ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 

HAYWARD

New

MV-HA-SP0710XR50

SP0710XR50 มัลติพอร์ตวาล์ว SIDE MOUNT 1.5" สำหรับเครื่องกรอง DE2420,DE3620 (Update FEB 2021)

THB 7,000 ฿ 7,000
THB 5,005 ฿ 5,005 -29%
สมาชิก THB 4,505 ฿ 4,505 -36%

MV-HA-SP0715XR50

(Update FEB 2021)

THB 9,500 ฿ 9,500
THB 6,793 ฿ 6,793 -28%
สมาชิก THB 6,114 ฿ 6,114 -36%

MV-HA-SP071621

tem # SP071621 EXPERT LINE products are only available through your local pool professional. NSF Compliant Pool ProductsHayward offers a full line of multiport and slide backwash valves to support our complete line of vertical grid DE and sand filters. Utilized industry wide, Hayward backwash valves set the standard for performance and reliability. (Update FEB 2021)

THB 9,000 ฿ 9,000
THB 6,435 ฿ 6,435 -29%
สมาชิก THB 5,792 ฿ 5,792 -36%

MV-HA-SP0714T

(Update FEB 2021)

THB 6,500 ฿ 6,500
THB 4,648 ฿ 4,648 -28%
สมาชิก THB 4,184 ฿ 4,184 -36%

MV-HA-SP0710X62

SP0710X62 มัลติพอร์ตวาล์ว SIDE MOUNT 1.5" สำหรับกรองทราย HAYWARD ขนาดท่อ 1.5" (Update FEB 2021)

THB 7,480 ฿ 7,480
THB 5,349 ฿ 5,349 -28%
สมาชิก THB 4,815 ฿ 4,815 -36%

MV-HA-SP0715X62

(Update FEB 2021)

THB 11,100 ฿ 11,100
THB 7,937 ฿ 7,937 -28%
สมาชิก THB 7,144 ฿ 7,144 -36%
New

MV-HA-SPX0710XZ7

สลักยึดด้ามมัลติพอร์ตวาล์ว

THB 270 ฿ 270
THB 203 ฿ 203 -25%
New

MV-HA-SPX0710Z16

NON-METALLIC BEARING อะไหล่หมายเลข 2 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 100 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x 6 cm.

THB 195 ฿ 195
THB 184 ฿ 184 -6%
New

MV-HA-SPX0714BA

ชุดฝามัลติพอร์ตครบชุด รุ่น SP0714T อะไหล่หมายเลข 3

THB 4,950 ฿ 4,950
THB 3,708 ฿ 3,708 -25%
New

MV-HA-SPX0714L

โอริงฝามัลติพอร์ต รุ่น SP0714T น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 120 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 490 ฿ 490
THB 410 ฿ 410 -16%
New

MV-HA-SPX0735GA

โอริงซีลโรเตอร์มัลติพอร์ต อะไหล่หมายเลข 4 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 60 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 270 ฿ 270
THB 240 ฿ 240 -11%
New

MV-HA-SPX0710Z62

SPRING WASHERS MULTIPORT VALVE น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 245 ฿ 245
THB 221 ฿ 221 -10%
New

MV-HA-SPX0710MA

ขวดแก้วมัลติพอร์ตวาล์ว ยี่ห้อ Hayward อะไหล่หมายเลข 6

THB 310 ฿ 310
THB 233 ฿ 233 -25%
New

MV-HA-SPX0714CA

THB 1,860 ฿ 1,860
THB 1,394 ฿ 1,394 -25%
New

MV-HA-SPX0710K

จุกมัลติพอร์ตวาล์ว ยี่ห้อ Hayward น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 140 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

THB 160 ฿ 160
THB 141 ฿ 141 -12%
New

MV-HA-SPX0710Z1A

THB 900 ฿ 900
THB 675 ฿ 675 -25%
New

MV-HA-SPX0710XF

ด้ามมัลติพอร์ต 1.5" แบบด้ามจับเล็ก อะไหล่หมายเลข 1

THB 620 ฿ 620
THB 465 ฿ 465 -25%
New

MV-HA-SPX0710XZ7

สลักยึดด้ามมัลติพอร์ตวาล์ว

THB 270 ฿ 270
THB 203 ฿ 203 -25%
New

MV-HA-SPX0710Z16

NON-METALLIC BEARING อะไหล่หมายเลข 2 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 100 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 195 ฿ 195
THB 184 ฿ 184 -6%
New

