ 240
THB 222 ฿ 222 -8%

4405010384

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005

THB 4,244 ฿ 4,244
THB 3,633 ฿ 3,633 -14%

4405010383

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 540 g. ขนาดกล่องบรรจุ 19.5x23x18 cm.

THB 1,725 ฿ 1,725
THB 1,476 ฿ 1,476 -14%

4405010333

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 820 g.

THB 4,263 ฿ 4,263
THB 3,650 ฿ 3,650 -14%

4405010337

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 320 g.

THB 650 ฿ 650
THB 592 ฿ 592 -9%

4405030117

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 660 g. ขนาดกล่องบรรจุ 15.25x15.25x15.25 cm.

THB 2,058 ฿ 2,058
THB 1,830 ฿ 1,830 -11%

4405010378

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 40 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 431 ฿ 431
THB 407 ฿ 407 -6%

4405030119

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรรวมกล่องบรรจุ 160 g.

THB 1,596 ฿ 1,596
THB 1,419 ฿ 1,419 -11%

4405010335

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005

THB 3,728 ฿ 3,728
THB 3,192 ฿ 3,192 -14%

4405010325

สำหรับ ปั๊ม Maxim Pump รุ่น 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 320 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10cm.

THB 1,950 ฿ 1,950
THB 1,669 ฿ 1,669 -14%

4405010323

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10cm.

THB 1,327 ฿ 1,327
THB 1,134 ฿ 1,134 -15%

4405010334

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005

THB 3,528 ฿ 3,528
THB 3,021 ฿ 3,021 -14%

4405010376

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 150 ฿ 150
THB 137 ฿ 137 -9%

4405010322

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005

THB 4,212 ฿ 4,212
THB 3,155 ฿ 3,155 -25%

4405010315

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005

THB 2,846 ฿ 2,846
THB 2,437 ฿ 2,437 -14%

4405010380

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005

THB 3,245 ฿ 3,245
THB 2,778 ฿ 2,778 -14%

4405010308

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005

THB 6,300 ฿ 6,300
THB 5,393 ฿ 5,393 -14%

4405010307

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003

THB 3,512 ฿ 3,512
THB 2,822 ฿ 2,822 -20%

4405010377

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005

THB 95 ฿ 95
THB 82 ฿ 82 -14%

4405010305

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005

THB 9,839 ฿ 9,839
THB 8,423 ฿ 8,423 -14%

4404121107

สำหรับ ปั๊ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005

THB 100 ฿ 100
THB 81 ฿ 81 -19%

4405010306

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005

THB 3,904 ฿ 3,904
THB 3,133 ฿ 3,133 -20%

4405010375

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x7 cm.

THB 260 ฿ 260
THB 209 ฿ 209 -20%

4405010304

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 380 g. ขนาดกล่องบรรจุ 20x30x20 cm.

THB 2,018 ฿ 2,018
THB 1,620 ฿ 1,620 -20%

4405010373

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 380 ฿ 380
THB 305 ฿ 305 -20%

4405010303

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 120 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x6 cm.

THB 725 ฿ 725
THB 658 ฿ 658 -9%

4405010302

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005

THB 950 ฿ 950
THB 763 ฿ 763 -20%

4405010379

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005

THB 1,708 ฿ 1,708
THB 1,462 ฿ 1,462 -14%

4404180102

สำหรับ ปั้ม Maxim Pump รุ่น 08003, 08004, 08005 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 600 g. ขนาดกล่องบรรจุ 20x30x20 cm.

THB 720 ฿ 720
THB 578 ฿ 578 -20%

51865-0001

สำหรับ ปั๊ม Alaska Plus 50 Hz Pump รุ่น 51865 อะไหล่หมายเลข 20 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 200 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

THB 746 ฿ 746
THB 681 ฿ 681 -9%

51862-0001

สำหรับ ปั๊ม Alaska Plus 1 HP 50 Hz Pump ( 51862) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 200 g. ขนาดกล่องบรรจุ11x17x10 cm.

THB 746 ฿ 746
THB 681 ฿ 681 -9%

04010100-0004

สำหรับ ปั้ม Alaska Plus 50 Hz Pump รุ่น 51858, 51860, 51862, 51863, 51864, 51865, 51866, 51867, 51868, 51869,65569, 65570 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 250 ฿ 250
THB 209 ฿ 209 -16%

04010400-0003

สำหรับ ปั๊ม Alaska Plus 50 Hz Pump รุ่น 51858, 51860, 51862, 51863, 51864, 51865, 51866, 51867, 51868, 51869,65569, 65570

THB 641 ฿ 641
THB 549 ฿ 549 -14%

04010100S-0002

สำหรับ ปั้ม Alaska Plus 50 Hz Pump รุ่น 51858, 51860, 51862, 51863, 51864, 51865, 51866, 51867, 51868, 51869,65569, 65570

THB 389 ฿ 389
THB 334 ฿ 334 -14%

04010100-0001

สำหรับ ปั้ม Alaska Plus 50 Hz Pump รุ่น 51858, 51860, 51862, 51863, 51864, 51865, 51866, 51867, 51868, 51869,65569, 65570 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 260 g. ขนาดกล่องบรรจุ 20x30x11 cm.

THB 242 ฿ 242
THB 208 ฿ 208 -14%

4405010178

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 60 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 560 ฿ 560
THB 419 ฿ 419 -25%

4405010105

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 380 g. ขนาดกล่องบรรจุ 20x30x20 cm.

THB 693 ฿ 693
THB 594 ฿ 594 -14%

4405010179

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 150 ฿ 150
THB 86 ฿ 86 -43%

4405010586

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

THB 8,484 ฿ 8,484
THB 7,264 ฿ 7,264 -14%

4405010587

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 60 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 1,649 ฿ 1,649
THB 1,450 ฿ 1,450 -12%

4405010588

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

THB 2,163 ฿ 2,163
THB 1,853 ฿ 1,853 -14%

4405010492

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

THB 2,405 ฿ 2,405
THB 2,059 ฿ 2,059 -14%

4405010589

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

THB 2,142 ฿ 2,142
THB 1,834 ฿ 1,834 -14%

4405010112

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65060,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

THB 410 ฿ 410
THB 393 ฿ 393 -4%

4405010113

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65060,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

THB 550 ฿ 550
THB 473 ฿ 473 -14%

4405010180

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65060,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

THB 550 ฿ 550
THB 454 ฿ 454 -17%

4405010590

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65060,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

THB 2,636 ฿ 2,636
THB 2,309 ฿ 2,309 -12%

4405010161

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 60 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 140 ฿ 140
THB 113 ฿ 113 -19%

4405010116

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 340 g. ขนาดกล่องบรรจุ 17x25x17 cm.

THB 1,254 ฿ 1,254
THB 1,142 ฿ 1,142 -9%

4405010115

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

THB 1,254 ฿ 1,254
THB 1,075 ฿ 1,075 -14%

4405010591

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

THB 2,867 ฿ 2,867
THB 2,455 ฿ 2,455 -14%

4405010592

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

THB 2,951 ฿ 2,951
THB 2,527 ฿ 2,527 -14%

4405010593

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

THB 2,772 ฿ 2,772
THB 2,374 ฿ 2,374 -14%

4405010594

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

THB 2,888 ฿ 2,888
THB 2,473 ฿ 2,473 -14%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้