MV-HA-SPX0710XZ3

โอริงฝามัลติพอร์ต รุ่น SP0710X62, SP0710XR50 อะไหล่หมายเลข 3 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 140 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 500 ฿ 500
THB 412 ฿ 412 -18%
New

MV-HA-SPX0735GA

โอริงซีลโรเตอร์มัลติพอร์ต อะไหล่หมายเลข 4 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 270 ฿ 270
THB 240 ฿ 240 -11%
New

MV-HA-SPX0603S

สปริงมัลติพอร์ตวาล์ว น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 180 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 600 ฿ 600
THB 492 ฿ 492 -18%
New

MV-HA-SPX0710Z62

SPRING WASHERS MULTIPORT VALVE น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 245 ฿ 245
THB 221 ฿ 221 -10%
New

MV-HA-SPX0710XD

ซีลยางห้าแฉกมัลติพอร์ตวาวล์ 1.5" อะไหล่หมายเลข 5 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 180 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x6 cm.

THB 700 ฿ 700
THB 578 ฿ 578 -17%
New

MV-HA-SPX0710XC

โรเตอร์มัลติพอร์ต 1.5" SP0710XR50, SP0710X62 อะไหล่หมายเลข 6 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 320 g. ขนาดกล่องบรรจุ 15.25x15.25x15.25 cm.

THB 1,650 ฿ 1,650
THB 1,288 ฿ 1,288 -22%
New

MV-HA-SPX0710XBA17

ชุดฝามัลติพอร์ต 1.5"ครบชุด SP0710XR50, SP0710X62 อะไหล่หมายเลข 7 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1120 g. ขนาดกล่องบรรจุ 17x25x17 cm.

THB 4,300 ฿ 4,300
THB 3,221 ฿ 3,221 -25%
New

MV-HA-SPX0710MA

ขวดแก้วมัลติพอร์ตวาล์ว ยี่ห้อ Hayward อะไหล่หมายเลข 8

THB 310 ฿ 310
THB 233 ฿ 233 -25%
New

MV-HA-SPX0710K

จุกอุดมัลติพอร์ตวาล์ว Hayward น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 140 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x6 cm.

THB 160 ฿ 160
THB 141 ฿ 141 -12%
New

MV-HA-SPX0710Z1A

THB 900 ฿ 900
THB 675 ฿ 675 -25%
New

MV-HA-SPX0710XZ7

THB 270 ฿ 270
THB 203 ฿ 203 -25%
New

MV-HA-SPX0710Z16

NON-METALLIC BEARING อะไหล่หมายเลข 3 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 100 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 195 ฿ 195
THB 184 ฿ 184 -6%
New

MV-HA-SPX0715Z1

โอริงฝามัลติพอร์ต รุ่น SP0715X62, SP0715XR50

THB 570 ฿ 570
THB 470 ฿ 470 -18%
New

MV-HA-SPX0603S

สปริงมัลติพอร์ตวาล์ว น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 180 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 600 ฿ 600
THB 492 ฿ 492 -18%
New

MV-HA-SPX0710Z62

SPRING WASHERS MULTIPORT VALVE น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 245 ฿ 245
THB 221 ฿ 221 -10%
New

MV-HA-SPX0735GA

โอริงซีลโรเตอร์มัลติพอร์ต อะไหล่หมายเลข 4 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 270 ฿ 270
THB 240 ฿ 240 -11%
New

MV-HA-SPX0715D

ซีลยางห้าแฉกมัลติพอร์ตวาล์ว 2" อะไหล่หมายเลข 5 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 180 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x6 cm.

THB 1,100 ฿ 1,100
THB 877 ฿ 877 -20%
New

MV-HA-SPX0715C

THB 2,600 ฿ 2,600
THB 1,948 ฿ 1,948 -25%
New

MV-HA-SPX0715BA3

THB 6,900 ฿ 6,900
THB 5,169 ฿ 5,169 -25%
New

MV-HA-SPX0710MA

ขวดแก้วมัลติพอร์ตวาล์ว ยี่ห้อ Hayward อะไหล่หมายเลข 8

THB 310 ฿ 310
THB 233 ฿ 233 -25%
New

MV-HA-SPX0710K

จุกอุดมัลติพอร์ตวาล์ว Hayward น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 140 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x6 cm.

THB 160 ฿ 160
THB 141 ฿ 141 -12%
New

MV-HA-SPX0710Z1A

THB 900 ฿ 900
THB 675 ฿ 675 -25%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้